Open brief aan de Urker gemeenschap

Toespraak burgemeester Urk over de rellen van zaterdag 23 januari, naar aanleiding van het ingaan van de avondklok.

Hallo,

Waar the fuck zijn jullie nou mee bezig joh?

Hebben jullie recentelijk weer een partij van jullie favoriete poeder binnengesmokkeld, en zijn jullie nu zo doorgesnoven, dat jullie het weer eens niet konden laten?

Of is dit het gevolg van jullie jarenlange ons kent ons cultuurtje, dat tot zoveel inteelt heeft geleid, dat de generatie jongeren van nu, gewoon niet beter weten en feitelijk geestelijk gehandicapt moeten worden verklaard?

Want je zou toch denken dat het niet aan de streng christelijke opvoeding met diezelfde normen en waarden kan liggen die jullie als zwarte kousen gemeente zo hoog in het vaandel hebben staan.

Want jullie zijn toch van die fervente kerkgangers daar? Een belediging voor ieder geloof, zijn jullie. En jullie ouders? Heb je die vastgebonden in de kast opgesloten ofzo? Of staan die dit anarchistisch anti coronamaatregelen optreden van hun kroost oogluikend toe? Hoe het ook zit, weet wel dat jullie met dit soort acties alleen maar bevestigen, wat de rest van Nederland al heel lang denkt over de Urker gemeenschap: Ach, ze weten niet beter. En zo’n colonie wappies, is net zo leuk om naar te kijken als aapjes in een dierentuin. En vandaar dat wij iedere zomer jullie zo massaal komen bezoeken. Da’s geen toerisme. Da’s puur leedvermaak.

Zo’n 40% van jullie stemt FvD en/of PVV.

En toen Baudet na de laatste verkiezingen begon te vertellen over de uil van Minerva, en de zuil die hij op deze rots ging bouwen, zag ik het zo voor me: Hoe jullie doodstil en met open mond naar de tv staarde. Zo’n verdwaasde uitdrukking op je gezicht, die zo typerend is voor dom volk wat totaal niet begrijpt waar het over gaat. En? Wat hebben jullie al gemerkt van zijn macht in de provincie? Hoeveel beloftes is ie al nagekomen?

Gelukkig stopt het testen op Covid-19 bij jullie op Urk.

Nou alleen nog een hoog fijnmazig hek eromheen, en klaar! Je weet wel, met van dat extra sterke gaas, dat ze ook gebruiken op TBS klinieken en de EBI in Vught. Want afzinken in het IJsselmeer kun je het IJsselmeer niet aandoen. Chemisch afval flikker je ook niet in de sloot, niet waar? Alhoewel, daar zullen jullie misschien ook wel heel anders over denken… Kijk, en ik hou van authentiek en rebels. Eigengereid, vind ik geweldig. Zeker als het een heel dorp of andere gemeenschap betreft. Maar jullie zijn meer een woonvorm voor uitbehandelde verslaafde mafkezen. En daar past het best een hoog hek omheen.

Want wat hebben jullie met al dat rellen totnutoe weten te bereiken? Behalve het schade toebrengen aan jullie eigen dorp, de reputatie van jullie gemeente, en de toekomst van jullie zelf?

Want als jij van Urk bij mij als ondernemer in de regio om een stageplek of een baantje kwam vragen, dan bedankte ik toch vriendelijk. En hoe gekker jullie je gedragen, des te erger dat wordt. En dat gebeurd ook niet van de ene op de andere dag, maar iedereen die zich van jullie afkeert, komt ook nooit meer terug. En dus maken jullie meer kapot dan je lief is.

En sinds een aantal jaren is de corrigerende tik verboden geworden. Dat heeft jullie ouders vast al veel frustraties gekost.

Maar dan wijs ik jullie ouders er toch maar eens fijntjes op dat als je ze van achteren in een ferme klap buiten westen slaat met een honkbalknuppel, niet te bewijzen valt dat u überhaupt geslagen hebt. En kwaad kan het ook niet, want in die bovenkamers van jullie jeugd zit volgens mij niks dat je nog kapot kan slaan. Anders deden die kolere koters van jullie wel normaal.

Kortom, gefeliciteerd Urk met weer een sterk staaltje zelfvernietigende dorpspromotie

Wij komen na de crisis gezellig weer aapjes kijken. Maar blijf je dan wel een beetje op afstand? Want ondanks dat wij dan wel allemaal zijn ingeënt, kunnen we beter maar geen enkel risico nemen. Want God weet wat je bij jullie nog meer kan oplopen. Dus hopelijk maken ze snel werk van dat hek. Kunnen jullie meteen entree gaan heffen ook. Net als bij het aapjes kijken in de dierentuin.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

“Het is onzin dat onder de verscherpte maatregelen, opa en oma niet meer op de kinderen kunnen passen.”

Ja, dat leest u goed. Want ook die taak valt onder de noemer mantelzorg. En in het debat zei de demissionair minister de Jonge, dat mantelzorg niet meetelt bij het aantal ontvangen bezoekers. En da’s logisch te noemen. Dus naast uw (mantel)zorgverlener(s) mag u gewoon 1 bezoeker per dag ontvangen.

https://www.dietistenpraktijkinevenwicht.nl/ een voorkeursleverancier van Nieuwe Start Ervaringswerk

Iemand wierp het probleem op dat hij wel zijn bejaarde moeder en haar vriend mocht bezoeken, maar het ouderpaar hen niet, want met z’n tweeën.

Ook gelul natuurlijk. Want het dringende verzoek niet meer als 1 bezoeker te ontvangen, moet wel haalbaar zijn. En heeft een gezinslid klachten die ook bij een Covid-19 besmetting kunnen voorkomen, dan kunnen opa en oma maar beter allebei wegblijven. Maar gingen die bezoeken tot nu toe gewoon en zonder problemen door, dan moet u daar vooral niet mee stoppen. Want daar is het leven ook gewoon tekort voor. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat de regering het zo ook niet bedoeld. Zij willen die contacten die het aantal thuis opgelopen besmettingen kunnen verhogen, zoveel mogelijk beperken. Maar als u en uw ouders elkaar al de hele crisis zonder problemen hebben bezocht, dan heeft u dat dus goed onder controle en is er geen reden dat nu af te kappen.

Als dadelijk de scholen weer opengaan, dan moet u echt goed in de gaten houden of uw kinderen geen klachten ontwikkelen.

Want tussen de 20 en de 30 kinderen in een gemiddeld schoollokaal proppen is vragen om problemen. De kans dat uw kind besmet raakt indien een klasgenoot besmet en wel naar school komt, is best aanzienlijk. Nogmaals, gemiddeld genomen. Want heeft de school CO2 meters geïnstalleerd, en of uitstekende luchtverversing liefst met ionisatie, dan gaat mijn stelling niet op. Maar ik kan er in mijn omgeving niet een aanwijzen. En mijn inziens, en die van de hele wetenschap, behalve Jaap van Dissel, zijn zogenaamde aerosolen de belangrijkste besmettingsbron, en als je die laat zweven in een slecht geventileerde ruimte, besmetten ze iedereen.

https://www.dietistenpraktijkinevenwicht.nl/ een voorkeursleverancier van Nieuwe Start Ervaringswerk

Ook thuis is goed ventileren, door luchtroosters open te zetten en uw mechanische afzuiging op maximaal in te stellen, de manier om besmettingen tot een absoluut minimum te beperken.

“Bij het instellen van de maatregelen in maart hielden wij geen rekening met aerosolen, en die werkten prima toen, dus denken wij niet dat aerosolen de belangrijkste besmettingsbron zijn”. Klopt Jaap, maar voortschrijdend inzicht op basis van gedegen onderzoek door zowat elke serieuze wetenschapper elders op deze planeet, laat toch geen enkele twijfel bestaan. “Aerosolen, aerosolen, aerosolen, the rest is bullshit”, citeer ik vrij naar Rutger Bregman. En die aerosolen houden van stilstaande, wat droge lucht, in liefst gesloten ruimtes. Dus de luchtvochtigheid op peil houden is ook een aanrader. En dat beweer ik niet hoor. Daar is gewoon uitgebreid wetenschappelijk bewijs voor.

Ook (mantel)zorg die normaal gesproken in de uren waarvoor nu de avondklok geldt, moet worden geleverd gaat gewoon door.

Formulier eigen verklaring ophalen op rijksoverheid.nl en invullen. Mantelzorg staat er gewoon op. En volkomen terecht natuurlijk. Los van het feit dat u als mantelzorger al een jaar met dit bijltje van besmettingen voorkomen, hakt is het gewoon marteling om zulke zorg niet door te laten gaan.

Tot slot nog even het grootste voordeel van de avondklok benoemen, en dan wens ik u verder een fijn weekend en veel sterkte.

Het allergrootste voordeel, en ik heb het niet zelf verzonnen maar dat maakt het niet minder waar, van het instellen van een avondklok is dat jezelf kunnen verantwoorden tegenover de politie, waarom je tussen negen en half vijf op een bepaalde plaats rijdt, loopt of bent, nu ook gaat gelden voor witte mensen.

En dat maakt dan eindelijk een einde aan die verfoeide etnische profilering waarover zoveel te doen is geweest. Akwasi en Typhoon zullen blij zijn.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Voor God, vaderland en Diederik Gommers

Beminde gelovigen,

U heeft de gekke gewoonte om selectief om te gaan met al wat Gods schepping ons brengt. U leeft in een huis dat is opgebouwd uit materialen die Gods schepping u bracht. U eet het voedsel van Zijn akkers. Ook rijd u een voertuig dat is opgetrokken uit dat wat te vinden is in Zijn aarde. Tot zover niks geks onder de door Hem geschapen zon.

Maar als het aankomt op preventie, met middelen die ook zijn voortgekomen uit Zijn schepping, haakt u af.

Of het nu gaat om een pilletje ter beperking van geboorten, een prikje ter voorkoming van sterfte ten gevolge van kinderziektes, of pak ‘m beet, om te voorkomen dat u ziek wordt van een pandemisch virus. Dan ligt uw lot en dat van uw vele kinderen ineens in Zijn handen. En met grote gevolgen. Niet allemaal meteen desastreus, maar wel groot. U heeft, over het algemeen, een groot gezin. Mijn inziens niks mis mee, omdat u uw kinderen stuk voor stuk alle liefde geeft die u maar te geven heeft. Maar diezelfde bloedjes van kinderen laat u dan weer niet vaccineren tegen kinderziektes, zoals de meesten van ons. En daarom komt het in uw kringen nog voor dat er kinderen sterven aan de bof. Dat grote gezin zou u kleiner kunnen houden met dat beroemde pilletje, maar ook daar kiest u bewust niet voor. En hoogstwaarschijnlijk, zo verneem ik ook uit betrouwbare bron, gaat u zich niet laten vaccineren tegen de gevolgen van de Covid-19 ofwel coronaviruspandemie. Want dan legt u uw lot in Zijn handen, zo verneem ik. Dat Hij zijn schepping zo heeft geschapen dat wij, uit vrije wil en met Zijn zegen, wetenschappelijk onderzoek doen, dat als resultaat heeft dat we sterker, groter en ouder worden, dat wil u niet zien of ziet u toch anders.

Daar bent u overigens wel heel selectief in. Om niet te zeggen, enigszins hypocriet

Want het is niet dat u helemaal geen gebruik maakt van de door de wetenschap uitgevonden wonderen. Sterker, alleen op het vlak preventie heeft u ernstige bezwaren tegen de ontwikkelde oplossing. Want van uw shampoo via uw auto, tot aan uw toiletpapier en mobiele telefoon, maakt u maar wat graag gebruik van wat de wetenschap ons bracht. En dat is voor een ongelovige zoals ik, en heel veel gelovigen, nauwelijks te begrijpen.

In de zogenaamde “Bible belt” komen de meeste brandhaarden van Covid-19 besmettingen voor.

Marion Koopmans, top viroloog en hoogleraar verklaarde dat omdat daar veel meer grote gezinnen voorkomen, maar dat wist ze pas na gedegen onderzoek zeker. Logischerwijs raken meer mensen besmet, indien uw kind op school een besmetting oploopt, en er thuis meer broertjes en zusjes rondlopen. En dat is dan ook geen verwijt aan uw adres. Niemand anders dan u en uw partner bepalen de grootte van uw gezin. Wel confronteerde het u, en ons met de gevolgen van het rondgaan van een hoogst besmettelijk virus in een gemeenschap van grote gezinnen. Het ziekenhuis in Harderwijk moest er zelfs even door op slot. En onvermijdelijk heeft u dierbaren verloren, die u ook nog eens niet het afscheid mocht geven dat ze verdiende. Onevenredig hard getroffen noem ik dat. En het gemene van deze pandemie.

En vandaar dat u, en niet voor het eerst, hier leest dat vaccineren is te leren

Want dat is het. Daar doen wij, van team V, erg ons best voor. Team V wordt aangevoerd door onze captain Diederik Gommers. Die komt desnoods hoogstpersoonlijk aan u en de uwen uitleggen wat het vaccin is, hoe het met door God geschapen materialen is ontwikkeld en met Gods zegen over de wereld verdeeld wordt. En de rest van team V bestaat uit mensen zoals ik, die er alles aan gedaan willen hebben dat zoveel mogelijk mensen beschermd worden tegen de gevolgen, de soms verschrikkelijke gevolgen, van dit coronavirus. Uw anti vaccinatie doctrine doet mij altijd denken aan een oude mop, over een gelovig man, die te lang wachtte op een teken van God. Ik zal het hieronder, in geactualiseerde vorm, voor u optekenen:

In een dorp, in de provincie, hier niet zo heel ver vandaan….

Brak er niet alleen maar een coronavirus brandhaard uit, maar een ongekende uitbraak van de Britse mutatie. Zo erg, dat er aan de randen van het dorp snelteststraten verschenen, die iedereen die daar woonde testte. Positief? Terug naar huis, zorg komt eraan. Negatief? Wegwezen hier! Evacueren dus. Bijna iedereen ging, behalve onze hoofdpersoon, die we voor het verhaal Thierry zullen noemen.

Thierry weigerde te vertrekken, zich te laten testen, zonder dat hij een teken van God had ontvangen. Terwijl zowel links als rechts van hem zijn buren al positief getest waren en in quarantaine zaten in hun eigen huis, en het grootste deel van het dorp al geëvacueerd was, volhardde Thierry.

Er kwamen in beschermende pakken gestoken GGD medewerkers aan zijn deur om te vragen, zelfs te smeken dat hij zich zou laten testen. Maar nee, zonder teken van God wilde hij niet van wijken weten.

De dag erna verscheen er weer zo’n ingepakte dame aan zijn deur. Dit keer met de vraag, indien hij toch geen klachten had, of ie dan alstublieft het vaccin dat ze had meegebracht, wilde laten inspuiten. Dan bouwde zijn lichaam in ieder geval weerstand op. “Zolang ik geen teken van onze lieve heer ontvang, wil ik niks.”. Standvastig was ie wel, onze Thierry.

De derde dag kwam er iemand met mondkapjes, ter bescherming en de vierde dag kwam iemand handalcohol en vitamine c, d en zink tabletten brengen. Thierry bleef beleefd weigeren, want zonder teken… Afijn, u begint het te snappen.

De vijfde dag had onze hoofdpersoon verhoging, die ‘s-middags al overging in een flinke koorts. Tegen de avond begon hij al goed benauwd te worden.

Lang verhaal kort; Na een verschrikkelijk ziekbed sterft onze hoofdpersoon, eenzaam en alleen en zonder ooit nog een teken van God te hebben ontvangen.. Althans, dacht ie…

Petrus staat bij de hemelpoort te wachten op Thierry zijn komst, als hij in de verte razendsnel iets of iemand op zich af ziet komen. Als hij wat dichterbij is gekomen, ziet Petrus wie daar met gezwinde spoed zijn kant op komt, en opent alvast de poorten. Want vrome gelovigen zoals onze hoofdpersoon, zijn altijd welkom in Zijn hemelse paradijs.

Petrus wil net aan zijn welkom thuis speech beginnen, als Thierry hem tegen 120 km per uur voorbij stuift. Eenmaal binnen kijkt hij verwilderd en woest om zich heen. De stoom komt uit zijn oren, zo kwaad is ie. Hij schiet de eerste de beste voorbijganger aan om te vragen waar hij God kan vinden. Na enige uitleg vervolgd hij zijn weg, via de Maria Magdalenalaan, linksaf over het Spiritus sanctusplein, voorbij de nagelnieuwe werkplaats van Jozef’s houtbewerking b.v. richting het grote paleis aan het einde van de straat.

Imposante zuilen dragen een even indrukwekkend dak van een kruising tussen het witte huis, de taj Mahal en de Trump tower, gelegen bovenaan een marmeren trap van wel een paar honderd treden.

Stormendewijs bereikt Thierry eindelijk de ingang van het hoofdkantoor, zeg maar. Binnen checkt hij razendsnel het bord met de namen van de verschillende afdelingen en ontdekt dat hij op de bovenste verdieping moet zijn.. Gelijk een cheetah op steroïden, sprint hij de trap op, en begint richting de grote dubbele deuren te rennen aan het einde van de enorme gang. Zonder aan te kloppen gooit hij de deuren open, kijk eens rond en gokt dat de nog grotere in goud geplaveide deuren voor hem, de enige barrière nog zijn tussen hemzelf en zijn Schepper.

De secretaresse probeert hem nog tegen te houden, maar er is geen houden meer aan. Met de kracht van zeven olifanten gooit hij de dubbele deuren open, om voor het bureau van Hem uit te komen. Hij kijkt tegen de rugleuning aan van een enorme zetel, waarop de mooiste versieringen in goud, zilver, diamant en al wat nog meer mooi is, uitgevoerd zijn.

“Welkom Thierry” hoort hij nog voordat de stoel zich heeft gedraaid. Inmiddels weer een klein beetje op adem, begint hij zijn tirade al, terwijl de stoel zich langzaam in beweging zet.

“Godverdegodverdegodverdomme godverdommese nog eens aan toe!!!!”.

God kijkt hem vriendelijk glimlachend aan en knikt. “Gooi het eruit mijn zoon, maak mij deelgenoot van jouw woede en verdriet.”

“De Godverdegodverdegodverdomme nog aan toe, heel mijn leven lang ben ik als vroom christen altijd aan u trouw gebleven. Hardwerkend, altijd eerlijk, en immer godvrezend heb ik mijn leven geleefd. 1x vraag ik u mij een teken te geven, en wat doet U? De Almachtige laat mij gewoon creperen aan dat klotevirus!!! Godverdegodver….”.

Ineens is God als sneeuw voor de zon verdwenen uit zijn zetel, om acuut weer te verschijnen met zijn armen om onze vriend. Hij drukt Thierry tegen zich aan en spreekt zachtjes woorden van troost nog voordat Thierry compleet instort van pure frustratie en verdriet. “Doe maar janken kerel, doe maar. En als je zover bent zal ik mij naar jou toe verantwoorden. Want na zo’n collosale vergissing, verdien je alle uitleg die er te geven valt.”.

Thierry Baudet, ehhh bedaard en Gods secretaresse manifesteert zijn favoriete biertje. Als hij een flinke slok op heeft, begint God te vertellen:

“Wat ben ik blij dat jij je je leven lang voor mij hebt gewerkt, geleefd en gebeden. Alleen vond ik wel jammer dat je mijn aanpak nooit echt heb begrepen. Ik gaf jullie een aarde waar je alles wat je nodig had, zo kon vinden. Het eten kon je in den beginne zo van de grond rapen, van de struik plukken of doodgooien met een steen. Mooie tijden, toen jullie mensen steeds inventiever werden in de jacht naar vlees en vis. Landbouw uitvonden en generatie op generatie sterker en sterker werden. Omdat ik jullie vrije wil heb gegeven, moest ik jullie ook blijvend uitdagingen blijven voorschotelen. Ijstijden, meteorieten, overstromingen en vulkaanuitbarstingen stortte ik over jullie uit. En gaan jullie over je grenzen, dan vind je voorbij die grens vanzelf een nieuwe uitdaging. En nu liepen jullie wederom tegen een uitdaging aan in de vorm van het virus dat jou velde. Het begon fout te gaan met de mensheid toen dat wat ik jullie gaf, zorgde voor een niet te stoppen drang om meer en meer. Plots gingen jullie graven naar gas en olie. Dat bracht de door jullie zo gewenste welvaart. Maar ook een enorme belasting van het leefklimaat. Door jullie ontstuimige groei, betraden jullie de leefwereld van dieren die virussen bij zich dragen waar de mens heel ziek van kan worden. Voor die dieren zijn virussen nuttig, vandaar dat ik ze hun eigen habitat gaf. En jullie vrije wil had jullie al veel opgeleverd zoals vaccins te voorkoming van ziektes, en betere hygiëne en betere voeding. Maar jij maakte een raar verschil. Want hoezo zijn de preventieve middelen geen onderdeel van mijn schepping? De mensheid is een prachtig organisme dat ver van perfect is en daardoor fouten maakt. Ik vertrouw erop dat jullie de balans weer zullen herstellen komende jaren. Maar verwijt mij niet dat ik mijn werk niet deed. Zelfs niet toen jij om een teken van mij vroeg. Al vroeg stuurde ik jou Diederik Gommers. Die waarschuwde, maar legde ook heel goed uit en motiveerde elke keer dat hij de kans kreeg jou en de rest van Nederland zich aan de maatregelen te houden, en zich tzt te laten vaccineren. Nog zo’n wonder, een vaccin dat werkt binnen het jaar klaar voor gebruik. Goed, Diederik had je dus al genegeerd. Maar ten tijde van de grote evacuatie, stuurde ik achtereenvolgens GGD medewerkers die je zowat smeekte mee te werken, een dame met de vaccinatiespuit op zak. Mensen met mondkapjes, vitamines en preventieve middelen. Geen van die signalen heb je ter harte genomen. En dat is niet alleen typerend voor jou, maar voor de hele mensheid. Los gekomen van de natuur, hebben jullie iedere voeling verloren. Nu laat ik Stefan nog maar eens een prikkelende column schrijven. Om de mensen te prikkelen en aan te zetten tot nadenken in de hoop dat ze tot inkeer komen en zich wel laten vaccineren en beseffen dat het allemaal mijn schepping is die je goed moet onderhouden en zuinig op moet zijn.. Snap je Thierry?”. Thierry knikte begrijpend en Hij zag dat het goed was..

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Val niet terug, maar val vooruit. Hoe een motivational speech van Denzel Washington inspireerde.

De motivational speech van Denzel Washington voor afgestudeerden van een universiteit in Amerika.

Val nergens op terug, maar val voorwaarts.

Bovenstaande video is de opname van een speech die Denzel Washington hield voor een grote groep afgestudeerden. Van zijn belangrijkste punten uit deze speech, wil ik u deelgenoot maken.

Voorkeursleverancier van Nieuwe Start Ervaringswerk

In onze samenleving wordt vaak gezegd dat je je school moet afmaken omdat je dan, ook als je niets met dat behaalde diploma zou gaan doen, altijd iets hebt om op terug te vallen. Ook wordt, tenminste hier in Nederland, zo is mijn ervaring, je aangeleerd om altijd risicomijdend te werk te gaan. Jou wordt aangeleerd risico’s te onderkennen, om ze te kunnen vermijden.

Daar zegt Denzel Washington 2 belangrijke dingen over:

Het eerst is, dat hij het concept van ergens op terugvallen nooit echt begrepen heeft. Hij zegt daarover, liever voorwaarts te vallen, zodat je kan zien waar je heen gaat en eventueel gaat raken.

“Wees niet bang om te falen”

Ook zegt hij dat je niet bang moet zijn om te falen.

Want op een dag ga ook jij falen. Een blunder maken, iets vergeten of over het hoofd zien. En aangezien je zeker ooit een keer gaat falen, kun je ook meteen maar beter groots falen. Het zet je vanzelf op jouw pad terug, zodra je ervan geleerd hebt.

Neem dus risico’s. En blijf die ook nemen. Want, zeker in deze tijd van grote onzekerheid, veel mensen zijn van nature zeer risicomijdend. Maar er veranderd niets als je steeds hetzelfde blijft doen. Om een andere uitkomst te krijgen, zul je iets anders moeten doen. En vaak is dat iets nieuws dat u niet eerder deed. Een risico dus. Pipi Langkous: ” Dat heb ik nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.”.

Zonder het nemen van risico’s, ontstaat nooit iets nieuws, is er geen vernieuwing, bestaat vooruitgang helemaal niet.

Een beroemde honkballer uit Amerika sloeg meer als 1200 slagen mis of uit. Een record. Maar hij sloeg ook een recordaantal homeruns. Niemand in Amerika praat nog over die misslagen. Wel over dat recordaantal homeruns.

De uitvinder van de gloeilamp deed eerst 1000 uitvindingen die niet bleken te werken. Zijn 1001ste project werd de gloeilamp. Niemand die nog praat over die 1000 mislukte projecten.

Het nemen van risico’s is dus een must om te slagen in het leven.

Benut je talenten

ik zou daaraan toe willen voegen: Ga dat werk doen waar je een passie voor voelt. En Denzel Washington zegt daarover dat iedereen heeft een talent. Van geduld bewaren tot doordrukken. Van mensen verzorgen tot het snel nemen van beslissingen. Ieder heeft zo zijn eigen talenten. Bouw die uit. Want doe je dat wat je het liefst doet, dan geeft dat energie, in plaats van dat het energie kost. Ik ben daar een levend voorbeeld van.

Wees je beste ik. Haal altijd het maximale uit jezelf

Dat begint in mijn praktijk bij de herstelvisie. Ik werk met het uitgangspunt dat mijn cliënten nooit meer geheel zullen afkomen van hun psychisch lijden. Daarom streven wij naar het behalen van de hoogst haalbare kwaliteit van leven, maar vooral: Cliënt daar brengen waar hij maximaal kan presteren, en dus zijn beste leven kan leven. En daar brengen leest u als, al die maatregelen nemen en zijn leefomgeving zo inrichten dat alles is gericht op het maximaal laten presteren van die individuele cliënt. Hoe u het maximale uit uzelf haalt, weet u het beste. Maar u heeft ons om er met u over te sparren.

Val voorwaarts, blijf risico’s nemen, en blijf het maximale uit uzelf halen.

Ook nu, na deze crisis of wanneer u te maken krijgt met een faillissement of erger. Ik ben zelf ook nog maar net hersteld van een faillissement en ik vind dat niks om mij voor te schamen. Ik heb gefaald. En ervan geleerd. Daarnaast heeft het mij gevormd, mij op een beter levenspad gebracht, en veel nieuwe inzichten opgeleverd. En dat zal voor u, indien u faalt, niet anders zijn. Dus faal groots!!!

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Open brief aan Lodewijk Asscher

https://m.facebook.com/254918764596191/posts/3561752433912791/?d=n

Via bovenstaande link kom je op de Facebookpagina van Lodewijk Asscher, waar hij zijn reactie gaf op het verschenen rapport over de toeslagenaffaire.

Beste Lodewijk,

Allereerst dank voor je uitgebreide reactie met excuses op je Facebookpagina. Goed te lezen dat je je schaamt voor hetgeen is gebeurd onder jouw regeerperiode.

Dat roept bij mij meteen de vraag op of je dan niet beter af kan treden als leider van de PvdA

Want na zo’n debacle is het een politieke wetmatigheid dat je je functie neerlegt. Nu dat gebleken is dat er zulke enorme fouten zijn gemaakt, niemand heeft gereageerd op de verschillende alarmbellen die maar bleven afgaan, en jij zelfs een brief van een van je buurtgenoten ijskoud hebt afgedaan, lijkt het mij onmogelijk om nog geloofwaardig door te kunnen als leider van de PvdA.

Want je bent aangeschoten wild, een te gemakkelijk doelwit voor ieder van je tegenstanders.

Komende campagne zal iedere politieke tegenstander die niet ook medeverantwoordelijk is voor deze ramp, jouw mooie woorden onderuit halen door dit debacle nogmaals goed bij je in te wrijven. En terecht, want dat zou jij ook gedaan hebben, mocht jou zo’n kans geboden worden. Zo werkt dat toch in de politieke arena?

Ook loop je feitelijk je eigen partij voor de voeten nu. Want die kan op deze manier niet opnieuw beginnen met het winnen van vertrouwen.

Om van kiezers maar te zwijgen. Hoe kun je met goed fatsoen op jouw partij stemmen, wetende dat de leider mede verantwoordelijk is voor het slopen van tienduizenden goed bedoelende en hardwerkende huishoudens? Niet. Dat kun je niet. Kijk bij de Vaak Veroordeelde Democraten zien ze zoiets wel door de vingers. Het ging immers over toeslagen en daar hebben de Vaak Veroordeelde Democraten helemaal niks mee. Maar jouw partij is er juist voor die hardwerkende huishoudens waarover deze affaire gaat.

En dat verdient een leider zonder zo’n enorme smet op zijn blazoen, zo lijkt me.

Want die kan in ieder geval geloofwaardig strijden voor compensatie en eerherstel voor de slachtoffers van deze ramp. Kan zonder enige terughoudendheid opkomen voor belangen, waarvoor jij had moeten opkomen, maar wat je zo ontzettend hebt verzaakt.

Daarom, vertrek. Trek je conclusies en stap op.

Want dan laat je zien dat je woorden van vandaag geen holle frasen zijn, maar echt gemeend en navenant opgevolgd. Want je zal toch zelf ook wel aanvoelen dat dit ‘m niet meer gaat worden, toch? Lijkt me wel.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

De toeslagenaffaire toont aan dat de opeenvolgende kabinetten Rutte het niet zo nauw nemen met het goed informeren van de tweede kamer.

Pieter Omzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) werkte zich een slag in de rondte om de toeslagenaffaire te onderzoeken en geheel bloot te leggen. Gisteren bereikte ze het voorlopig hoogste punt: Het rapport van de ondervragingscommissie verscheen. En het is een meedogenloos hard rapport, vol met verwijten aan zowat alle betrokkenen, geworden.

Ministeries, bewindslieden, ambtenaren en zelfs de rechterlijke macht moesten het ontgelden.

Als betalend lid steun ik Follow the Money. Doe je ook mee? Ga naar ftm.nl en wordt lid.

Iedereen heeft zo zijn fouten gemaakt. De wetgeving was veel te hard. De menselijke maat ontbrak, er is etnisch geprofileerd, en problemen die opdoken werden genegeerd, net als de signalen vanuit de uitvoerende macht (lees: de belastingdienst). Ook de rechter bood de onterecht van fraude beschuldigde mensen geen enkel soelaas. En zo kon het kapotmaken van complete gezinnen, jarenlang doorgaan. Met vele echtscheidingen, gedwongen verkopen van woningen en zelfs zelfmoord tot gevolg. Volgens de verslaggever van het NOS journaal was het woord buikpijn dan ook het meest gehoorde woord, na presentatie van het rapport.

Wat mij het meeste aangreep, los van het leed dat is veroorzaakt, is de handelswijze van de opeenvolgende kabinetten Rutte.

Want die namen en nemen het niet heel erg nauw met het goed en eerlijk informeren van de tweede kamer. Pieter Omzigt zit nog altijd op cruciale gegevens te wachten, die het kabinet weigert te leveren.

Maar dat is niet het ergste. Volgens Pieter Omzigt zijn er kabinetsberaden geweest die hadden moeten gaan over hoe de slachtoffers van deze ellende geholpen konden worden, maar vooral gingen hoe Pieter Omzigt en Renske Leijten terug in hun hok konden worden gejaagd.

Niet dus, zo is gebleken en da’s maar goed ook. Sterker, Leijten was voornemens na deze periode in de tweede kamer, te vertrekken uit de landelijke politiek. Zij heeft zich inmiddels bedacht en staat in maart weer gewoon verkiesbaar op de lijst van de SP. Want dit moet eerst worden opgelost.

Maar wat niet op te lossen is, is de bedenkelijke moraal van Rutte en consorten. Kijk, van de Vaak Veroordeelde Democraten kun je nog verwachten dat ze er, wettelijk gezien, de kantjes vanaf lopen. Want die lijken er het adagium op na te houden dat als je er niet voor gepakt wordt, het niet strafbaar is.

Maar in die achtereenvolgende kabinetten Rutte zaten altijd ook verschillende coalitiepartners. Waaronder zelfs de ChristenUnie. En van die coalitiepartners, zou je denken, mag je toch wat meer verwachten. Een beter afgesteld moreel kompas bijvoorbeeld. Maar helaas, ook zij keken helaas een andere kant op. Macht corrumpeert, zo blijkt maar weer.

En nu? Aftreden zou je denken.

Maar helaas, dat zal niet gaan gebeuren. Met de coronacrisis als dekmantel zullen ze hoogstwaarschijnlijk de rit uitzitten tot na de volgende formatie. Dit terwijl er eigenlijk geen andere mogelijke consequentie kan zijn als het aftreden van het gehele kabinet. Want wie zo zijn eigen burgers laat creperen verdiend niet beter.

Want de daders achter slot en grendel opbergen kan ook niet. Een expert zei daarover dat een ambtenaar hooguit kan worden ontslagen, met behoud van een financiële compensatie die wij als maatschappij dan weer op mogen brengen. Dat geldt ook voor een eventueel aftredend kabinet hoor. Die krijgen daarna gewoon een riant wachtgeld.

Grote druk erop zetten om de slachtoffers zo snel mogelijk gecompenseerd te krijgen is het enige alternatief.

En ook het enige juiste om te doen. En wellicht wetgeving initiëren om te voorkomen dat dit ooit weer gebeurt. Bijvoorbeeld door een vlaktaks in te voeren. Een belastingtarief inkomstenbelasting, zodat toeslagen niet meer nodig zijn. Want nu hebben maar liefst 7 miljoen mensen recht op een of andere toeslag of andersoortige compensatie vanuit de Staat. Dan haal je teveel geld op, lijkt mij. Dat kun je beter veranderen in een situatie waarbij niemand of slechts enkele specifieke gevallen nog iets terug moeten ontvangen van de Staat.

Gelukkig hebben we nog enkele parlementariërs zoals Omzigt en Leijten

Want zij geven een nieuwe betekenis aan het controlerende werk van de tweede kamer, aldus voorzitter Arib van diezelfde tweede kamer. Maar ik vrees met grote vrezen voor de toekomst, nu blijkt dat onze leiders zich bedienen van zulke praktijken als nu zijn blootgelegd.

Ik wens de slachtoffers een snel herstel van deze dreun en een ruime compensatie die recht doet aan het onnoemelijke leed dat hen is aangedaan. Want dat hebben zij inmiddels dik verdiend.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Als VN ambassadeur ga ik graag met u in gesprek.

Of u nu van de Nederlandse vereniging van banken bent, hoofdredacteur regionaal van een grote landelijke krant, of van de korpsleiding Nederlandse Politie bent, ik kom graag met u in gesprek.

Waarover, zult u zich afvragen.

Nou, dat hangt ervan af, maar altijd heeft het iets te maken met de belangen van mensen met een psychisch lijden. In de meeste gevallen gaat het dan om de bejegening van mijn doelgroep, de berichtgeving over of rondom mensen met een psychisch lijden. Of een ander onrecht dat in mijn ogen correctie behoeft. Ik vind dat belangrijk. Want ikzelf behoor ook tot mijn doelgroep.

Meestal ontstaat een probleem rondom “ons” door onbegrip. Of een gebrek aan kennis.

En dat kun je over het algemeen niemand kwalijk nemen. Want u kunt niet weten wat u niet weet. En heeft u nooit met een psychisch lijden te maken gehad, of van nabij hebt meegemaakt dat iemand een psychisch probleem te verstouwen kreeg, dan prijs ik u alleen maar gelukkig, en hoop ik dat u dat ook de rest van u leven bespaart zal blijven. Alleen voor mijn werk is dat het grootste obstakel; Onwetendheid.

Want wist u dat een flink deel van de maatschappij denkt dat mensen met verward of onbegrepen gedrag, in dezelfde groep moeten worden ingedeeld als mensen met een TBS maatregel.

Terwijl dat 2 compleet verschillende zaken zijn. Mensen met onbegrepen gedrag verkeren meestal in acute psychische nood. Maar dat is geen strafbaar feit. Zij plegen ook bijna nooit een strafbaar feit. Terwijl mensen met een TBS maatregel juist strafbare feiten hebben gepleegd. En waarbij niet kan worden uitgesloten dat ze die begingen terwijl ze een ernstig psychiatrische aandoening hebben of onder invloed van zo’n stoornis feiten pleegde.

Dus is het gesprek aangaan mijn belangrijkste wapen.

Terwijl ik toch echt een achtergrond heb van niet lullen maar poetsen. Dat resulteerde jarenlang in geen antwoord krijgen op door mij geschreven brieven. Maar aldoende leert men en tegenwoordig krijg ik niet alleen antwoord, ik wordt zelfs uitgenodigd voor een goed gesprek. En dat is best bevredigend te noemen.

Maar echte resultaten tellen

En die laten altijd op zich wachten. Dus is geduld een schone zaak. Maar ook daar ben ik enigszins uitgedaagd, zeg maar. Gelukkig kun je ook dat trainen. En zo werd ik de afgelopen jaren niet alleen beter in mijn vak. Ik werd er ook in algemene zin een beter mens van.

En zo begint een betere wereld toch echt bij mijzelf.

En bij u. Want als u nou gewoon mijn blogs blijft lezen, leest u vanzelf waar ook u kunt bijdragen aan een inclusieve maatschappij, meer begrip voor mensen met onbegrepen gedrag of de bejegening van mensen die u wellicht niet helemaal begrijpt.

Althans, dat hoop ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Je zou er #€*&€# van gaan vloeken! Open brief aan het kabinet van VVD, CU, OMT, CDA, D66, RIVM

Geachte leden van het kabinet Rutte sjeest,

Je zou er als normaal intelligent mens, met een voorliefde voor het uitzoeken van zaken, haast moedeloos van worden. Sterker, in vloeken uitbarsten.

Want welk deel van de term voortschrijdend inzicht heeft u niet begrepen? Al maanden sijpelt de informatie binnen die maar 1 echte oorzaak aanwijst van al die besmettingen: aerosolen.

Aerosolen, hele kleine druppeltjes, waar bijvoorbeeld ook wolken van gemaakt zijn, verspreiden zich door middel van uitademing, of hoesten, en blijven zweven in de lucht en worden ook weer ingeademd door anderen in dezelfde ruimte. Ervan uitgaand dat die aerosolen besmet zijn met het coronavirus, dan is dus potentieel iedereen die de besmette aerosolen inademt, het haasje.

Eerste voortgeschreden inzicht:

Uit zowel wetenschappelijk onderzoek als uit een praktijktest met 2 cruiseschepen, blijkt dat mondkapjes zowel helpen bij het tegenhouden van besmette aerosolen, alhoewel dat effect minimaal is, als bij het verminderen van de hoeveelheid ingeademde besmette aerosolen, en daardoor is het mondkapje een rechtstreekse beïnvloeder van iemands ziekteverloop, nadat die besmet is geraakt. Want, gebleken is oa op 2 cruiseschepen in quarantaine, dat op het schip waar iedereen mondkapjes droeg, mensen net zoveel besmet waren geraakt, in absolute aantallen, maar bijna niemand klachten had ontwikkeld. Op het schip zonder mondkapjes waren de mensen dus ernstiger ziek, moesten langer herstellen en hadden overduidelijk meer virusdeeltjes binnengekregen, dan de mensen die mondkapjes hadden gedragen.

Voortgeschreden inzicht 2:

Buiten is de kans op besmettingen door aerosolen 7000x kleiner als in een binnenruimte. Dat noem je in goed wetenschappelijk taalgebruik nihil. En wat kun je daarvan leren, zodat je thuis, op school of in je instelling, besmettingen kan voorkomen? Het antwoord is ventileren.

Want buiten besmet raken gebeurt niet omdat de aerosolen daar zich razendsnel mengen met de buitenlucht (verdunning) en vervliegen door het minste zuchtje wind. Daarom is ventileren binnenshuis en het op peil houden van de luchtvochtigheid cruciaal bij het voorkomen van besmettingen in de al dan niet openbare, binnenruimte.

Voortschrijdend inzicht 3:

De “Grote druppel theorie” waar ome Jaap van Dissel nog altijd aan blijft vasthouden, heeft niks met de eventuele prostaatproblemen binnen het kabinet te maken, maar alles met deze crisis en de te treffen maatregelen. Die theorie, waarbij men ervan uitgaat dat grotere druppels de hoofdoorzaak zijn van de besmettingen, is inmiddels zwaar achterhaald gebleken. Toch kan het kabinet Rutte sjees maar niet veranderen van inzicht. Ook niet van voortschrijdend inzicht. Terwijl iedere wetenschapper weet dat je mening een goede mening is, tot het volgende nieuwe inzicht. Het volgende voortgeschreden inzicht.

En ik spreek hier nou toch echt de wens en hoop uit dat ook u, de lezers van dit blog, tot u laat doordringen wat er werkelijk gaande is. En u zelf gaat informeren en inlezen. Genoeg betrouwbare bronnen te vinden. Ik zou u adviseren om te beginnen op maurice.nl

Sociaal geograaf Maurice de Hond, doet al maanden wat het kabinet Rutte sjees verzuimd te doen: wetenschappelijke studies analyseren, topwetenschappers volgen en zo de allerlaatste nieuwe inzichten voor ons beschikbaar maken. Dat bronvermelden zou ons kabinet ook eens moeten gaan doen.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Jeugdzorg perikelen: De explosieve groei van het aantal jeugdzorgverleners

Video van Follow the Money over de vraag waarom de jeugdzorg zo ontzettend in het rood staat.

Disclaimer: Dit blogartikel is, deels, gebaseerd op een artikel dat ik als abonnee las op Follow the Money. Omdat zij zeer gedegen onderzoeksjournalistiek bedrijven, vertrouw ik volledig op de door hen gepresenteerde informatie. Ik ga u middels dit blogartikel dan ook niet helpen aan een gratis stuk van hun werk. Wel roep ik u nadrukkelijk op om, indien u gedegen onderzoeksjournalistiek een warm hart toedraagt, ook lid te worden van Follow the Money via hun website ftm.nl (“En als u zich nu afvraagt of ik hier nu schaamteloos reclame maak voor Follow the Money, dan kunt u daar meteen weer mee stoppen, want het antwoord is even simpel als duidelijk: Jazeker!” SV)

De decentralisatie van de zorg zou enorme voordelen en nauwelijks nadelen kennen.

Iedereen heeft het inmiddels wel meegekregen, en u had erover kunnen lezen op dit blog, dat de overheid de zorg in Nederland grondig heeft gereorganiseerd door in 2015 het merendeel van de zorggerelateerde taken botweg bij de Nederlandse gemeenten over de schutting te flikkeren… Pardon, door de zorgtaken te decentraliseren en bij de Nederlandse gemeenten onder te brengen. Met als argumenten dat het zo dichterbij de burger georganiseerd kon worden, het daardoor efficiënter geregeld kon worden, en dus zowel goedkoper en beter geregeld zou zijn als toen de Rijksoverheid er nog over ging.

De decentralisatie zou daardoor veel voordelen en nauwelijks nadelen kennen, en het kabinet Rutte sorteerde daar alvast handig op voor, door meteen ook maar het totale budget enorm te korten en zo de beoogde kostenbesparing door efficiencyverbetering alvast te cashen. Niet dat er ook maar enige zekerheid was dat die kostenbesparing er ook daadwerkelijk ging komen, maar dat is typisch Rutte toentertijd: Optimistische vooruitzichten koppelen aan zijn eeuwige glimlach en positieve kijk en grondhouding op de zaken. Daarmee snoerde hij criticasters gemakkelijk de mond en met zijn coalitiepartners achter zich, loodste hij ook dit sprookje vrij gemakkelijk door de beide kamers van het parlement. Ik geloof dat de rekenkamer nog wel enig commentaar leverde op de optimistische voorstelling van zaken, maar daarna werd het in Den Haag redelijk stil rondom dit onderwerp en kon met overgaan tot de orde van de dag.

Inmiddels, zo’n 5 jaar later, weten wij en ook zij in Den Haag wel beter.

Sterker, een deel van de taken rondom jeugdzorg is men alweer van plan te centraliseren omdat het zo’n allejezus groot probleem begint te worden, de inkoop en uitvoering van de zorg voor onze toekomst, de kinderen van nu. En dat is ook helemaal niet zo gek ook. Want dezelfde zorg leveren tegen het gereduceerde tarief was al sowieso niet te doen, maar doordat het aantal uitvoerders in jeugdzorgland groeide van enkele honderden naar, pak ‘m beet, een duizend of zes, werd de inkoop van de best passende jeugdzorg voor ieder individuele burger in de groei, een schier onmogelijke taak.

De oude garde jeugdzorg zag hun beste krachten vertrekken, meestal richting het eigen ondernemerschap. En al die nieuwe aanbieders ook nog eens de krenten uit de pap halen.

En u vraagt zich natuurlijk af, wat dat nou eigenlijk voor krenten zijn, waarover ik het heb. Dat kan ik u, als ondernemer in de zorg, haarfijn vertellen. In de zorg, en dus ook de jeugdzorg, is alles te verdelen op basis van de zwaarte van de zorgtaak. Immers, iedere zorgvrager is anders: De een heeft slechts enige ondersteuning nodig om gezond en goed te functioneren, terwijl een ander 24-7 intensief moet worden geholpen bij alles wat hij/zij doet. Doordat er voor de decentralisatie zowel lichte als zware taken werden aangeboden aan die paar honderd jeugdzorgleveranciers, kon men door die mix, geld dat verdiend werd op de ene taak, weer gebruiken om bij te leggen wanneer een taak meer werk vroeg als dat de vergoeding toeliet. En doordat nu zo’n zesduizend aanbieders jagen op al die zorgtaken, is er veel minder of bijna geen sprake meer van een gebalanceerde mix tussen zware en minder zware taken, maar een run op zoveel mogelijk van de meest winstgevende taken vergaren voor jouw bedrijf, en vooral zorgen dat je die zware en voor jouw onderneming nauwelijks rendabele taken kunt laten liggen voor je concurrenten. En omdat de oude garde jeugdzorgleveranciers zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, niet snel zal afkeren van zijn oerdrift ieder kind de beste zorg willen bieden, blijven de zware en/of onrendabele taken op hun bordje terecht komen. En in grotere hoeveelheden als voor de decentralisatie. Trek daar de efficiencykorting vanaf, en je ziet de catastrofe langzaam maar zeker dichterbij komen. Een onhoudbare situatie.

Een tweede punt in deze kwestie is het feit dat tegenwoordig ook wel heel snel een etiket wordt geplakt op een kind dat niet tot het gemiddelde van de groep kan worden gerekend.

Daarmee bedoel ik het volgende: Het gemiddelde Nederlandse kind is een kind dat het midden houdt tussen aan de ene kant, een kind dat geen enkele zorgbehoefte heeft, met wie alles perfect gaat en verloopt en daardoor zonder enige strubbelingen de volwassenheid bereikt, en aan het andere eind van het spectrum, dat andere kind dat bij wijze van spreken, geholpen moet worden bij echt alles in het leven, en dus 24-7 intensieve superzorg behoeft. Het bij wijze van spreken staat er omdat ik niet geloof dat er kinderen bestaan die helemaal nooit eens een zorgbehoefte hebben en hun tegenhanger, het kind dat helemaal niks zelf kan, ook niet. Terwijl ik weet dat er kinderen bestaan die de beide uiteinden van het hier geschetste spectrum, heel dicht naderen, laat dat duidelijk zijn. .aar het gemiddelde kind, is dus de grote groep in het midden. Daar is ons onderwijssysteem dan ook prima op ingericht, op die grote groep in het midden. Alleen wordt die groep wel steeds smaller gedefinieerd in onze maatschappij. Ik heb dat in een eerder blog over de jeugdzorg met geldzorgen wat gekscherend verweten aan de onkunde van mijn generatiegenoten (ik ben van 1972) en het afschaffen van de corrigerende tik (waardoor wij er als ouders niks meer aanvonden, dat hele opvoeden), maar dat is natuurlijk het stukje entertainment dat je je lezer als blogger ook wil bieden. Maar feit is en blijft dat toen ik op de basisschool zat je gewoon een beetje druk was, en je leraar daarmee dealde door jou zo nu en dan stoom te laten afblazen met een taak buiten de klas en je ouders te adviseren jou veel buiten te laten spelen en op voetbal te doen. Tegenwoordig heb je dan ADHD en wordt je als kind in het gareel gehouden met harddrugs uit de apotheek. En of dat nou ligt aan overgevoeligheid bij de leraar, de prestatiemaatschappij of het “Aan mijn kind kan het niet liggen, dus moet het wel aan een ander liggen” syndroom waar veel ouders aan lijden, weet ik niet maar het effect is duidelijk zichtbaar in de jeugdzorg. Die slipt er namelijk compleet van dicht.

Verminderd budget, plus een stijgende zorgvraag gedeeld door een markt vol cowboys = rampzalig voor onze kinderen.

Weet u een oplossing? Ik ook niet. Wat mijn vrienden bij Follow the Money eraan proberen te doen, is de organisaties die winstmaximalisatie voorrang geven op de beste zorg leveren, in het zonnetje te zetten. Of eigenlijk op het grillrooster te leggen. Lees: akelig nauwkeurig blootleggen wie wanneer waar hoeveel in zijn zakken heeft gestopt. En dat is dan ook de reden dat mijn bedrijf werken zonder winstoogmerk in haar algemene voorwaarden heeft opgenomen. Geld bestemd voor de zorg, blijft bij ons in de zorg. En daar ben ik niet alleen apetrots op. Ik lobby actief om dat de gouden standaard in de zorg te laten worden. En publiceer hier graag en geregeld over alle misstanden en gevolgen van teveel bezuinigingen en marktwerking en te weinig middelen om cowboys aan te pakken. Oja, en u op te roepen niet nader genoemde onderzoeksjournalisten te steunen door een abonnement te nemen op hun website. Het gaat per slot van rekening om uw geld. Niet dan?

Althans, ik vind van wel.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Wij zouden ons mede-eigenaar moeten voelen van het probleem coronaverspreiding

Aldus Jaap van Dissel tegen de NOS. Nou Jaap, dat wij ons geen mede-eigenaar voelen van dit probleem komt omdat de Chinezen het in de wereld hebben geholpen met hun smerige markten, waar levende dieren onder embarmelijke omstandigheden worden verhandeld, waardoor virussen van dier op mens kunnen overspringen.

En het RIVM en OMT hebben het monopolie op de juiste informatie.

Daardoor lezen wij wel over ventileren als beste manier om besmettingen via aerosolen thuis of op het werk te voorkomen, maar is het pas waarheid als het OMT het ook vindt. En die lopen hopeloos achter in hun kennisvergaring, dus dat gaat nog wel een paar maanden duren.

Daar komt dan nog bij dat iedereen die ik ken zich aan alle maatregelen houdt.

Toch horen we keer op keer dat “we” het blijkbaar niet goed genoeg doen. Gelul, want onze kinderen raken op dit moment besmet op school en dragen dat thuis netjes aan ons over. Dat heeft 2 oorzaken: de eerste is het feit dat wij thuis geen anderhalve meter afstand van onze kinderen houden. De tweede oorzaak is omdat de overgrote meerderheid niet op de hoogte is van het feit dat we thuis heel goed moeten ventileren om te voorkomen dat onze koters de hele woonkamer volblazen met besmette aerosolen.

En dat heeft dus niets van doen met de drukte buiten, in de verschillende binnensteden van de afgelopen dagen.

Want buiten het coronavirus aan elkaar overdragen is haast onmogelijk. Daarbij hadden de meeste mensen netjes een mondkapje op, dus dat liep allemaal wel los. Nee, het grootste probleem is de overdracht binnen de scholen. 30 leerlingen in een matig geventileerd lokaal is op dit moment het grootste probleem. En de reden dat wij geen eigenaarschap kunnen nemen voor de verspreiding van het virus. Oké, er wordt minder thuisgewerkt als tijdens de eerste golf, dat klopt. En daar zouden de mensen die het betreft inderdaad iets aan kunnen doen. Maar toch blijven de besmettingen via school een groter probleem.

Ook zijn we moe. Noem het corona moe. Noem het wat je wil, maar we zijn het.

We leven namelijk al zo’n acht a negen maanden in onzekerheid. Ook dragen we diezelfde tijd het juk der maatregelen. En hoe je het ook bekijkt, dat is volkomen logisch. Wij zien onze vrienden met een baan of bedrijf in de horeca langzaam kapot gaan. Wat vandaag qua werk nog een zekerheid is, kan morgen afgelopen zijn. En dan hebben we ook nog grote zorgen over het welzijn van opa en/of oma in het verzorgingshuis. Om er maar eens een paar van onze zorgen te noemen.

Dan zitten we ook nog in de donkerste dagen van het jaar.

En dat helpt ook niet mee, zoveel is zeker. Want uitkijken naar een gezellige kerst met de familie zit er ook niet in, helaas. Kortom, al zouden we willen, we hebben niet eens ruimte voor welk eigenaarschap dan ook.

Dus Jaap, helaas kippengaas, maar je stopt dat eigenaarschap maar in je bureaula. En haal er dan meteen even alle actuele wetenschappelijke inzichten uit. Heb je weer wat te implementeren.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.