Een aquarium dat vooral vol zit van zichzelf

Op AD.nl mocht kopschopper/rapper/Ghanees Akwasi vandaag, in het kader van een zomerserie over welke eigenschappen je van je ouders meekrijgt en hoe die jou nu beïnvloeden, komen vertellen wat voor geweldige man ie nou toch eigenlijk is.

Want een veelheid aan uitstekende kwaliteiten passeerde de revue

Onder andere dat de juffrouw op de basisschool hem aquarium noemde en daar samen met de rest van de klas hartelijk om had moeten lachen, zonder dat hij daar dood aan was gegaan. En dat mag je best goed vinden van jezelf, niet doodgaan aan een onschuldig geintje. Maar, opportunistisch als onze rappende Sjimmie van de Rebellenclub is, wist hij die herinnering te misbruiken om er ons, van FC Roomwit, er nog maar eens op te wijzen dat wij de pigmentverwende mens helemaal verkeerd behandelen en als minderwaardig wegzetten. Had de juf een pigmentarme klasgenoot zijn naam verkeerd uitgesproken had ie dat vast niet 30 jaar later in de digitale krant laten zetten. Want daar moet zo’n pigmentarme klasgenoot maar aan wennen. Het was vast gewoon bedoelt als grapje..

En de oneindige opsomming van welke ouder hij welke geweldige eigenschap had meegekregen ging maar door.

En dat ie de irritante eigenschap vol zitten van jezelf ook van een van zijn ouders heeft, vergat ie gemakshalve maar even te vermelden. Net als te vermelden dat in de slachtofferrol blijven zitten, ook een eigenschap is, die hij vast heeft ontwikkeld met de genen die zijn ouders hem meegaven. Kortom, deze Ghanese halfgod had weer eens een goede dag. Want Akwasi praat graag over Akwasi als Akwasi daarnaast ook meteen FC Roomwit de maat kan nemen.

Waarmee maar weer eens wordt bewezen dat je nog zo’n mooie praatjes kan verkopen, maar dat ook pigmentverwende mensen racistisch en vooringenomen zijn.

Want hij zet de juf en indirect alle roomwitte medelanders weg en hemelt meteen de eigen groep waaruit dit lam gods is voortgekomen, tot grote hoogte op. Terwijl de Ashanti destijds de hofleveranciers waren van onze slavenverhandelende voorouders. En daarmee verzweeg hij ook nog de enge eigenschap in het eigen gelijk blijven zitten, die zijn ouders hem meegaven.

Dat verklaarde voor mij dan ook meteen waarom deze criticaster Nederland toch zijn land noemt.

Want hoe Nederlands wil je het hebben? Zeuren, en blijven doorzeuren over iets dat je verder niet kunt veranderen, is een goede Hollandse gewoonte. En dan wordt het, na dit staaltje Ghana en de Ghanese cultuur ophemelen, toch wel nodig om even te wijzen op het feit dat je net een echte homo sapiens bent. Want wereldwijd kijken die naar de eigen groep, als zijnde superieur ten opzichte van hen die niet tot hun groep behoren.

Maar wat me nog het meest verbaasd aan dit stukje Akwasi-verheerlijking voor en door Akwasi, wordt opgetekend en gepubliceerd door hoogopgeleide journalisten.

En die lezen over het algemeen hun werk eerst even terug, alvorens het te publiceren. En er zit ook nog een hoofdredactie die meekijkt. Maar niemand die bedenkt dat je zulke nonsens echt niet op zaterdagmorgen door de strot van je abonnees kunt douwen. Want die betalen jouw salaris. Dus die moet je niet belasten met de onzin uit de mond van een zelfingenomen nitwit.

Althans dat vind ik.