Wij hadden een succesvol jaar, en dat is ontzettend slecht nieuws.

Zo, kerstavond, iets voor het middennachtelijk uur zit ons jaar werken 2021 erop. En om Ivo Niehe te citeren: “Het was een belachelijk succesvol jaar!”. En u gaat hier lezen hoe erg dat eigenlijk is.

Want onze core business is belangenbehartiging en anderen overtuigen dat onze aanpak in thuisbegeleiding de standaard zou moeten zijn.

En met name op het vlak belangenbehartiging heb ik veel, zeg maar gerust heel veel werk verzet. En ik kan niet anders zeggen dan dat veel succes heeft opgeleverd. Wat dus betekent dat er zeker voor een flink aantal individuele mensen in heel het land, een meestal flinke verbetering is gerealiseerd. Dat werkt ook door voor anderen mensen, dus dat is heel goed nieuws, maar wat is er nog veel te verbeteren aan de positie van mensen met een psychisch lijden, hen met een al dan niet aangeboren hersenletsel en zij die we scharen onder de noemer geestelijk gehandicapt. Want ik heb me menigmaal afgevraagd wie er nou gek was, zijn hersenen niet gebruikte of daadwerkelijk een flink gebrek in de cognitieve vermogens had. Mijn doelgroep of de bierkaai m/v/x waartegen ze vochten. Gelukkig werd dat soort ellende dik gecompenseerd door alle welwillende gemeente- UWV- politie- maatschappelijk werk- en overige medewerkers die ik op mijn pad mocht vinden. Want mijn god, wat zijn er toch veel goede, lieve en betrokken mensen werkzaam in wat ik dan maar even het sociaal domein plus, wil noemen.

Maar bewindvoerders, schuldhulpverlening en daaraan verbonden organisaties en bedrijven hebben nog veel te leren.

Want waar bijvoorbeeld gemeenten wel beleid aanpassen aan de nieuwe regels vanuit het aanvullende mensenrechtenverdrag gehandicapten, blijft het bij bovengenoemde organisaties nog altijd bij individuele houtje touwtje oplossingen die men vooral niet ergens goed vast wil leggen. Vooral bij een schuldenproblematiek blijft men de schuldenaar en diens gezin ernstig en tegen elke daarvoor vastgestelde regel in benadelen zowel als ze kunnen. En dat houden ze vol totdat, meestal door een derde ingeroepen door de schuldenaar, er geklaagd wordt. Dan passen ze het voor die ene klant aan naar hoe het hoort, maar alle anderen die niet klagen die bloeden. Althans, hun kinderen, voertuig, en ook de ouders van zo’n gezin. Kortingen op het al minimale bedrag leefgeld omdat er nog maar een regelingtje is opgetuigd, onder het motto er zal toch betaald moeten worden. Nou, mooi niet! Want als je niet kan vreten, zeggen we hier in Brabant, kun je ook niet werken en dus niet aflossen. Als jij jouw kind niet kunt laten trakteren op school, geen kinderfeestje kunt geven met zijn verjaardag en geen winterjas kunt aanschaffen dan er iemand iets verkeerd. En dat is dus nooit de schuldenaar. En ik doe dit werk nu sinds 2012 en ik vind het laag bij de grond hoe hoogopgeleide “hulpverleners” zonder blikken of blozen dit afknijpbeleid blijven verdedigen. En uitvoeren. Dat zou strafbaar moeten worden gesteld.

Ook de Nederlandse regionale pers heeft dit jaar niets willen leren over patiëntenrechten en het VN mensenrechtenverdrag voor gehandicapten.

Maar, daar heb ik gelukkig de korpsleiding Nederlandse politie als partner in crime gevonden. Want de politie en diens leiding wilde wel horen dat de berichtgeving rondom mensen met verward gedrag veel meer schade maakt als dat het nieuwswaarde opleverden. En dus merk ik al een duidelijke afname van het aantal krantenartikelen die als opening hebben: “Verwarde man” gevolgd door een feitelijke opsomming van de gebeurtenissen, maar zonder ook maar enige nuancering. Om over de toestemming die ze feitelijk hadden moeten vragen voordat ze zo’n patient te kijk zetten, maar helemaal te zwijgen. DPG media, de monopolist regionaal nieuws in Nederland wilde het allemaal niet horen. En vandaar dat ik ze hier de Dikke Faalbokaal 2021 opspijker. En hopelijk de aanvoer van kopij vanuit de politie flink verminderd. En dat is niet het enige waar ik de Nederlandse politie dankbaar voor ben dit jaar. Maar daarover een andere keer meer.

Een goed advies van een deskundige wordt in deze tijd van complotdenken en Engeliaans voorliegen, allang niet meer als goed advies aangenomen.

Toch ga ik mensen die leven van een klein inkomen een welgemeend stemadvies geven: Stem links. Want u kunt wel allemaal achter Baudet en Rutte blijven aanlopen, maar rechtse partijen zijn er voor een andere doelgroep als waar u als monetair uitgedaagd burger toebehoort. En dat heeft u de afgelopen kabinetten Rutte wel gemerkt ook. Want Rutte haalt het geld het liefst weg bij mensen die niet of nauwelijks protesteren. En daar zijn de toeslagenaffaire, de jeugdzorg ineenstorting en het tarief dat u als pakketbezorger per colli betaald krijgt, hele goede voorbeelden van. Maar ja, zo blijft u wel 14 uur per dag aan het werk en ziedaar, geen tijd om te protesteren.

Is er nog licht aan het eind van de tunnel, wilt u wellicht weten?

Dat valt te betwijfelen, want electromonteurs zijn, net als alle andere beroepen waarbij je je handjes flink moet laten wapperen, nauwelijks nog aan te komen. En die zullen dat licht toch echt aan moeten leggen. En als u dus in zo’n beroepsgroep zit, nu is de tijd om gewoon eens om loonsverhoging te gaan vragen bij uw baas. Want nee kunt u krijgen, maar voor jou tien anderen, van u ook. En ik herhaal hier nog maar even dat als u als HBO V niet hetzelfde krijgt als een kleuterjuf bij de volgende CAO, u van die V een dikke middelvinger moet maken. En die omhoog houden totdat het geregeld is.Wij, de VN ambassadeurs rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, zijn niet meer te stoppen.

En met algemene stemmen hebben wij besloten dat u als burger zonder rugzak, label of indicatie ook mag meeprofiteren van al het goeds dat wij proberen te realiseren voor onze doelgroep. Dat vonden wij wel zo inclusief.

Is er dan helemaal geen hoop meer voor de mensheid?

Jawel hoor. Ik daarbij aan mensen als Mathilde, die kwetsbare vrouwen probeert te helpen. Ik denk aan Patty, die stad en land afreist met een tentoonstelling over geweld dat nergens thuishoort. Ik denk aan Eline, de verpleegster van de chirurgie van het Jeroen Bosch ziekenhuis, omdat ze zo ontzettend lief voor mij was. Ik denk aan Ingrid, Sandra en Jacomijne van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, die wel willen luisteren als het er op aankomt. Lianne, een straatpastoor die zich bekommert om zwervers en daklozen. Ik denk aan Theun, een thuisbegeleider extra ordinaire. Wendy, Jolanda, Erika en Bob. Jessica Jesse en Jessie, die allemaal zorghelden mogen heten. En ik denk deze keer ook eens aan mezelf. Want ik heb me kapot gewerkt. En daar ben ik best trots op. Maar door deze mensen weet ik zeker dat er nog hoop is. Daar veranderen zelfs 12 kabinetten Rutte niks aan. Wel opvallend weinig mannen, valt me nu op. Dus jongens, wij hebben nog een wereld te winnen.

Ik wens u een gezegend 2021

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Niet de antivaxxers, maar de complot- en desinformatie verspreiders zijn het grote probleem.

Niet de antivaxxers zijn het probleem, als je het hebt over een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad behalen. Absoluut niet zelfs. Want principiële antivaxxers bestaan al zolang als vaccins bestaan. En die mensen moet je ook gewoon met rust laten. Want die ga je toch niet overtuigen. Nee, de mensen die voortdurend complottheorieën maar vooral desinformatie blijven verspreiden zijn het grote probleem. En als de regering dan toch zo voortvarend wetten door het parlement weet te jagen, gedurende deze crisis, om de genomen maatregelen van de juiste wettelijke basis te voorzien, dan zou een wet die dit probleem aanpakt pas echt zoden aan de dijk zetten. Want het begint haast misdadige vormen aan te nemen, de stroom van desinformatie. En ik verwijt helemaal niemand dat zij zich niet laten vaccineren, omdat ze gehoord, gezien, gelezen hebben dat er van alles mis is met de nu gebruikte vaccins. En ik zal u uitleggen wat ik bedoel.

Reden 1: De Fabeltjesfuik.

Arjen Lubach verzon er een hele goede naam voor. De Fabeltjesfuik. Ik heb 3 Twitteraccounts. Dat komt omdat ik drie verschillende activiteiten heb, waarmee ik ooit hoop te slagen in het genereren van een leuk salaris voor mijzelf. Tot nu toe verleen ik meer hulp als dat mijn omzet dekken kan. Overigens, webhosting en webdesign, diverse media activiteiten, en thuisbegeleiding ggz/VN ambassadeurschap mensenrechtenverdrag gehandicapten.

Nou heb ik goed geluisterd naar de uitleg, en het werkt ongeveer zo: Er staan 100 positieve berichten over vaccinaties op internet, en 100 negatieve berichten over vaccinaties. Nou zitten u en ik allebei op Facebook, Twitter of Instagram. En stel dat iemand die u kent, liked een vd negatieve berichten, en u ook, omdat uw kennis altijd goede posts heeft. Nou, dan is de kans groot dat u meer negatieve berichten over vaccinaties op uw tijdlijn krijgt.

Andersom werkt ook.

Als je een positief bericht liked, of iemand deelt die in jouw tijdlijn, meer als negatieve berichten, dan ziet het algoritme dat jij op dat soort berichten reageert, en zal je er meer van voorschotelen. Ook ik zag duidelijk het verschil in mijn Twitter account. Daar waar ik niet ageerde tegen de Willem Engels of Thierry Baudets van deze wereld, maar hen evenmin volgde, groeide de stroom desinformatie gestaag. Het account waarmee ik alle “foute bronnen” volgde en likete, laat uitsluitend nog desinformatie zien, zo lijkt het. Dus het koppelen van wat je bekeek en daarna krijgt te zien, maakt jouw belevingswereld heel eenzijdig. Kortom, het is de schuld van de advertentieverkopende social media molochs.

Reden 2: De desinformanten spelen het spel uitstekend

Diegene die belang hebben bij het verspreiden van desinformatie, spelen het spel goed. En hebben uitsluitend oog voor hun eigen belang. Want dat er hordes mensen zijn die gewoonweg niet in staat zijn informatie te controleren, of de bagger eruit te filteren, is alleen maar een extra voordeel. Voor wie wil desinformeren. En als dan een kwart van jouw contacten op social media hetzelfde liken, retweeten of van commentaar voorzien, ga jij toch denken dat die informatie klopt.

Reden 3: De, over het algemeen redelijk intelligente, en dito opgeleide volwassenen die alsmaar hun eigen twijfels blijven etaleren

In mijn social media komen geregeld berichten voor waarin mijn connecties hun eigen twijfels ten aanzien van deze vaccins etaleren. Ook het oeverloos herhalen van hun mening aangaande persoonlijke vrijheden, komt veel voor.

En dat jij twijfelt, prima. Lees ook graag wat jou drijft. Maar daar, nu al bijna 2 jaar, elke dag, week of maand maar weer op terugkomen met weer een andere post met dezelfde strekking, grenst aan spammen. En het voegt niks toe. Wat het wel doet, het hindert anderen tot een overwogen beslissing te komen. Daardoor zijn al bewezen doden gevallen. Of je ziet ze op tv, snakkend naar adem, vragen wanneer ze gevaccineerd gaan worden. Dat soort mensen moesten sowieso veel moeite doen, alle gegeven informatie te doorgronden. En door de desinformatietsunami in een Fabeltjesfuik, liep dat niet goed af. En wij maar schelden op de ongevaccineerde medemens.

En als Den Haag daar nou eens een snelle wet voor uitrolde.

En een desinformatie-outbreak management team D-OMT instelde, dat zou pas zoden aan de dijk zetten. Willem Engel opsluiten ook. En zoals ik al eerder noemde: Desnoods met een machtiging WvGGZ. Want wetgeving die de social media dwingt tot betere bestrijding, de burger straft voor het publiceren van desinformatie, en middelen aanreikt buitenlandse actoren te elimineren, is echt hard nodig. Mijn oproep is dan ook: Hugo, wordt wakker en ruik de koffie. Er ontbreekt een tool in jouw gereedschapskist: Het desinfoverwijdertangetje. Je knijpt er Willem Engel een bal mee af, en buigt er beleid op internet mee bij. En trekt er angelen mee uit onze onder druk staande maatschappij. Ik noem het een multitool van Zwitserse kwaliteit.

Tweede kamer, eerste kamer, maatschappelijk middenveld, verzameld u!

Want de tijd is nu. Het is niet de vraag wat desinformatie kan doen voor u, maar wat u kunt doen tegen desinformatie. Want ik heb een droom. Dat op een dag desinformatie, gelijk discriminatie, niet meer zal bestaan in deze maatschappij.

Ik heb een droom, dat zij die desinformeren, groen haar, een staart en harige wratten zullen krijgen.

Want ik heb een droom, dat het desinfoverwijdertangetje een begrip wordt in Nederland en wereldwijd een tool zal zijn die desinformatie zal stoppen. Over welk onderwerp het ook gaat.

En gaat over tot de orde van de dag.

Althans, dat vind ik,

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Kinderkanker, mooie vrouwen en de toeslagenaffaire laten het zien: We moeten het zelf doen.

In deze donkere tijden van het jaar, kom je er niet omheen; Er komt er nog een. Want deze is nog niet op hoor, we hebben nog even. Maar onherroepelijk komt er weer een aan, en er zijn geen aanwijzingen dat daar op de middellange tot lange termijn enige verandering in komt. De scherpe lezer snapt dat ik het heb over een jaar. En om nou eens net te doen alsof ik een, hoe zal ik het zeggen, loonslaaf ben net als u, ga ik alvast een soort planning voor 2022 maken. Niet zo een als u met taken en verantwoordelijkheden.

https://www.dietistenpraktijkinevenwicht.nl/ een voorkeursleverancier van Nieuwe Start Ervaringswerk

Nee, ik ben niet voor niks eigen baas. Ik ben ook eigen baas omdat ieder andere baas mij wellicht een ietsie pietsie intens vindt.

En ik vind mij wel meevallen. En sinds ik mezelf ook een beetje aardiger ben gaan vinden, gaat het eigenlijk steeds beter.

Ik denk wel dat ik dit jaar een goede beoordeling krijg, maar geen bonus. Maar die krijgt bij ons op de zaak niemand. Dus, zodoende.

Kinderkanker, mooie vrouwen en de toeslagenaffaire.

Met ingang van 1 januari 2022 zal ons officiële standpunt over geloofskwesties worden gewijzigd van “Wij respecteren ieder geloof en vrede op aarde.”, in “God bestaat niet.”. Voor dat standpunt hebben wij 3 uitstekende argumenten, die ik hier nader toelicht:

Kinderkanker

Punt. Want die hoeft ik verder niet uit te leggen toch? Als de barmhartige zo barmhartig was, stierven er wereldwijd geen duizenden en duizenden onschuldige kinderen dagelijks aan de meest verschrikkelijke ellende. En hier in Europa hebben wij de zaakjes goed voor elkaar, en omdat er hier nog maar weinig kindjes aan andere ellende sterven, dacht de Almachtige: Kinderkanker.

Nee, ik geloof dat ook niet. Maar ik geloof ook niet dat een barmhartige God zou toestaan dat dat bestond.

En ziedaar, het eerste onomstotelijk bewijs dat God niet kan bestaan.

Mooie vrouwen

Kijk, over smaak moet je twisten, maar we kunnen er niet omheen: Je hebt mooie mensen en minder mooie, om niet te zeggen lelijke mensen. Fact of life zou je zeggen. Maar daar vindt ik toch nog wel even iets van.

Kijk, als er een almachtig opperwezen zou bestaan, dan was de wereld veel mooier geweest als nu. Wat nu komt het geregeld voor dat ik een vrouw tegenkom waarvan ik denk: “Godverdomme zeg, er kan geen mooi meer bij.”. En dan zijn er ook nog mensen waarvan ik denk.. Afijn.

Nou, waarvan ik dus denk, als er een god was, dan had die in al Zijn wijsheid dat hele mooie meisje een beetje minder mooi gegeven, want dan was ze nog steeds heel mooi geweest en voor Insta maakt het toch niet uit want die foto’s gaan toch altijd eerst even door de touch up tool app. “Ben toch zeker geen pauper”. Dan moet je wat make up opeten, dacht ik, wordt je misschien ook wat mooier van aan de binnenkant bitch. Maar ik dwaal af.

Als de almachtige zelf de rest van al dat moois een beetje verdeeld had onder de minder mooie mensen, was iedereen blij. Niet in de laatste plaats ondergetekende. Want ik vind toch echt dat ze die Brad Pitt, van hogerhand, toch wel heel erg hebben overbedeeld. Kijk en dat wil niet zeggen dat ik een boerenlul met hondenhaar ben. Maar als boerenlul met hondenhaar wil je ook wel een beetje meer op Brad Pitt lijken. Kortom, het tweede sluitende bewijs dat God niet bestaat lijkt me geleverd.

De toeslagenaffaire.

Als een almachtig, alwetend en nimmer falend Goddelijk wezen in zijn almachtige wijsheid heerser is over hemel en aarde, dan had ie de hele toeslagenaffaire al bij de bouw van het gebruikte algoritme in de kiem kunnen smoren. Gewoon een kwestie van op een dooie dinsdagmiddag bij iemand in zijn hoofd het besef aanzetten dat controleren op fraude met de nu voorliggende parameters als postcode, niet Nederlandse achternaam, en nationaliteit, je discriminatie in de hand werkt. Gewoon omdat het kan.

Als je dat in de juiste vergadering, bij de juiste loonslaaf, op precies de goede dooie dinsdagmiddag had gedaan, was er nimmer controle gevolgd, en had de belastingdienst ook niet de belachelijke plicht alles terug te vorderen, dus ook niet hoeven nakomen. Dat moet als Almachtige toch een appeltje eitje zijn, zou je denken.

Kijk, en er zijn veel meer voorbeelden te bedenken. En daarmee schuif ik niet alle ellende in de wereld op een hoop. Dat wat wij onszelf aandoen is de waanzin voorbij.

Maar ieder mens kan zich wel iets herinneren dat is gebeurd, en bedacht dat als er een God had bestaan was dit nooit gebeurd. Iedereen kan daar een voorbeeld van noemen. En dat is wat de aanklager betreft Edelachtbare leden van de rechtbank, het derde onomstotelijk bewijsmiddel dat God niet bestaat en wij het allemaal helemaal zelf moeten doen.

We moeten het dus allemaal zelf doen, maar wij doen het ook nog eens alleen.

Dat we het zelf moeten doen zal veel mensen niet bepaald boeien. Weer zo’n fact of life zou je zeggen, maar waarom wij het ons daarnaast nog moeilijker maken door het ook nog eens steeds meer alleen te doen, is mij een raadsel.

Want, wat men dan noemt, de individualisering van de maatschappij ligt ruim voor op schema, als je kijkt op de lange termijn. De coronacrisis heeft wat dat betreft alleen maar héél stevig bijgedragen aan het verder verscheuren van het stoffen lapje dat wij onze maatschappij noemen.

Samen.

In den beginne was het niets. En toen kwam de Coronacrisis, en ging iedereen voor elkaar koken, zorgen, boodschappen doen en zwaaien achter een raam. Daarna was het al snel weer niks. Om het in vaktermen te blijven: Een inclusieve samenleving zijn we nog niet. Kijk, sinds wij, de gehandicapten en chronisch zieken van dit land in 2016 besloten dat jullie van FC Valide ook voortaan met ons mee mogen doen, zodat wij het aanvullende VN verdrag rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, naleven, moeten wij ons en de maatschappij zo aanpassen, dat jullie van FC Valide ook overal aan mee kunnen doen.

Alleen

Maar hardnekkig blijft FC Valide vasthouden aan het 11-Messi’s systeem. In dat systeem heb je geen middenveld of flanken, maar 11 individuele spelers die allemaal willen scoren. “En als jij een teamsport in je eentje probeert te spelen, kun je de sport niet beoefenen. Maar da’s logisch”. Kortom, we hadden deze crisis nodig, allereerst om de snelheid uit die hele ratrace te halen. Maar voor extra saamhorigheid zorgde het maar even.

Zelf doen, betekent niet alleen doen.

Wij van FC Invalide weten het allang: “Herstellen doe je zelf, maar niet alleen.”. En ook onderling hebben wij meer cohesie als de doordrammers van FC Valide. Dat komt omdat wij wel de tijd en het vermogen hebben, om verder te kijken dan dat onze carrière lang is. Bij FC Valide rennen ze zich rot, totdat de burn-out toeslaat. Dat is niet hetzelfde als iemand tot op zijn veters affikken. Of eigenlijk toch wel: Maar dan doe je het wel helemaal zelf.

Stop, in the name of love!

Ga ’s Inclusiever, het maakt je liever!

Dat zou een mooie nieuwe Sire reclamecampagne kunnen worden. En hoognodig ook. Want wist u dat in landen met inclusievere gemeenschappen, het leven echt beter is? Minder misdaad, verwarde mensen of eenzamen. Daar hebben ze tweezamen, driezamen en pleintjes volzamen.

Dus stoppen met de ratrace, en terug naar inclusief gaan.

Want ook u wordt vanzelf ingehaald door de werkelijkheid. U of binnenkort uw ouders worden op een dag hulpbehoevend. En aangezien jullie stug op Mark Rutte en zijn Vaak Veroordeelde Democraten blijven stemmen, is Zelfredzaamheid heilig verklaard. En daar plukt u vanzelf de wrange vruchten van. Want het skiën combineren met Corona is al godsonmogelijk. Met de mantelzorg van oma erbij, wordt skiën in de bergen al snel je ski’s terug in de berging. Want deze opeenvolgende regeringen hebben dan wel een potje voor slechte tijden gespaard. Ze naaien er blind honderden miljoenen euro’s doorheen aan mondkapjes en testsamenleving. Niet echt een aanbeveling dat de Staat zijn boekhouding en inkoop niet op orde heeft. Ook wel een Sywertje genoemd naar de gelijknamige koning van de pandemieprofiteurs.

Alleen samen..

Krijgen wij individualisering eronder.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.