“Het is onzin dat onder de verscherpte maatregelen, opa en oma niet meer op de kinderen kunnen passen.”

Ja, dat leest u goed. Want ook die taak valt onder de noemer mantelzorg. En in het debat zei de demissionair minister de Jonge, dat mantelzorg niet meetelt bij het aantal ontvangen bezoekers. En da’s logisch te noemen. Dus naast uw (mantel)zorgverlener(s) mag u gewoon 1 bezoeker per dag ontvangen.

https://www.dietistenpraktijkinevenwicht.nl/ een voorkeursleverancier van Nieuwe Start Ervaringswerk

Iemand wierp het probleem op dat hij wel zijn bejaarde moeder en haar vriend mocht bezoeken, maar het ouderpaar hen niet, want met z’n tweeën.

Ook gelul natuurlijk. Want het dringende verzoek niet meer als 1 bezoeker te ontvangen, moet wel haalbaar zijn. En heeft een gezinslid klachten die ook bij een Covid-19 besmetting kunnen voorkomen, dan kunnen opa en oma maar beter allebei wegblijven. Maar gingen die bezoeken tot nu toe gewoon en zonder problemen door, dan moet u daar vooral niet mee stoppen. Want daar is het leven ook gewoon tekort voor. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat de regering het zo ook niet bedoeld. Zij willen die contacten die het aantal thuis opgelopen besmettingen kunnen verhogen, zoveel mogelijk beperken. Maar als u en uw ouders elkaar al de hele crisis zonder problemen hebben bezocht, dan heeft u dat dus goed onder controle en is er geen reden dat nu af te kappen.

Als dadelijk de scholen weer opengaan, dan moet u echt goed in de gaten houden of uw kinderen geen klachten ontwikkelen.

Want tussen de 20 en de 30 kinderen in een gemiddeld schoollokaal proppen is vragen om problemen. De kans dat uw kind besmet raakt indien een klasgenoot besmet en wel naar school komt, is best aanzienlijk. Nogmaals, gemiddeld genomen. Want heeft de school CO2 meters geïnstalleerd, en of uitstekende luchtverversing liefst met ionisatie, dan gaat mijn stelling niet op. Maar ik kan er in mijn omgeving niet een aanwijzen. En mijn inziens, en die van de hele wetenschap, behalve Jaap van Dissel, zijn zogenaamde aerosolen de belangrijkste besmettingsbron, en als je die laat zweven in een slecht geventileerde ruimte, besmetten ze iedereen.

https://www.dietistenpraktijkinevenwicht.nl/ een voorkeursleverancier van Nieuwe Start Ervaringswerk

Ook thuis is goed ventileren, door luchtroosters open te zetten en uw mechanische afzuiging op maximaal in te stellen, de manier om besmettingen tot een absoluut minimum te beperken.

“Bij het instellen van de maatregelen in maart hielden wij geen rekening met aerosolen, en die werkten prima toen, dus denken wij niet dat aerosolen de belangrijkste besmettingsbron zijn”. Klopt Jaap, maar voortschrijdend inzicht op basis van gedegen onderzoek door zowat elke serieuze wetenschapper elders op deze planeet, laat toch geen enkele twijfel bestaan. “Aerosolen, aerosolen, aerosolen, the rest is bullshit”, citeer ik vrij naar Rutger Bregman. En die aerosolen houden van stilstaande, wat droge lucht, in liefst gesloten ruimtes. Dus de luchtvochtigheid op peil houden is ook een aanrader. En dat beweer ik niet hoor. Daar is gewoon uitgebreid wetenschappelijk bewijs voor.

Ook (mantel)zorg die normaal gesproken in de uren waarvoor nu de avondklok geldt, moet worden geleverd gaat gewoon door.

Formulier eigen verklaring ophalen op rijksoverheid.nl en invullen. Mantelzorg staat er gewoon op. En volkomen terecht natuurlijk. Los van het feit dat u als mantelzorger al een jaar met dit bijltje van besmettingen voorkomen, hakt is het gewoon marteling om zulke zorg niet door te laten gaan.

Tot slot nog even het grootste voordeel van de avondklok benoemen, en dan wens ik u verder een fijn weekend en veel sterkte.

Het allergrootste voordeel, en ik heb het niet zelf verzonnen maar dat maakt het niet minder waar, van het instellen van een avondklok is dat jezelf kunnen verantwoorden tegenover de politie, waarom je tussen negen en half vijf op een bepaalde plaats rijdt, loopt of bent, nu ook gaat gelden voor witte mensen.

En dat maakt dan eindelijk een einde aan die verfoeide etnische profilering waarover zoveel te doen is geweest. Akwasi en Typhoon zullen blij zijn.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.