Bewindvoerders stelen niet.

Ze verduisteren… Nu.nl berichtte afgelopen zaterdag dat twee Limburgse bewindvoerders zo’n €400.000,- hebben onttrokken aan de boedel van hun cliënten in de WSNP. Dus, je hebt al niets meer, en van dat kleine beetje dat je overhoudt om van te leven, jat je bewindvoerder ook nog eens een deel om daarvan lekker te gaan gokken. In het casino. En ik schreef het hierboven al: Dat is geen diefstal. Dat valt onder het veel milder gestrafte verduisteren.

Verzwarende omstandigheden

En natuurlijk zijn het feit dat je jat (want ik.blijf het diefstal vinden) van kwetsbare mensen, en je daardoor ook nog de schuldeisers hebt benadeeld, om over liegen tegen de rechter maar te zwijgen, verzwarende omstandigheden. Toch had ik liever het zwaarder gestrafte diefstal met verzwarende omstandigheid opgelegd zien worden. Want de straf op deze misdaden kan mij niet hoog genoeg zijn. Misdaden gericht tegen kwetsbare mensen, zouden voor mij zo ongeveer de enige reden zijn om te overwegen voor de doodstraf te zijn. Want ik ben ertegen, maar mensen in een kwetsbare positie feitelijk nog verder de ellende in helpen, daar kan ik echt woest over worden.

Het systeem deugt ook niet.

Het huidige controlemechanisme van de rechtspraak komt ook zwaar tekort. Voor het arrondissement waar ik onder val, was het ooit zo, dat 5 fulltime krachten ieder jaar 40.000 dossiers diende te controleren. 1 fulltimer viel af. Die stempelde namelijk de hele dag dossiers af, die niet voor controle in aanmerking kwamen. De andere vier deden gemiddeld 5 dossiers per werkdag. 4×5=20 dossiers per dag. 20×5=100 dossiers per week. Laten we ruim nemen en 52 weken tellen waarin er per jaar gewerkt wordt, en zo’n afdeling kan 5200 dossiers per jaar in zijn geheel controleren. Iets meer dus als tien procent van het geheel.

Netwerk cruciaal

Van cruciaal belang is het netwerk van de betreffende cliënt. Met toestemming van de betreffende cliënt kan iedereen meekijken met het werk van de bewindvoerder. En in mijn praktijk is gebleken dat het gunstige effect direct zichtbaar is, wanneer een derde zich gaat bemoeien met het werk van de bewindvoerder. Dus heeft u iemand in uw omgeving die in bewindvoering loopt en zich beklaagd, kijk dan niet weg maar kijk mee. Het helpt echt.

Geen vrij beroep

In tegenstelling tot wat ik in de commentaren las op nu.nl, is bewindvoerder geen vrij beroep in die zin dat er wel degelijk flinke eisen worden gesteld aan opleiding en ervaring. Ook dien je je financieel te laten doorlichten en je moet een VOG kunnen overleggen. Kortom, niet iedereen met rekenmachine ervaring kan bewindvoerder worden.

Verdubbel de strafmaat

Of verdriedubbel ‘m voor mij part. Want, als je een hulpverlener iets aandoet tijdens zijn werk, dan kun je een zwaardere straf tegemoet zien. Zo beschermen we politie, brandweer en ambulancepersoneel. Andersom moet dat ook gaan gelden: Als jij als hulpverlener moedwillig je kwetsbare cliënt, patiënt of klant benadeeld, moet je een zwaardere straf krijgen als wanneer je een “gewone” burger hetzelfde aandoet. Dit is te billijken omdat we groepen burgers al onderscheiden van elkaar door hen die namens de staat hulp bieden extra beschermen met een hogere strafmaat.

Kom op, kom op, kom op nou!

Kom dus op voor je kwetsbare medemens door mee te kijken. Kom op voor je eigen belangen door niet zomaar ieder antwoord van je bewindvoerder als waarheid aan te nemen. En kom op nou politiek, en maak strafverzwaring mogelijk voor gevallen zoals hier beschreven. Want controleren betaald u niet. En dit laten gebeuren wilt u ook niet. Wegkijken kunt u vanaf nu ook niet meer. Dus actie! U zult wel moeten. Want dat is het eerlijke verhaal.

Althans, dat vind ik.

Was getekend, Stefan Vlaminckx