Cruyffiaanse versoepeling

Ik zeg het meteen maar even, de term heeft Pieter Derks, columnist op radio 1, YouTube en de Youp van de nieuwe generatie cabaretiers, verzonnen maar het is wat mij betreft de enige juiste typering van het huidige beleid t.a.v. de versoepelingen.

Want wie snapt dit nou nog?

De supermarkt, zonder enige beperking te bezoeken. Andere winkels? No go. Terwijl vorig jaar al gebleken is dat de stadscentra met mooi weer helemaal vol konden lopen, bomvolle terrassen erbij, en nul extra besmettingen. Weet u nog? Dat Jaapio en de rest vd kauwgomballenbende ons voorhield dat we drie weken na het Pinksterweekend pas konden zien welke horror we hadden aangericht met al dat winkelen, en er drie weken later helemaal niets extra’s waar te nemen was. De eerste Cruyffiaanse uitdrukking kun je hier kwijt: Als je hetzelfde doet als het vorige jaar, moet je niet teveel rekenen op hele andere uitkomsten, want da’s logisch.

Afgelopen zondag is er wel een schokkend nieuw inzicht ingedaald bij ome Jaap van het OMT

“Leer er maar mee leven, want het gaat niet meer weg, dit virus” of woorden van gelijke strekking, sprak van Dissel uit. Jaja dat leest u goed. Voortschrijdend inzicht. En dus zou je bij gelijkblijvende omstandigheden in de horeca en winkels, gewoon open moeten kunnen. Niet met zijn allen tegelijk naar binnen, niet met zijn allen op een kluitje in de kroeg maar ruim uit elkaar op het terras moet gewoon kunnen. Dat konden we vorig voorjaar ook. Daar zou de Grote Cruijff over gezegd kunnen hebben: Als je daardoor achter de feiten aan gaat lopen, dan ben je dus te laat vertrokken.

De derde golf, ook zo’n belofte, die vooralsnog een belofte blijft.

Je hebt in het voetbal talenten, die beginnen als belofte maar daarna toch gewoon alsnog bij RKC of FC Den Bosch hun carrière vol maken. En daar is helemaal niks mis mee. Maar de belofte Derde golf, wij noemen ‘m de golf 3, maakt de hooggespannen verwachtingen nou niet bepaald waar. Da’s geen heel groot probleem in dit geval, maar zijn marktwaarde, uitgedrukt in geloofwaardigheid, is wel tanende. Dat heeft ook te maken met de rekenmodellen. Want stop je er stront in, dan komt er stront uit. En da’s geen bloemetjeslucht. Maar dat begrijp je pas als je het snapt.

Ik heb dan ook begrip voor ondernemers die 2 maart hun deuren of terrassen weer gaan openen.

#zedoenweermee.

Ze gaan gewoon weer meedoen, omdat de koek op is. Het pensioen is opgegeten, de erfenis van oma er doorheen gejaagd, de caravan en jetski’s zijn verkocht. En aangezien de sekswerkers ook nog niet aan de gang mogen, kunnen vrouw en dochter ook niet extra bijdragen. Op z’n Cruijffs: Als jij niet aan de bal bent, kun je ook niet scoren. Want ze krijgen 80% van deze kostenpost, 60% procent van een andere kostenpost, maar wel 100% de rekening gepresenteerd. En een elastiekje kan rekken totdat het knapt. En da’s dan weer logisch.

Want als de regering onnavolgbare persconferenties mag geven, mogen ondernemers in nood onnavolgbaar terug reageren.

En stopt men dus vanzelf met het volgen van de maatregelen. Je maakt gewoon geen vrienden met wat ze nu doen. Namelijk, ons doodgooien met berekende ellende. Komt dat vervolgens niet uit, dan komt dat omdat ze zulke goede maatregelen hebben ingevoerd. Komt het wel uit, dan hebben wij ons niet aan de maatregelen gehouden. En weten ze niet waar het nou blijft, dan schuiven ze de maatregelen en hun aankondiging van COVID-19 geddon gewoon steeds vooruit…

En wij maar vitamine D tekorten opbouwen met al dat binnenzitten. En los van de uitgestelde reguliere zorg, vrees ik pas echt de zorg die geleverd moet gaan worden om alle bijkomende schade en verloren levensjaren teniet te doen. En je kunt het R getal omlaag brengen, tot onder de 1 maar ondertussen gewoon blijven berekenen dat de grote dreun er nog aankomt. Maar als jouw tegenstander niet op hetzelfde voetbalveld staat, kun je moeilijk tegen ‘m spelen. Da’s logisch.

Ik hoop dat u uit de bovenstaande warboel de persconferentie van afgelopen week herkent.

En misschien is het ook maar gewoon beter dat je er geen zak van snapt, omdat je het niet begrijpt.

Rust zacht, grote meester.

Althans dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Open brief aan de tweede kamer der Staten-Generaal

Hoogedelgestrenge dames en heren,

Vandaag vergadert uw kamer over nieuwe wetgeving die er, in mijn eigen woorden, voor moet zorgen dat de maatregel avondklok, koste wat het kost, overeind kan blijven.

Juridische basis

Dit was nodig, aldus het kabinet, om de juridische basis onder de oude wetgeving onvoldoende was, en de rechter daarom verordoneerde de maatregel avondklok acuut op te heffen. Ik gaf in mijn vorige blog (zie hieronder) al aan wat ik vind van zoveel voortvarendheid.

Toch zit u nu te debatteren over die nieuwe wetgeving. En ik volg het debat, en merk op dat u er erg kritisch tegenover staat. Dat is opzich fijn om vast te stellen.

Disproportioneel

Aan het einde van dit debat stemmen de coalitiepartijen voor, waarmee de wet er door is, en de eerste kamer morgen het hele hoger beroep totaal onnodig kan maken, als men eerder instemt dan dat de rechter tot een uitspraak heeft kunnen komen.

Maar de rechter in eerste aanleg heeft ook de disproportionaliteit van de maatregel benoemd. Weliswaar in het kader van en in samenhang met de verkeerde wet die men gebruikt heeft als juridische basis, maar toch. De proportionaliteit is wel degelijk een punt dat benoemd is, en waar de minister Grapperhaus niets over wil zeggen in het kader van de scheiding der machten, de trias politica. Zaken die onder de rechter zijn, worden niet becommentarieerd door de politiek. Maar ik en mijn lezers vinden dit punt wel degelijk een belangrijk punt. Want velen van ons vinden het disproportioneel voor met name onze kinderen, dat we zo ontzettend beperkt worden in onze bewegingsvrijheid.

Argumentatie Wilders

Geert Wilders, van de PVV, had gisterenavond mijn argumentatie over de voortvarendheid gelezen, en grotendeels overgenomen. En ik vraag uw kamer nu dan ook wat u daarvan vindt? En waarom dit wel kan, en er voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire niets versneld kan worden geregeld. Ik heb u het wetsvoorstel daarvoor voorgekauwd in mijn vorige blog.

Dit is nauwelijks uit te leggen. Want voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire zijn de gevolgen van de toeslagenaffaire minstens zo ingrijpend als de COVID-19 pandemie voor ons hele land. En zij kregen beide te verstouwen. Kunt u nagaan. Mijn vraag is dan ook simpel: Wat gaat u daar aan doen?

Precedentwerking

Als laatste wil ik de precedentwerking aankaarten. Want wie zegt mij dat het kabinet bij een volgende gelegenheid, niet weer naar dit machtsmiddel grijpt om de rechter buitenspel te zetten? Want snel snel een nieuwe wet door de Staten-generaal jagen, omdat de voorgaande wetgeving door de rechter werd afgeschoten, neigt richting dictatoriaal regeren met een parlement ja-knikkers als legitimatie.

Daarom hoop ik dat u tot zinnen komt, en wacht met instemmen totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Dat is netjes, proportioneel en prudent.

Dan ga ik nu weer over tot de orde van de dag.

Dank voor uw aandacht.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Zoals het avondklokje thuis tikt, tikte het bijna nergens meer.

Voor het eerst kreeg de regering een tik op de vingers, waar het de inzet van zware maatregelen betreft, in de bestrijding van de COVID-19 pandemie. En het was meteen ook maar een flinke tik. Want de rechtbank Den Haag achtte de juridische basis onjuist, en verordoneerde dan ook meteen maar complete afschaffing.

No merci. Want geen enkele nuance waar het de noodzaak van de avondklok betrof.

Daar was dan weer een spoedappél voor nodig bij een hogere rechter. Die besloot dinsdagavond om half negen ‘s-avonds, een halfuur voor het uur U, dat de maatregel in stand mocht blijven, tot de uitspraak in hoger beroep, aanstaande vrijdag.

Een middelgrote paniek brak er uit op het Binnenhof.

Dusdanig, dat dinsdagavond laat er nog een bode op het koninklijk paleis Huis ten Bosch verscheen, met een nieuw wetsvoorstel en het verzoek aan zijne majesteit om daar onmiddellijk zijn koninklijke krabbel onder te zetten, zodat de bode er meteen mee naar de Raad van State kon, om het daar op zijn merites te laten beoordelen. Ook daar waren ze blijkbaar nog laat aan het werk, want donderdag wordt het wetsvoorstel al besproken in de tweede kamer.

En dan is de eerste vraag die bij mij opkomt: Had deze voortvarendheid niet ook in de toeslagenaffaire dienst kunnen doen?

Een mooi wetsvoorstel dat in 1 keer de hele affaire per wet zou oplossen.

Artikel 1: Mea Culpa, Mea Culpa, Mea Culpa. Wat betekent door mijn schuld x 3.

Artikel 2: Wij Willem Alexander, besluiten dertig duizend euro uit te keren aan eenieder die getroffen is door deze affaire. Dat doen wij per direct, uit de algemene middelen.

Artikel 3: Eenieder die nog wat te vorderen heeft op burgers die slachtoffer waren van voornoemde affaire, blijft met zijn grijpgrage klauwen af van die dertig duizend euro compensatie, uit artikel 2 af.

Artikel 4: We zullen het nooit meer doen. En indien wij het toch doen, moge God ons een staart, twee horentjes en harige wratten toebedelen voor de rest van ons leven.

Artikel 5: Mocht aannemelijk worden gemaakt dat er burgers zijn die meer schade leden dan dertig duizend euro, dan zullen Wij, Willem Alexander en de rest van de regering die ruimhartig en coulant van gepaste compensatie voorzien.

En klaar is je wetsvoorstel. Nou, dat jaag je dan net zo snel door de Staten-generaal als de avondklokwet, en voila, Bahama’s here we come, voor de slachtoffers tijdens de paasvakantie.

Dan is het alleen nog maar bidden en hopen dat er niet een dansende engel uit de lucht komt vallen.

Die door het voeren van rechtszaak na rechtszaak probeert deze superwet toeslagenaffaire te torpederen. Want stel je voor, dat die dan ook zijn twaalfde rechtszaak wint. Moet die bode weer ‘s-avonds laat de koning uit zijn nest gaan bellen. Hij ziet ‘m aankomen.

Maar, uiteraard zou je haast zeggen, kan dat niet. Want een maatregel genomen op basis van rekenmodellen koste wat het kost in stand houden, moet kunnen.

Maar echt leed oplossen, daar moet zorgvuldigheid voorop staan.

Een Belgische hoogleraar psychologie zegt dat we door de pandemie in een soort collectieve angstaanval terecht zijn gekomen die ons een bewustzijnsvernauwing heeft opgeleverd. En ik denk dat hij gelijk heeft. Want waar zit jouw inschattingsvermogen achter verborgen als jij niet de urgentie voelt keihard in- en door te pakken na het vernietigende rapport toeslagenaffaire?

Als de eerste kamer vrijdag vroeg begint, zit de engel des dood aan de corona maatregelen, mooi voor de kat zijn k*t in hoger beroep te kakelen.

Want dan is het nieuwe wetsvoorstel al van kracht, nog voordat de rechter haar oordeel heeft gegeven over de afgeschoten maatregel. En dan heeft willempje alsnog niks. Niet dat dat heel erg is, want door zijn retoriek heeft hij zichzelf al redelijk buitenspel gezet. Maar hij heeft daardoor ook gezorgd voor het extra versterken van dat vernauwde bewustzijn bij onze machthebbers. Rutte heeft laatst in een interview met billenmaat Jort Kelder, toegegeven dat hij en de rest van de regering te weinig oog hebben gehad voor het serieus commentaar en de kritiek van mensen als Maurice de Hond, diens green team, het red team en wetenschappers met een ander of tegengeluid.

Ik pleit ervoor dat ouders uit de toeslagenaffaire snel mogen rekenen op dezelfde voortvarendheid als in deze casus.

Want het is niet uit te leggen dat het kabinet nu ineens zonodig extra zorgvuldig wil handelen. Als je met grof geschut schade maakt, moet je ook met grof geschut puinruimen.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Hoe wordt je een moderne Djengis Khan? Een vruchtbare anekdote..

Djengis Khan was een strijdheer, die naast vele veroveringen en gewonnen slagvelden, vooral ook de geschiedenis is ingegaan als vader van ontzettend veel kinderen. Zoveel, dat een flink deel van de huidige bevolking van alle gebieden waar geile Djengis ooit heeft huisgehouden, afstammelingen van hem zijn. Kortom, zijn DNA wordt op nog heel veel plaatsen gevonden.

Nou las ik op de site van RTL nieuws, dat je in deze tijd ook jezelf massaal kunt voortplanten, en dus vrij gemakkelijk vader van vele kinderen kunt worden.

Hoe, zult u zich afvragen. Ik leg het u graag even uit.

Djengis Khan werd vader van ontzettend veel kinderen, doordat hij na een verovering, er een goede gewoonte van maakte zich op het verkrachten van zoveel mogelijk vrouwen te storten. Jaja, het was mij er een, d’n ouwe Djengis.

En omdat hij er daarnaast ook niet vies van was exemplaren van het mannelijke geslacht, zowel jong als oud, een kopje kleiner te maken, ook als dat niet als oorlogshandeling noodzakelijk was, kon het voorkomen dat het DNA van Djengis in sommige dorpen en steden wel heel erg veelvuldig voorkwam. En evolutie doet daarna de rest om jou letterlijk onsterfelijk te maken.

In onze moderne tijd komen dit soort uitwassen niet meer voor… Zou je denken..

Maar stel je nou eens voor, jij bent man, ziet er redelijk goed uit, bent welbespraakt, en beslist in je studententijd dat zaaddonor worden een goede zaak is. Ja wat dan, hoor ik u denken.

Nou, dan kan je daar een beetje in doorslaan, door niet alleen te doneren aan 1 spermabank, maar ook lid te worden van allerlei fora waar wensouders en zaaddonors elkaar treffen. Ook doneer je aan elke bank die jouw sperma wel wil hebben, en houd je minitieus bij hoeveel kinderen al dat doneren heeft voortgebracht.

Want dan kan je op een dag het RTL nieuws halen omdat je maar liefst 250 nakomelingen hebt gedoneerd aan verschillende wensouders. En is dat echt gebeurd dan? Jazeker!

En de supervader heeft zelfs vragen van de betreffende journalist beantwoord.

Want hoe ontdek je nou zoiets? Op internet, zo meldde ik al, heb je dus allerlei fora, waar wensouders en zaaddonors elkaar virtueel kunnen ontmoeten. Zo ook het stel dat hiermee de pers heeft opgezocht. Zij (alle betrokkenen blijven anoniem) had via een van die fora Peter (Verzonnen naam) leren kennen. En die had tijdens de kennismaking ook netjes gemeld dat ie dit al vaker had gedaan. Na overleg met haar partner (v) had het stel besloten dat Peter de vader van hun, toen nog, toekomstige kinderen zou worden.

250x vader worden.. Je moet er maar zin in hebben.

Bij de donatie voor het tweede kind, moest donor Peter ervoor uit Duitsland komen, en zo kwam zijn babyboom uit. Want de moeder van voornoemd stel las op een van de fora dat ook een andere ontvangster zat te wachten totdat haar donor uit Duitsland zou terugkeren. Wat uitzoekwerk later en een confrontatie met Peter leerde dat hij inderdaad zo’n 250 nakomelingen had weten te verwekken. En met enige trots wist hij te melden dat ze het alle 250 goed deden en kerngezond waren.

Mij deed het alleen maar denken “Je moet er maar zin in hebben”. Want los van het ethisch dilemma, zo’n kind heeft wat mij betreft recht om te weten wie zijn vader is, en dien je als vader er ook te zijn als je kind je tzt nodig heeft. Peter was er vrij laconiek over; De kinderen wisten allemaal wie hij was, zagen hem als een soort oom, en zagen ‘m graag komen en evengoed ook weer gaan. Jaja.

Inmiddels is wijd en zijd bekend wie hij is en wat hij deed waardoor geen spermabank hem nog als donor wil, noch als lid van een forum voor wensouders en donoren wil.

Ik wens u een prettig weekend en veel geluk, mocht u afhankelijk zijn van een donor, bij het krijgen van een kindje. Want een ding staat voor mij vast, en dat is dat ieder stel de kans moet krijgen kinderen te krijgen. En liefst van een donor met minder ambities als Peter.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Je hebt wetenschap en wetenschap. Maar wat is nou waar?

Op FTM.nl, de website van Follow the Money, is een stuk verschenen waarin verschillende wetenschappers hun twijfels uitten over de grotere besmettelijkheid van de zogenaamde Britse variant van het coronavirus.

Het begon ermee dat er in Engeland een nieuwe variant van het virus er de schuld van kreeg dat het aantal besmettingen ter plaatse enorm begon op te lopen.

50-70% besmettelijker waren de eerste schattingen. Het werd pas echt een dingetje toen Boris Johnson op een persconferentie meldde dat deze nieuwe mutatie ook nog eens dodelijker zou zijn als de voorgaande dominante variant. Hij werd daarop teruggefloten door zijn adviseurs van het Engelse RIVM. Want daar was nog helemaal geen wetenschappelijk onderbouwd bewijs voor gevonden.

In de weken daarna werd ook het percentage bijgesteld van 70% naar zo’n 30%, om vervolgens nog wat verder te worden verlaagd. Nu lijkt het erop, want compleet overtuigend wetenschappelijk bewijs is er nog altijd niet, dat het wellicht tussen de 15 en 20% procent besmettelijker is als de voorgaande dominante variant.

Want 1 ding lijkt wel zeker: Er is een nieuwe dominante variant. Een mutatie wordt dominant over een vorige variant van het virus als het dusdanig is veranderd dat het beter is opgewassen tegen ons gedrag. Dus als een mutatie, bijvoorbeeld, langer kan “overleven” buiten het lichaam dan zal die verandering ervoor zorgen dat virusdeeltjes met die specifieke mutatie dominant worden ten koste van de variant die die mutatie niet heeft. Logisch.

Een combinatie van slordig zichzelf kopiëren, en het zich aanpassen aan de huidige omstandigheden, zorgt ervoor dat een virus kan doen waarvoor het gemaakt is, namelijk zichzelf zo goed mogelijk verplaatsen van gastheer (m/v) naar gastheer, om zich daar weer te vermenigvuldigen. Daarom was de “dodelijker dan” opmerking van Boris Johnson meteen al twijfelachtig. Want het klinkt misschien gek, maar het virus is er helemaal niet bij gebaat dat gastheren sterven. Integendeel. Je mag dan ook verwachten dat het virus in de loop van de tijd juist milder wordt, om steeds meer op een gewoon griepvirus te gaan lijken. Hoogst besmettelijk, maar verder niet heel gevaarlijk.

Waar baseert ons RIVM zijn aannames dan op, dat coronageddon nakende is, en we tot Sint Juttemis in lockdown met avondklok moeten blijven?

Nou, heel simpel, op computermodellen. Computermodellen die berekenen wat het virus doet op basis van de gegevens die men er aan het begin instopt. Zo kun je dus berekenen wat een 70% besmettelijkere variant doet, of een die 25% besmettelijker is. En omdat het in Engeland zo vreselijk uit de hand is gelopen, mag u erop rekenen dat ze die rekenmodellen niet gevoed hebben met de meest gunstige cijfers. Maar meer als berekeningen hebben ze niet. Want zoals hiervoor omschreven, solide wetenschappelijk bewijs is er nog niet. Maar deze schattingen van het RIVM bepalen wel of de avondklok al dan niet wordt verlengd.

En dat zit mij nogal dwars. Want ik vind dat het welletjes is geweest met al dat ge-lockdown.

En dat wil niet zeggen dat ik daarom maar vind dat we de boel de boel moeten laten, maar wel dat als de avondklok niet een duidelijke meerwaarde in zich vertegenwoordigd en de besmettelijkheid van de Britse mutatie niet vaststaat, we alvast eens moeten beginnen met het niet verlengen van de avondklok.

Ook kun je jezelf en anderen afdoende beschermen tegen het oplopen van een besmetting. En dus moeten we op die basis langzaamaan en economie breed beginnen met het heropenen van de economie. Alles dus. Wellicht met kleine beetjes in de komende 2 maanden, maar elke 100.000 gezette spuiten een beetje meer. Want dit is gewoonweg niet vol te houden. Tuurlijk, u en ik en miljoenen andere Nederlanders houden dit puur op wilskracht nog heel lang vol. Maar tegen welke prijs?

Een hoogleraar verwoordde het mooi: Als je goed wil zijn voor je oude oma of lieve moeder, zorg je maar dat je zo snel mogelijk corona/covid-19 hebt gehad.

Onze kwetsbaren kunnen we ook veel beter beschermen en meer aandacht geven als we ons weer wat vrijer kunnen bewegen.

Ik zou willen dat de paniek op basis van rekenmodellen eens ging liggen bij het CDA VVD CU OMT RIVM D66 kabinet. Want wie snakt er nou niet naar wat verlichting?

Ruttes opmerking over het schaatsen de komende week, en dat je vooral maar niet moest vallen, omdat het al zo druk is in de ziekenhuizen is zo’n voorbeeld van nodeloze paniek. Want de druk loopt al weken heel langzaam terug in de ziekenhuizen. En zo’n gipsen poot is natuurlijk ook een keer gezet. En dan gaan die patiënten gewoon thuis op de bank liggen. Een gezonde afwisseling op de spoedeisende hulp lijkt me zo.

Maar nu even zonder dollen: Wat wel kan. Dat moet speerpunt worden. Want wat allemaal niet kan weten we zo langzamerhand wel.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Een woord van dank aan de onderzoeksjournalisten van Follow the Money. Zonder hun inspanningen, bleef veel onontdekt, en werden flink wat minder onrechten recht gezet.

Open brief aan Geert Wilders

https://www.ftm.nl/artikelen/terroristische-trekjes-financier-wilders?share De link naar het FollowtheMoney artikel over Geert zijn Amerikaanse suikeroom

Beste Geert,

Allereerst, van harte gefeliciteerd! Al 15 jaar weet jij je te handhaven in de Nederlandse politieke arena met je anti islam doctrine. En ook komende verkiezingen ga je weer vol op het islamiseringsorgel. En, ook wederom, kom je in je laatste verkiezingspamflet weer met voorstellen die helemaal niet kunnen, volgens onze grondwet, die jij via de eed of belofte, beloofde te beschermen en zou handhaven.

Maar dat hindert je geenzins. Jij mag het voorstellen, en als je ooit de benodigde meerderheden in beide kamers weet te vinden, komen ze er ook, jouw voorstellen.

Een verbod op zowel de koran, als eigenlijk het hele islamitische geloof. Het terugsturen van islamieten naar “hun eigen land”, en het good old hoofddoekjes verbod. Je complete arsenaal anti islamretoriek op 1 a4tje.

Maar Geertje, jij en ik weten allebei allang hoe het zit, en dat jouw voorgestelde ingrepen er nooit zullen komen. En het dan toch zolang volhouden in de tweede kamer, is wel degelijk een felicitatie waard.

Ook ben je er niet bepaald vies van anderen de maat te nemen.

Laatst nog, waste je Ruttes oren, toen ie jou voor wappie uitmaakte.

Ook je oud collega van D66, Alexander Pechtold die nu de scepter zwaait bij het CBR, heb je een paar jaar geleden flink aangepakt, omdat hij een gekregen appartement niet had gemeld aan het cadeauregister van de tweede kamer. Insubordinatie! Omkoping en politieke beïnvloeding lagen op de loer.

Maar bekijk je die casus nader, dan lagen de feiten net even anders als dat jij daar in het parlement, probeerde te framen.

Want de feiten waren aldus: Een oude man, Canadees, voormalig zakenman en ik dacht diplomaat, kende Pechtold al vele jaren. En vanwege die jarenlange vriendschap had de man bedacht dat hij zijn Haagse appartement zou nalaten aan zijn goede vriend Alexander Pechtold. Voortschrijdend inzicht leerde de man dat hij dat appartement beter bij leven kon schenken, om moeilijke administratieve rompslomp zijn nabestaanden te besparen. En aldus geschiedde: Een Canadees staatsburger, levend te Canada, met geen enkel al dan niet politiek belang in Nederland anders dan een Haags appartementje, schenkt zijn beste vriend in Nederland voornoemd appartement, met dank voor jarenlange trouwe vriendschap. En omdat dit dus een pure en overduidelijke privéaangelegenheid betrof, waarbij corruptie noch beïnvloeding enige rol speelde, koos Pechtold ervoor dit cadeau niet te melden bij het presidium van de tweede kamer der Staten-Generaal. En nou nou nou nou, dat vond jij me toch een partij niet kunnen Geert, je ging er niet met een maar wel met allebei je benen gestrekt in. Haast gênant gezien de feiten van deze casus.

Maar wat denk jij dat er in datzelfde jaar gebeurde met een ander kamerlid, dat wij gezien het feit dat hij een veroordeeld overtreder der wet is, zullen aanduiden met zijn initialen G.W.? Nou? Je gelooft het nooit!

G.W. werd namelijk na de vorige verkiezingen vervolgd door het Openbaar Ministerie vanwege een uitspraak die hij deed, en waarvan de rechter inmiddels tot tweemaal toe heeft gevonden dat die uitspraak groepsbelediging was en aldus strafbaar. Iets met minder van iets. Ik weet het niet precies. Misschien dat er bij jou nu iets begint te dagen?

Nou die parlementariër ontving in datzelfde jaar dat Pechtold dat appartement kreeg, 2 ton euro van een stichting uit de Verenigde Staten, om zijn advocaatkosten te dekken. En wat denk je Geert? Niks gemeld aan het presidium van de tweede kamer. Heb ik jou helemaal niet over gehoord. Heel gek.

Want heb je het dan over dubieus, dan moet je ’s goed opletten Geert.

Want mijn vrienden van Follow the Money hebben eens wat onderzoek gedaan naar de afzender van die twee ton euro, en wat zij ontdekte, was op zijn zachtst gezegd, minder minder minder mals Geertje. En zelfs een beetje goor Geert. Want de man achter die stichting is niet alleen politiek actief, hij is ook nog eens een puissant rijk zakenman met een voorliefde voor rechtsextremistische denkbeelden. Sponsort oa the Proud boys. En dat zijn dan weer de nitwits achter de bestorming van het Amerikaanse Capitool. Kortom Dubieus met de grote D van dubieus. En da’s nog niet alles. G.W. vliegt geregeld richting de United States, om te speechen op verzoek van zijn zakenmanvriend en sponsor. Gezellig babbelen over onderwerpen als de islamisering van Nederland en Europa.

En als ik die feiten leg langs de door mijzelf geconstateerde feiten, dan moet er toch echt iets van mijn hart.

Want Geert, al 15 jaar roep je dood en verderf als we het hebben over onze islamitische medemens. Maar wij, de doodgewone Nederlanders, wonen nu al jaren langs onze islamitische buren, en wij zijn nog steeds niet bekeerd noch hebben onze islamitische buren geprobeerd ons te bekeren. En elke aanslag uit naam van het geloof weer, kankerde onze islamitische buren met ons mee dat dit niet normaal is en niks maar dan ook niks met hun geloof te maken heeft. Verder zie ik ze elke ochtend tegelijk met de rest van de straat richting werk vertrekken, en vreet ik me elk offerfeest maar weer een klap-pens aan al het lekkers dat mijn islamitische buren menen mij te moeten schenken. Kortom, wat bedoel je nou eigenlijk Geert? Ik vond het daarom hoogtijd voor dit stukje zelfreflectie voor rechtsextremisten. Want die titel heb je inmiddels wel verdiend, vind ik. Je lult heel veel en weet daarmee heel veel mensen een rad voor de ogen te draaien.

Want je zet hele bevolkingsgroepen in een negatief daglicht, die dat niet verdienen. En je argumenten deugen ook nog eens niet. Want als vanaf vandaag Nederlanders zouden worden behandeld zoals de autochtonen onze islamitische medemens behandeld, staan wij van FC Roomwit hoog genoteerd in de verschillende misdaadstatistieken. Want als je solliciteert en je hebt een overduidelijke Turkse, Marokkaanse of andere buitenlandse naam, dan sta je sowieso met 8-0 achter. En omdat wij ze zo ontzettend welkom hebben laten voelen, heeft het drie generaties geduurd eer men het spreken van de moerstaal thuis, durfde los te laten. Want de generatie van nu spreekt ook thuis vooral Nederlands. Maar bij papa en mama, en opa en oma is de taal die men vanaf hun geboorte leerde, over het algemeen de voertaal thuis.

Dus Geertje, doe mij een lol…

En houd het de komende vier jaar nou eens bij de waarheid en de echte feiten en het daarna voor gezien in de politiek. Want jouw langspeelplaat is inmiddels zo grijs gedraaid als dat “Don’t you rock me Ammadeus” kapsel van jou. En aangezien je ook nog eens niet integer hebt gehandeld vind ik dat jij je moet houden aan je eigen woorden destijds tegen Pechtold, en op moet stappen uit de Nederlandse politiek. En je vrouw is al die beveiliging ook al jaren helemaal zat. En uit betrouwbare bron weet ik dat dat geheel wederzijds is. Maar zit jij niet meer in het centrum van de politieke macht, dan stoppen de bedreigingen ook vanzelf. En kan ook jij weer eens gewoon normaal doen man!

Want je bent eraan toe en het wordt ook hoogtijd, dat je normaal gaat doen.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.