Kopie tekst van mijn brief aan de Nederlandse Bank inzake het VN verdrag rechten van de mens met een handicap en het beleid van banken aangaande onder beschermingsbewind gestelden

Hieronder treft u de tekst van mijn brief aan de Nederlandse Bank inzake het VN verdrag rechten van de mens met een handicap, en de problemen waar mensen onder beschermingsbewind, vier jaar na het ingaan van het verdrag, nog altijd tegenaan lopen. De brief is er gekomen omdat mij steeds verwijzen naar de Nederlandse vereniging van banken, en de vereniging op geen van mijn verzoeken om een gesprek is ingegaan. Ik botweg geen antwoord gekregen. Een probleem waar je als gehandicapte in de gehele maatschappij tegenaan kan lopen. Het boeit u niet, u wil het niet of u weet niet hoe om te gaan met mensen met een handicap of chronisch lijden.

De tekst:

Geachte mevrouw/mijnheer,
Als VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap heb ik de Nederlandse vereniging van Banken en een enkele individuele bank in Nederland benaderd, om in gesprek te komen over het gevoerde beleid ten aanzien van beschermingsbewind.
Want bij niet een bank in Nederland is het gevoerde beleid hoe om te gaan met de onder bewind gestelde persoon, in lijn met het gestelde in het voornoemde VN verdrag.
En op mijn verzoeken om in gesprek te gaan is het afgelopen jaar helemaal niet gereageerd. Mensen die beschermingsbewind genieten, worden door de banken chronisch terugverwezen naar hun bewindvoerder, en dat kan echt niet meer, nu het verdrag al vier jaar in Nederland van kracht is, na rectificatie door de regering en de staten generaal.
Want wat is het probleem?
Een onder bewindgesteld persoon mag weliswaar geen financiële verplichtingen aangaan, maar elk verzoek om informatie, het aanvragen van een nieuwe pas voor de leefgeldrekening bij verlies of diefstal en de daardoor noodzakelijke geldopnames van de leefgeld rekening ter overbrugging van de tijd dat een nieuwe pas wordt aangemaakt, dienen zonder enige hinder door de onder bewindgestelde zelf afgewerkt kunnen worden, en door de banken voortvarend worden verwerkt, net als bij een gewone klant.
Want dat is wat het verdrag zegt. En ik kan u uit eigen ervaring melden dat dat absoluut niet in orde is.
Ook de algehele bejegening door personeel van de banken is, door verkeerde instructies in combinatie met verkeerde beeldvorming, onder de maat te noemen.
Dat blijkt mij uit verhalen die ik de afgelopen jaren als maatschappelijk hulpverlener voor mensen in een kwetsbare positie, heb moeten aanhoren.
En u bent nu aan zet om mij, en alle andere mensen in beschermingsbewind, de hulp te bieden die wij op basis van het verdrag mogen verwachten, om deze problemen te tackelen. 
Want, zoals u hierboven gelezen heeft, ik heb mijn best gedaan om het via de geëigende kanalen en instellingen geregeld te krijgen, of in ieder geval in gesprek te komen, zonder dat dat enig resultaat heeft gegeven.
Wat zie ik als oplossing?
Dat we samen kijken of we alsnog ingang kunnen forceren bij de Nederlandse vereniging van banken om het zo voor alle banken in een keer goed te kunnen regelen. En dat u mij helpt zodat ik in gesprek met de vereniging, een opzet kan aanleveren waarin de noodzakelijke beleidswijzigingen staan opgeschreven, zodat ik de vereniging alleen nog maar hoeft voor te lichten over hoe zij hun personeel omturnen van dwarsligger naar dienstbare medewerkers zoals ze dat ook zijn voor andere klanten.
Maar mocht u een ander/beter voorstel hebben, dan hoor ik dat heel graag..
Ik heb dus best grote verwachtingen van uw instituut. Maar dat komt ook omdat de geconsulteerde mensenrechtenadvocaat mij zei dat ik die ook mag hebben, gezien bovenstaande feiten en omstandigheden.
Ik hoor dan ook graag van u en zie uw reactie met buitengewone belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Stefan Vlaminckx

Nieuwe Start Ervaringswerk, waar ervaring telt…

We hebben te lang te weinig gedaan, en nu komt er zes meter zeespiegelstijging aan.

Toen ik in mijn vorige blog schreef dat het u niets interesseert wat de vluchtelingen op Lesbos doormaken, kon ik niet vermoeden dat ik u deze week met de directe en verschrikkelijke gevolgen, zeker voor ons land, kon gaan confronteren van al die wegkijkende nonchalance van de afgelopen decennia. Namelijk over de gevolgen die het negeren van de klimaatsverandering voor ons gaan hebben. En ik kreeg er een knoop in de maag van, net als de auteur van het stuk waarop ik dit blog baseer.

Kantelpunt

Want we zijn een cruciaal kantelpunt voorbij, wat zoveel betekent als wanneer vandaag alle opwarming van de aarde zou stoppen, dit probleem daarmee niet meer uit de wereld te helpen is. Maar ik hou u wellicht te lang in spanning. Want waar praten we eigenlijk over?

De ijskap op Groenland smelt nu zo hard, dat ook als er geen tiende graad opwarming meer bijkomt, de winterperiode dit niet meer met neerslag in de vorm van sneeuw, kan aanvullen.

De gehele ijskap zal dus zeker wegsmelten. En dat mag je een groot probleem noemen. Want er ligt genoeg ijs om de zeespiegel wereldwijd met zes hele meters te laten stijgen. Zelfs als vandaag acuut alle opwarming zou stoppen, gaat de smelting nu zo ontzettend hard, dat dat in de winterperiode niet aan te vullen valt. Iedereen die dit leest zal het wegsmelten van het laatste ijs op Groenland niet meer meemaken, maar uw kleinkinderen’s kleinkinderen gaan toch echt het haasje zijn. Want spuit daar nog maar eens zand tegenop om de duinen in stand te houden. Om over het afvoeren van water nog maar te zwijgen, hier in de delta.

En dat Amsterdam dan helemaal ver onder de zeespiegel ligt, daar valt nog wel overheen te komen.

Maar ook hier in Brabant zal er veel moeten veranderen. Want al die busjes die dagelijks in file richting het westen vertrekken vanuit hier, omdat ze daar niet kunnen functioneren als wij de boel niet onderhouden, vervangen door onderzeeërs, zal nog een hele tour worden. Heel de Rotterdamse haven zes meter omhoog brengen, is zelfs voor hardwerkende Brabanders en Limburgers iets te hoog gegrepen. Kortom, we are fucked.

En daarmee is mijn heilige overtuiging, noem het mijn geloof, voor mij niets mystieks meer, maar een keihard feit.

Namelijk mijn geloof dat de natuur altijd een oplossing zal vinden om van een grote plaag af te komen. Want dat is wat wij, de mensheid, zijn voor deze blauwe parel in het grote niets dat wij het heelal noemen. En aangezien de grote stenen op waren, na die laatste die de dinosaurussen wegvaagde, komt moedertje natuur dan maar met een waterbom. Tenzij ze alsnog besluit dat een nieuwe ijstijd beter is. Want dat ruimt ook lekker op qua overbevolking. Kijk, en waar lees je dit? In dit geval in een column in een grote krant. De auteur beklaagde zich in zijn stuk er ook al over dat dit soort nieuws het journaal nooit haalt omdat brandende Koalabeertjes het beter doen qua shockeffect. En da’s toch ook klimaatgerelateerd? Nou dan.

We lijken, als weldenkende mensen, wel een konijn dat starend in een paar koplampen, niets meer kan als stil blijven zitten. Midden op de weg.

Kijk, en aan dit probleem gaan we niets meer kunnen doen. Al zouden we willen. Maar hoeveel van dit soort Kantelpunten moeten er nog passeren alvorens We, the people, nu eindelijk eens planeetneutraal worden? Dus niet klimaatneutraal, maar daadwerkelijk planeetneutraal. Want moedertje natuur is een bitch, waar Karma nog een puntje aan kan zuigen. Wel vind ik het goed om te zien dat we met al onze arrogantie, het niet weten te winnen van ons moedertje. Wel lukt het nog net om miljoenen en nogeens miljoenen plant- en diersoorten te vernietigen, maar da’s maar goed ook omdat evolutie ze niet in een paar honderd jaar kan omturnen naar waterplant- en diersoorten.

Onze 14 en 15 jarigen geven in onderzoeken aan dat klimaat, volgens hen, het grootste probleem van de mensheid is.

Helaas zo’n 80 jaar te laat, dat belangrijke besef, maar daar kunnen die jongelui niks aan doen. We hebben haar als een sletje uitgewoond onze planeet, en nu verlaat zij geschonden en misbruikt de business. Ze doet nog wel ff een aangifte terzake. De straf: Zes meter water in je mik erbij. En dat is slecht nieuws voor de loverboy die wij mensheid noemen.

Ik wens ons veel sterkte. We zullen het nodig hebben

En met ons bedoel ik de mensen die het de komende 2 eeuwen voor het zeggen krijgen. En sorry. Wij egoïstische ik-bakken, wij wisten het wel eerder. Maar toen de buurman een auto kocht, moesten wij er ook een. En die buurman kocht de afgelopen eeuw nog veel meer. En je wilt toch bijblijven? Want waarom zouden wij wel, als hij.. En zo lieten we decennia lang de boel de boel. Sorry. Ook namens Rutte en de rest van de regering. De grote vervuilers, die nooit betalen. Ook namens hen sorry. En onze diepe, diepe excuses aan de Waddenzee. De wat? Ja heel vroeger, toen ons land nog niet Limburg aan zee heette, lag er hier ver ver vandaan een uniek stuk natuur met wat eilanden erom. Ze noemen het nu anno 2220, kerkduik. Omdat je er zo leuk naar kerken kunt duiken. Vat u ‘m?

Ik niet.

Althans, dat vind ik.

De Kardashians stoppen ermee.

Deze week bereikte ons het trieste nieuws dat de Kardashians ermee stoppen. Waarmee precies weet ik niet, maar het schijnt op tv te komen, en je kan er miljarden mee verdienen. Ik ken de kont van een van die Kardashians en ik weet dat er een ooit een sportjock was en nu als vrouw door het leven gaat.

Maar u heeft er massaal naar gekeken, want iedereen kent de Kardashians of heeft ervan gehoord

Ik moet het hebben van wat er toevallig in mijn Google nieuwsfeed over verschijnt en dat is niet veel kan ik u melden. Want zo’n algoritme geeft vooral veel van wat je al eens eerder gelezen hebt, en daar zitten de Kardashians bij mij niet bij kan ik u melden.

Dat is ongeveer net zoveel als dat u leest over de vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos

Want als mij 1 ding duidelijk is geworden de afgelopen week is dat u dat helemaal niks interesseert. Wat daar aan humanitaire drama’s speelt, het zal u een rotzorg zijn. Zoals ik al in een eerdere column schreef maakt u zich drukker over het feit dat uw oogappeltje 2 dagen op een matras op de grond moet slapen nadat u zijn of haar kamer grondig heeft aangepakt, en er nog geen nieuw ledikant is aangeschaft, als over kleine kinderen die ook op een enkel matrasje moeten slapen op de grond, in een tentje ergens op een Grieks eiland, zelfs niet als dat matrasje in 10 cm water ligt, of het tentje zo allejezus opwarmt dat je zowat gekookt wordt. Want dat boeit u geen ene zier. Zolang ze maar niet deze kant opkomen.

En daar schamen wij, als rijkste of op een na rijkste land van Europa, ons helemaal niet voor.

Zeker nu niet. Want de boel is natuurlijk niet spontaan gaan branden. Nee, dat hebben “ze” zelf aangestoken. Wie u bedoelt met “ze” is mij niet helemaal duidelijk. Maar 1 ding weet ik zeker: Het waren niet de kinderen, noch hun moeders die het gedaan hebben.

Duizend excuses heeft u om ze maar vooral niet naar hier te halen.

Potentieel terroristisch, gelukzoekers, gevaarlijk en zo nog wat argumenten rechtstreeks uit uw onderbuik, heeft u om goed te praten wat nu eenmaal niet goed te praten valt. We hadden toch met zijn allen afgesproken, nadat we Auschwitz-Birkenau hadden ontdekt, zo mensen niet meer te huisvesten, en ze allemaal buiten de maatschappij te plaatsen vanwege een gezamenlijke afkomst of ander kenmerk dat men gelijk heeft. Toch? Ook hebben we in de jaren daarna universele mensenrechten met elkaar afgesproken en voor het kind daar nog een apart kinderrechtenverdrag bij geschreven. Toch? Want we zouden het voortaan toch anders gaan doen. Toch?

Maar hoe kan het dan zijn Nederland, dat wij niet blikken of blozen bij het aanbod om 100 kinderen op te nemen?

En dat op 1500 mensen op het Museumplein na, er verder niemand iets van zegt. Maar u hebt het dan ook erg druk met het de kantjes eraf lopen qua coronamaatregelen, en het kijken van het laatste seizoen van de stijliconen der Kardashians. Want na alle ellende van de afgelopen maanden, en de verpeste vakantie, bent u wel toe aan een verzetje.

Hallo? Is er iemand thuis?

Het lijkt erop van niet, want zoals het er nu naar uitziet, veranderd er niks in het standpunt van onze regering, niks in uw betrokkenheid, en niks in de ellende waarin wij de kinderen van kamp Moria in achterlaten. En het is wederom een moment waarop ik mij schaam Nederlander te zijn. Want wat zijn wij een hardvochtig volkje geworden. Om bang van te worden.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx

Een aquarium dat vooral vol zit van zichzelf

Op AD.nl mocht kopschopper/rapper/Ghanees Akwasi vandaag, in het kader van een zomerserie over welke eigenschappen je van je ouders meekrijgt en hoe die jou nu beïnvloeden, komen vertellen wat voor geweldige man ie nou toch eigenlijk is.

Want een veelheid aan uitstekende kwaliteiten passeerde de revue

Onder andere dat de juffrouw op de basisschool hem aquarium noemde en daar samen met de rest van de klas hartelijk om had moeten lachen, zonder dat hij daar dood aan was gegaan. En dat mag je best goed vinden van jezelf, niet doodgaan aan een onschuldig geintje. Maar, opportunistisch als onze rappende Sjimmie van de Rebellenclub is, wist hij die herinnering te misbruiken om er ons, van FC Roomwit, er nog maar eens op te wijzen dat wij de pigmentverwende mens helemaal verkeerd behandelen en als minderwaardig wegzetten. Had de juf een pigmentarme klasgenoot zijn naam verkeerd uitgesproken had ie dat vast niet 30 jaar later in de digitale krant laten zetten. Want daar moet zo’n pigmentarme klasgenoot maar aan wennen. Het was vast gewoon bedoelt als grapje..

En de oneindige opsomming van welke ouder hij welke geweldige eigenschap had meegekregen ging maar door.

En dat ie de irritante eigenschap vol zitten van jezelf ook van een van zijn ouders heeft, vergat ie gemakshalve maar even te vermelden. Net als te vermelden dat in de slachtofferrol blijven zitten, ook een eigenschap is, die hij vast heeft ontwikkeld met de genen die zijn ouders hem meegaven. Kortom, deze Ghanese halfgod had weer eens een goede dag. Want Akwasi praat graag over Akwasi als Akwasi daarnaast ook meteen FC Roomwit de maat kan nemen.

Waarmee maar weer eens wordt bewezen dat je nog zo’n mooie praatjes kan verkopen, maar dat ook pigmentverwende mensen racistisch en vooringenomen zijn.

Want hij zet de juf en indirect alle roomwitte medelanders weg en hemelt meteen de eigen groep waaruit dit lam gods is voortgekomen, tot grote hoogte op. Terwijl de Ashanti destijds de hofleveranciers waren van onze slavenverhandelende voorouders. En daarmee verzweeg hij ook nog de enge eigenschap in het eigen gelijk blijven zitten, die zijn ouders hem meegaven.

Dat verklaarde voor mij dan ook meteen waarom deze criticaster Nederland toch zijn land noemt.

Want hoe Nederlands wil je het hebben? Zeuren, en blijven doorzeuren over iets dat je verder niet kunt veranderen, is een goede Hollandse gewoonte. En dan wordt het, na dit staaltje Ghana en de Ghanese cultuur ophemelen, toch wel nodig om even te wijzen op het feit dat je net een echte homo sapiens bent. Want wereldwijd kijken die naar de eigen groep, als zijnde superieur ten opzichte van hen die niet tot hun groep behoren.

Maar wat me nog het meest verbaasd aan dit stukje Akwasi-verheerlijking voor en door Akwasi, wordt opgetekend en gepubliceerd door hoogopgeleide journalisten.

En die lezen over het algemeen hun werk eerst even terug, alvorens het te publiceren. En er zit ook nog een hoofdredactie die meekijkt. Maar niemand die bedenkt dat je zulke nonsens echt niet op zaterdagmorgen door de strot van je abonnees kunt douwen. Want die betalen jouw salaris. Dus die moet je niet belasten met de onzin uit de mond van een zelfingenomen nitwit.

Althans dat vind ik.

De teleurstelling van een miljoenenbusiness

De formule 1 is een miljoenenbusiness. Je betaalt al zo 20 miljoen euro om überhaupt een race te mogen organiseren. Let op, dat is per jaar! En je sluit al snel een driejarig contract. Nou, als je vervolgens 100.000 kaartjes verkoopt, a de hoofdprijs, dan betaal je over die inkomsten, inclusief je horecaopbrengsten, ook nog een leuke afdracht hier of daar. En daar moet aan het eind van de rit, iedereen beter van worden.

En na meer als een jaar wachten, was het dan zover!

Helaas had Zandvoort dit jaar niet door kunnen gaan, maar zendgemachtigde Ziggo ging ons toch een weekend mee laten kijken met de formule 1. En met ons bedoel ik dan al de arme sukkelaars die en een andere provider hebben, en niet betalen voor het doorgeven van het sportkanaal van Robert en die kale. Ik noem hem die kale, want ik.ken hem wel, maar kan niet op zijn naam komen. Nou hij dus, doet samen met Robert Doornbos de formule 1. En als ik zeg doen, dan bedoel ik ook doen. Want een enorme bult tijd zijn beide heren te zien in zo’n weekend. Ik heb niet alles bekeken, maar ik heb van alles een beetje gezien en de race helemaal. En mag ik.zeggen: Gaap!

En dan bedoel ik het geheel aan gebeurtenissen.

En natuurlijk, er is geen publiek, maar dat had niet uitgemaakt. Ze hebben namelijk besloten om drie soorten banden te selecteren, die iedereen moet gebruiken. Je hebt dus 3 smaken: Slecht, erg slecht of Zo slecht, je zou het niet eens onder je eigen auto hangen. Nou, en dus zit je niet naar het WK autoracen te kijken, maar naar het WK rommelbanden managen voor gasten met kekke petjes. En een overschot aan monitoren.

38 van de 44 rondjes had onze Max zijn banden lopen sparen.

Ja ho ‘s! Daar winkel ik niet voor bij de Jumbo. Daar zuipen mijn kinderen zich geen coma voor aan de Red Bull. Kom op nou! Strijd willen we zien! Dat Max links en rechts de tegenstanders van zich af moet slaan, en dan derde wordt! Daar kijk je autoracen voor, lijkt mij. Het kon mij allerminst bekoren. Sterker, ik ben ergens tijdens de race in slaap gevallen. Heb het restant daarna teruggekeken, maar het werd er niet spannender op. Wat een sof was dat zeg!

En als je dan ziet wat het moet kosten..

En hoe erover gepraat wordt. Het sportevenement van het jaar! Nederland moest gewoon weer een race krijgen, we wisten niet wat we misten! Nou, dat heb ik gezien zeg! Max zelf vond het een “Klote race” en ik snapte hem volkomen. Want dit heeft helemaal niets met racen te maken, en is daarmee, wat mij betreft, een ietswat overschatte tak van sport.

Een enorme geldmachine is het wel.

Vele miljarden gaan er in het wereldje rond. Een goede coureur kost al snel 50 tot 60 miljoen euro per jaar. Komt er nog een wagen met wat personeel bij kijken. Tientallen tot wel 100 miljoen per jaar verbrand je zo. Tel uit je verlies. En als dan dit de uitkomst is, mag je jezelf afvragen of je daar nog je geld in zou willen steken. Maar men heeft het over 100 duizenden bezoekers per race, miljoenen kijkers wereldwijd. En die hebben allemaal hetzelfde gezien als ik. Maar blijven dit blijkbaar razend interessant te vinden. Je laat puur toevallig potentiële nieuwe klanten van jouw autoraceproduct een keer gratis een race volgen, en die krijgen dan dit te zien.. Zo jammer.

Zo zie je maar, niet alles wordt om zeep geholpen door COVID-19

Sommige takken van sport kunnen dat gewoon helemaal zelf. Hooguit hielp COVID-19 een beetje mee, door zo genadeloos bloot te leggen wat het eigenlijk is. Een drol. Maar al polijst je een drol, het blijft een drol.

Althans, dat vind ik.

Zelfs op LinkedIn ben je niet veilig.

We worden een dictatuur ingerommeld, let wel wereldwijd hé! De komende noodwet is er gekomen om de grondwet aan te passen, en onze grondrechten in te perken. De privacy van de nieuwe corona app deugt niet en is er ook alleen maar om ons permanent in de gaten te houden. En klap op de vuurpijl: Het komende vaccin tegen het Coronavirus wordt ons verplicht opgelegd, en is er feitelijk alleen maar om ons allemaal een chip in te spuiten die ons kan gaan beïnvloeden.

Bovenstaande beweringen kwamen de afgelopen tijd, vooral in commentaren onder berichten van of vanuit de regering, voor op zakelijk netwerk LinkedIn.

Ja, het verbaasde mij ook. En aangezien ik de mening ben toegedaan dat ook belachelijke en onware meningen een plekje verdienen en dus nooit weg gemodereerd zouden mogen worden, ben ik opzich blij dat ze bij LinkedIn niet heel hard lopen als het gaat om het verwijderen van onzin. Maar waar ik echt een beetje jeuk van krijg, is dat je zo’n publicist via commentaar wel kan vragen om de onderbouwing, maar omdat die er simpelweg niet is, meestal verwijzen naar websites vol met de meest belachelijke theorieën. En die onderbouwen elkaar, zeg maar. Of je wordt met je vraag waarom men al die ellende over ons uitstort gewoonweg genegeerd. En dat dat soort praktijken zich voordoen op Facebook of het sociaal media riool Twitter, daar kan ik me alles bij voorstellen. Maar op LinkedIn? Het eerste wat ik dan denk: Je bedrijf zal maar vermeld staan in het profiel van zo’n malloot. En hoe denk iemand ooit nog een serieuze kans te maken op een zakelijke kans via LinkedIn? Zo zonde vind ik het. Zowel voor de kwaliteit van de posts en reacties en voor die mensen die op deze manier hun zakelijke geloofwaardigheid de nek omdraaien. Dus het mag van mij, zulke maffe theorieën posten. Maar bezint eer u begint is hier wel aan te raden.

Ik heb bij al dat soort geplaatste meningen sterk de neiging om de waarom-vraag te stellen.

Want waarom zouden onze machthebbers ons eerst drie maanden thuis neerzetten, een virusinfectie verzinnen en de wereldeconomie zowat om zeep helpen? Om ons verder onder controle van de staat te brengen, aldus de complotdenkers. Wat ook al geen hout snijdt. Want we zijn allang tot slaaf gemaakt. Hebben bijna allemaal een apparaatje op zak dat alles wat we doen probeert te registreren, en voor deze Corona COVID-19 crisis liepen we al strak aan de leiband van de Staat, de werkgever en de hypotheekbank. Zo sterk zelfs dat we allemaal exact op dezelfde tijd opstonden, naar ons werk vertrokken, er weer van terugkwamen, onze boodschappen, sportactiviteiten en huisinrichting allemaal op dezelfde manier haalde en consumeerden. Kortom, hoe slaafs wil je het hebben?

En nu? Chaos!

We werken allemaal thuis, waar we tijd genoeg hebben om ons de gekste theorieën eigen te maken. Wie wanneer zich waar bevindt weten alleen Google en Apple zeker. We hebben een berg minder sociaal contact waardoor we ons wel moeten afreageren op de vrouw en onze kinderen. En we hebben de economie zo ontwricht dat hele volksstammen er alleen maar armer op worden, daardoor steeds bozer worden en aldus voor steeds meer onrust en demonstraties of rechtzaken zorgen. Dan was het voor de grote crisis toch beter voor elkaar voor onze meesters zeg maar. Dus ik vind het een slechte theorie..

Dan de privacy issues rondom de corona app.

Op datzelfde LinkedIn postte iemand 2 screenshots. Een met de gevraagde toestemmingen van WhatsApp. En een van de toestemmingen die de corona app vraagt van diezelfde gebruiker. De corona app verloor met 5 tegen 130 ongeveer. Dus waar de corona app slechts 5 toestemmingen vraagt voor bluetooth gebruik, en wat cruciale functies, vraagt WhatsApp toestemming voor echt alles behalve je pincode. Van locatie tot slaapstand. Van toegang tot al je media zoals foto’s tot het lezen van al je sms’jes, ze willen er toestemming voor. En zonder ja te zeggen geen WhatsApp. Moet ik hier nog iets aan toevoegen? Oja, het systeem met het gebruik van codes maakt het een absoluut anonieme registratie in de corona app. En u wordt niks verplicht. Dus ook ontkracht, die complotdenkerswaan.

Als laatste zou ik de mensen die zeggen dat het Coronavirus niet bestaat, een hoax of verzinsel is, graag nog wat mee willen geven.

Ga voor de gein, en dus niet allemaal tegelijk, nou eens kijken in uw streekziekenhuis. Praat eens met wat mensen die daar werken. Als ze nog leeft, vraagt het je oma in het verzorgingshuis eens, hoeveel mensen er bij hun het loodje hebben gelegd. Want als je normaal bij een groot verzorgingshuis twee keer in de week de grote zwarte limo van Pietje de Dood ziet langsrijden, en die frequentie schiet ineens omhoog naar 12 x per week, dan Kun jij wel blijven roepen dat het niet bestaat, maar daar denkt oma, het ziekenhuispersoneel en het Coronavirus zelf toch echt heel anders over.

Wees geen onderbuiker. Maar doe je huiswerk als je iets leest, hoort of ziet. En baseer daar de mening op die je de wereld in slingert. Want ook dit gaat weer voorbij. Dan blijken al jouw theorieën onwaar te zijn. Maar is ook je vriendenkring zich van je gaan vervreemden, je oma dood en de kans om ooit nog een baan te scoren via je netwerk geheel verkeken.

Althans, dat vind ik.

www.nieuwestartervaringswerk.nl/wie-is-stefan-vlaminckx

Het failliet van de Nederlandse politiek

De Nederlandse politiek is nu dan toch eindelijk failliet. Want de schijn van betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving, de schijn er voor ons te zitten en namens ons te beslissen wat goed is voor dit land heeft men geheel laten vallen. Zoveel is duidelijk.

Hoofdelijke stemming

Tijdens het debat, of eigenlijk daarna, diende er gestemd te worden over een aantal moties, waaronder een hoofdelijke stemming over het beter betalen van ons zo onvolprezen zorgpersoneel. Waar specialisten als Diederik Gommers allang publiekelijk een stap terug deed omdat hij erkende zonder zijn verpleegkundigen zijn werk niet te kunnen doen, heeft de Nederlandse politiek zich nu dan toch echt zijn ware gezicht getoond door de hoofdelijke stemming over de bezoldiging van het Nederlandse zorgpersoneel te blokkeren. Dit deed men door met zoveel parlementariërs gewoonweg weg te lopen uit de plenaire zaal dat er te weinig parlementariërs overbleven om de stemming nog doorgang te laten vinden.

Pieter Omzigt bleef gewoon zitten. En zo waren er nog wel wat uitzonderingen

Maar feitelijk was de ganse coalitie op de loop gegaan. Want het klonk zo mooi, dat applaus voor de zorg. Het zag er ook mooi uit, al die selfies op social media. Kortom, het was een prachtig mediamoment en prima manier je als politicus te profileren. Zo kon je nogeens net doen alsof je het hart op de juiste plek hebt. Nu pas blijkt hun ware aard. En hoe harteloos ze daadwerkelijk zijn. Want we zouden ons toch slim uit deze crisis investeren? Nou, meer salaris betekent meer consumptie en dat betekent dan weer economische groei. Best slim dus. Maar nee, zo werkt dat niet. Niet met deze regering, niet met dit parlement.

Stemmen met je portemonnee

Wil je hier wat aan veranderen, stem dan in maart met je portemonnee. Stem op die partijen die welwillend staan tegenover het beter betalen van ons zorgpersoneel. Die echt willen investeren in een beter Nederland. En op mensen die niet weglopen als het erop aankomt. Ik ben niet degene die u van stemadvies kan voorzien en dat zou ik ook niet willen. Maar dit is te gek, en moet echt veranderen. Het is natuurlijk van de gekke dat dit parlement, met de Vaak Veroordeelde Democraten (VVD) voorop, dit doet. Daarom, stem met je portemonnee, dan zijn we allemaal beter af.

Althans, dat vind ik.

WVGGZ en de veroordeelde crimineel met een ernstig psychisch lijden.

Sinds de invoering van de WvGGZ heeft de rechterlijke macht, de rechter voorop, iets nieuws bedacht: Veroordeelde criminelen, ook die als gevaarlijk werden beschouwd, worden steeds vaker naar reguliere GGZ instellingen gestuurd voor behandeling. Blijkbaar interpreteert de rechter de WvGGZ zo, dat dit toelaatbaar is.

Of zou het gewoon een ordinaire bezuiniging zijn?

Sinds Ruttes kauwgomballenbende de baas mag spelen in dit land, heeft men eerst de zelfredzaamheid door onze strot geduwd, en daarmee bergen opnameplekken wegbezuinigd, en nu is dan ook de forensische psychiatrie aan de beurt. Want dat is nou de mores bij de Vaak Veroordeelde Democraten (VVD). De zorgkosten stijgen doordat we steeds ouder worden, en de oplossing is simpel: Je zondert gevaarlijke criminele mafkezen niet meer af van de maatschappij en kwetsbare mensen, maar laat ze juist hun dingetje doen binnen de reguliere GGZ, zodat daar meer slachtoffers vallen, wat er dan weer voor zorgt dat daar mensen gemiddeld genomen iets jonger sterven en zo en geen beroep meer doen op kostbare zorgvoorzieningen, maar ook geen of korter aanspraak zullen maken op de gespaarde pensioengelden.

Dure klanten

Want het zijn dure klanten, die cliënten van de reguliere GGZ. Ze zorgen met hun verwarde gedrag voor extra belasting van het politieapparaat, vreten zich blind aan peperdure antipsychotica. Daarom is die tegenwoordig zo giftig dat je of sterft aan kanker, of ze niet meer inneemt, moet worden opgenomen en daar dan in de handen valt van de kinderverkrachtende Anne Faber moordenaars en ander crimineel tuig met een stoornisje of tig. Dat noemen ze bij de Vaak Veroordeelde Democraten (VVD), een win-win situatie. Ik noem dat het pakken van de kwetsbaren die de kleinste kans geven om ertegen te protesteren. Natrappen als het slachtoffer allang knock-out gevloerd is. En, typisch VVD.

Het orakel uit ‘s-hertogenbosch ziet het lijk al drijven

Ik hoeft niet lang na te denken waar dit toe gaat leiden. Of lijden zo u wilt. Dit gaat namelijk lijden naar een personeels-exodus uit de GGZ richting beroepen met een kleiner risicoprofiel. Dat je je niet hoeft af te vragen of je je kinderen gaat zien afstuderen of trouwen. Dat, als je tegen je kinderen zegt dat je ze na het werk trakteert op een broodje hartfalen, bij de restaurants met de grote gele M, de kans ook daadwerkelijk zo groot mogelijk is dat je dat ook daadwerkelijk kan nakomen. Dat soort werk. En geef u eens ongelijk. Ook verwacht ik dat door deze ontwikkeling, meer mensen langer in behandeling zullen moeten blijven, omdat de invloed van de krankzinnigen maffia hen terugwerpt in hun ontwikkeling richting leven met een psychisch lijden. En uiteindelijk ben je dan toch nog duurder uit omdat zelfredzaamheid niet meer te bereiken is met een goede behandeling bij uw plaatselijke GGZ instelling. Veel zal er veranderen. Maffiosi staan erom bekend goed renderende industrieën geheel over te nemen en gemeenschappen maximaal uit te knijpen. En dat snappen ze bij de Vaak Veroordeelde Democraten (VVD) als geen ander. Don Mark Rutte, de Capo di tutti Capi van de VVD crime family, waant zich dan ook onaantastbaar. De Teflon Don van Nederland.

Maar alle gekheid op een depotinjectiespuitje

De combinatie van bezuinigingen op die zorg van waaruit het kleinste protest te verwachten is, en totaal onbenul over hoe kwetsbaar mensen in de reguliere GGZ worden door dit soort stunts, maakt onze maatschappij steeds blinder voor elkaars behoeften. Elkaars kwetsbaarheden en elkaars wensen en verwachtingen. Zelfredzaamheid wordt dan vanzelf “Je zoekt het zelf maar uit”. Vaak Veroordeelde Democraten (VVD) zijn dat wel gewend. Want die praten nooit. Niet over hun duistere zaakjes, niet met de politie. En zeker niet over de kwetsbaarheden van anderen. Tenzij ze op het punt staan die eens flink te misbruiken voor eigen gewin… Ow, wacht… Dat doen ze natuurlijk al..

Althans dat vind ik.

Nieuwe Start Ervaringswerk en stichting KGVP, werden met het VBHC concept van NSE runner up in de prestigieuze VBHC Prize competition 2020

Open brief aan Marcel Gelauff, hoofdredacteur NOS journaal.

Beste Marcel,

Al een aantal keer heb ik je aangesproken op de keuzes die jij en jouw mensen maken, ten aanzien van het beeldmateriaal dat jullie uitzenden, bij de diverse onderwerpen in het journaal, en dan vooral overdag.

Benen die uit de modder staken, gillende varkens met gebroken poot.

Het is begonnen met de verslaggeving rondom de grote tsunami in 2004. Toen heb ik gevonden dat jullie het niet konden maken, om tijdens dagtv zo tot aan het acht uur journaal, beelden uit te zenden van benen van slachtoffers die recht omhoog uit de modder staken. Ook andere gruwelijkheden die destijds zichtbaar werden, zonder waarschuwing vooraf, en op tijden dat ook de allerkleinste kinderen tv kunnen kijken. Jij verdedigde je met het argument dat je vanuit journalistiek oogpunt eigenlijk niet anders kon want dat dat nou eenmaal hetgeen was wat er gebeurde. Ik heb als tegenargument aangedragen dat ik blijf vinden dat je dat niet kan doen overdag, of er tenminste een waarschuwing voorafgaand aan mee kan geven, zodat ouders van kleine kinderen kunnen zappen danwel hun kind anderszins kunnen afschermen voor dit soort gruwelijkheden. Een paar jaar geleden hield ik hetzelfde betoog, maar toen ging het over beelden van varkens, waarvan 1 met overduidelijk een gebroken poot, die door een of andere bruut van het slachthuis daadwerkelijk de slacht in werden geknuppeld. Dat is bij wet uiteraard verboden. En dat gaf de beelden hun nieuwswaarde.

En vandaag, midden in de grote vakantie, kwamen jullie met een onderwerp over de bosbranden in Australië.

En jawel Marcel, daar ging je weer. Ik kan jou met de beste wil van de wereld niet verwoorden wat je nou eigenlijk wilde vertellen over de bosbranden. En jullie je van geen kwaad bewust, vragen je vast af, hoezo Stefan? Dat zal ik je uitleggen. Omdat, beste Marcel, ik de volgende beelden tot mij kreeg, en daar zo ontzettend van gruwelde, dat ik niet alleen niet kon blijven kijken, ik werd er fysiek onpasselijk van. Een brandend bos. Overduidelijk Australië want midden in beeld, ingesloten door vuur, een koalabeertje. Ik had het ocharme wat zielig, nog niet bedacht of de vacht van dat beestje vat gewoon vlam en dat beestje begint te krijsen. ‘s-Morgens om 11 uur, midden in de zomervakantie, op NPO 1 in jouw journaal. Nou ben jij al een grijze duif, dus misschien leven je ouders wel niet meer, maar probeer even met me mee te denken: Zou ze trots op je zijn? Is dit hoe ze jou heeft opgevoed? Keihard en zonder ook maar kruimel gevoel in je donder waar het het potentieel publiek van jouw prachtige nieuwsrubriek betreft? In de zomervakantie, ‘s-morgens om elf uur? Ik wed er een goede fles wijn om dat er vanavond tenminste tientallen, maar enkele honderden of meer zou me ook niet verbazen, kleine kinderen die puur toevallig op het verkeerde moment keken, na een nachtmerrie over brandende koalabeertjes, gillend wakker worden danwel überhaupt niet kunnen slapen.

Volwassen vent, weliswaar met een chronisch ptss, die het al niet trekt..

Ik ben een volwassen vent, weliswaar met een ptss-c en ik trek het al niet. En dan hoeft je jezelf niet af te vragen wat zulke beelden met kleine kinderen doen. Ik heb dat ptss niet opgelopen door het kijken naar Sesamstraat. Nee, ik heb mijn portie gruwelijkheden echt wel gezien. En omdat ik weet wat gruwelijkheden zien kan doen met een mens, ben ik fel op dit onderwerp. Wat er bij mij maar niet in wil is dat noch jouw beeldredacteur, noch jouw redacteur op het onderwerp, je presentator of jijzelf, niet bedenken dat je wellicht andere beelden kan laten zien overdag. Het heeft er maanden en maanden achter elkaar gefikt daar in Australië. Dus was er vast wel een minder gruwelijk beeld te vinden dat paste bij het onderwerp. En dan ga je, mijn inziens, gewoon voor het schokeffect, de sensatie. Het meest aangrijpende beeld kiezen om maximaal te scoren met je verhaal. Wat ik jouw redactie weleens zou willen opleggen, is dat ze verplicht al die gruwelijke beelden eens aan hun eigen kinderen moeten laten zien. Rondje productconfrontatie van papa of mama’s werk.

Ik ga mijn mening eens voorleggen aan de raad voor de journalistiek.

Vragen wat hun er van vinden. Want ook volwassenen met een geestelijke handicap zien dit. Da’s dus naast kleine kinderen en dierenliefhebbers zoals ik. En laat ik nou net als VN ambassadeur een beetje opkomen voor de groep geestelijk gehandicapten en psychisch kwetsbare mensen. Ik vraag me af of de raad zich niet enigszins zou kunnen vinden in mijn stelling dat het beschermen van kwetsbaar publiek voor moet gaan op nieuwswaarde, tijdens dagtv, zo tot het half acht journaal van RTL. Want dat komt eerst. Dan weet ieder ouder, gehandicaptenverzorger, dierenliefhebbers en andere gevoelige zielen dat ze totdat RTL om half acht met hun bulletin komt, veilig tv kunnen kijken zonder koalabeertjes te zien branden, varkentjes gemarteld zien worden of tsunamidoden als tulpen uit de grond zien steken. Oja, ik vergeet nog dode baby’s zien aanspoelen vanuit Syrië..

Want ik heb het nu vaak genoeg geprobeerd, jou tot besef en inkeer te laten komen

Maar aan een dood paard moet je niet blijven trekken. En als de baas niet wil, dan moet je wel naar diens baas. Of in dit geval naar de raad met vakbroeders. En dan maar hopen dat die het wel willen snappen. Want ik ben er helemaal klaar mee.

Desondanks wil ik het graag onder het genot van een glas fris, want ik drink geen koffie, uit komen leggen aan jou en je redactie waarom ik het zo belangrijk vind dat jullie het leren.

Heb ik wel een aantal voorwaarden bij: Jij betaald het retourtje ‘s-Hertogenbosch-Hilversum. Je zorgt er ook voor dat ik even op het station wordt opgehaald. Jij, je beeldredacteur en jouw senior redacteuren zijn er om mee te doen aan het gesprek. Dan zorg ik voor echte Bossche bollen. Dan zal ik een klacht bij de raad van de journalistiek heroverwegen. Alhoewel het natuurlijk een mooie casus is om voor te leggen. Maar dat kunnen we dan ook samen doen.

Althans, dat vind ik.

VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap, begeleider thuis GGZ. Patiëntenrechten verdediger.

Mijn contactgegevens:

nieuwestartervaringswerk@gmail.com

+31623624630

De bananenrepubliek die past bij een narcostaat

Gefeliciteerd Nederland, het is inmiddels officieel: We zijn nu toch echt de bananenrepubliek geworden die je mag verwachten bij een narcostaat als de onze.

De onschuldpressumptie overboord, en zonder bewijs zwaar gestraft

Het kan allemaal in Nederland. Afgelopen dagen liet het Openbaar Ministerie (OM) weten dat oud wethouder de Mos en zijn compaan worden vervolgd, waarvoor ze worden vervolgd, en dat alles niet met foto’s erbij met zo’n kek zwart balkje voor de oogjes en de achternaam afgekort tot “de M”, Maar naam toenaam en de mededeling dat ze vlak voor de volgende gemeenteraadverkiezingen pas daadwerkelijk vervolgd zullen gaan worden, erbij. Daarmee zet het OM de onschuldpressumptie overboord en schendt men de rechten der verdachten in deze. Richard Korver (@jeadvocaat op Twitter) was er duidelijk over: Niet magistratelijk, weinig prudent ook. Hij roept op tot een wijziging beleid bij de afdeling voorlichting.

Bewijzen ontbraken, alleen vuige roddels werden gerapporteerd.

Het doet mijn denken aan de aanpak rondom de zogenaamde wet Damocles, die gemeenten handvatten geeft bestuurlijk op te treden tegen illegale drugshandel. Zonder enig bewijs van handel, kan men middels het bestuursrecht, een pand 3 maanden sluiten en zo jouw maatschappelijke positie volledig torpederen. Zonder dat een rechter ook maar de moeite neemt om inhoudelijk te toetsen. Bestuurlijke vrijheid. Ook als er uitsluitend roddels zijn te rapporteren gaat men gerust over tot sluiting. Niet dat dat de bedoeling van dat wetsartikel was, maar je bent pas echt een bananenrepubliek als iedere burgemeester de wet zo leest als dat hem of haar het beste uitkomt, rechters de andere kant op kijken en de Staat per decreet regeert. Sinds Covid-19 is dat allemaal feit geworden en dus vind ik de terminologie gerechtvaardigd.

Het nieuwe normaal

En dat is blijkbaar het nieuwe normaal voor deze narcostaat. We maken je zonder proces of bewijs gewoon alvast met de grond gelijk, in de hoop dat je blijft liggen en “we” van het probleem af zijn. Ik heb als maatschappelijk zeer betrokken hulpverlener al meermaals gewaarschuwd voor dit fenomeen. Want graag wijs ik erop dat een wapen zoals een pistool met munitie, in narcostaat Nederland een paar (zo’n 6 of 7) honderd euro kost. En het mij niet zou verbazen dat er een keer iemand na zo’n klap te hebben gekregen, uit pure wanhoop opstaat, een wapen neemt en daarmee probeert onrecht recht te zetten.

Dan doe mij maar het oude normaal

Het oude normaal, waarbij het OM zich prudent en terughoudend opstelt, gemeentelijke en andere bestuurders zich niet meteen van de zwaarst mogelijke maatregelen bedienen bij het motiveren van het volk het anders te doen, en de rechter niet meer wegkijkt maar gewoon weer inhoudelijk toetst of het beleid wel juist wordt gevoerd. U weet wel: Zoals het eigenlijk hoort als je niet bent vervallen tot de staat waarin wij ons als land bevinden.

Want op het oog lijken wij in veel opzichten een voorbeeld voor anderen.

Maar een voorbeeld voor anderen zou ik ons niet willen noemen. Met het door ons bij elkaar geroofde kapitaal, verkregen uit kolonisatie, slavenhandel en anderen oplichten, jezelf een positie kopen op het wereldtoneel als innovatieve natie die recht en wet hoog in het vaandel heeft staan, is mooi maar dan moet je je eigen beleid daar wel op aanpassen.

Mensen in een kwetsbare positie ontzien, eerlijke en transparante regels hanteren.

Want ook verdachten zijn kwetsbaar. Immers, de onschuldpressumptie zegt dat zij onschuldig zijn totdat het tegendeel bewezen is, en dat men na te zijn afgestraft, men ook daadwerkelijk boetedoening heeft gedaan en het dan ook klaar moet zijn. Beide komen, zo leert ook mijn ervaring in de omgang met ex gedetineerden, in Nederland op losse schroeven te staan. Ik ken namelijk maar bar weinig ex gedetineerden die zonder problemen konden terugkeren in de maatschappij. Sterker, ik ken er niet een. Daar heeft stichting Bonjo dan ook een dagtaak aan. Bonjo komt op voor die belangen. En met de zoveelste natte scheet van het OM, nu dan in de zaak van de Haagse ex wethouder de M, is onschuldig tot het tegendeel bewezen is, ook doodverklaard.

En de belastingdienst ambtenaren?

Worden die ook zo aan het kruis genageld binnenkort? Of blijven die in het kader van “Ons kent ons en ons dekt ons” lekker buiten schot? Ik vrees van wel. En dat, lieve kijkbuiskinderen, maakt mijn betoog wel zo’n beetje compleet. Het opwarmen van de planeet zorgt er vanzelf voor dat bananen straks ook hier wel willen groeien, en dat maakt het plaatje helemaal af.

Althans, dat vind ik.