Hoe dan?

Nu de verkiezingen geweest zijn, en de daaruit voortvloeiende veranderingen in de samenstelling van het parlement bekend zijn, rest mij eigenlijk nog maar 1 vraag: Hoe dan?

Want hoe is het mogelijk dat ook de mensen die het slechts af zijn onder een rechtse regering, toch massaal de linkse partijen hebben laten vallen?

Want vergis u niet: Hebt u een laag inkomen, bent u afhankelijk van een uitkering, hebt u een arbeidshandicap of bijvoorbeeld een chronisch psychisch lijden of welk ander geluk ook dat u belemmerd in het voluit meedoen in de nationale ratrace, dan was uw keuze zich deze verkiezingen af te keren van de partijen links van het midden, niet uw beste beslissing van 2021.

Want Rutte en zijn rechtsdraaiende kameraden, zien u nog steeds als “hen die gemotiveerd moeten worden aan het werk te gaan en daarvoor de nodige prikkels dienen te krijgen toegediend”

Want aan het dogma van “de hardwerkende Nederlander” is niets veranderd. Alleen de hardwerkende Nederlander is voor de rechtse partijen belangrijk. En de mensen die niet tot die groep behoren, vallen in rechtse kringen meestal onder de noemer “kostenpost”. Want profiteer je niet van “onze zuurverdiende belastingcenten” dan is het wel dat er niet moet worden gekeken naar wat je niet meer kunt, maar hoe jij koste wat het kost weer mee kunt gaan doen. En daarmee zet je een hele grote groep mensen in Nederland rechtstreeks in het verdomhoekje. Want linksom rechtsom of rechtsom, als jij plukt uit de staatsruif, en je met je minimumloontje, minima-uitkering, of je drie baantjes voor laagopgeleiden tegen het minimumloon, probeert een fatsoenlijk bestaan voor jezelf en/of je gezin te realiseren, maar niet in staat bent om danwel 40 urige werkweken te leveren, of tenminste dezelfde arbeidsproductiviteit te leveren als Jan Modaal, dan ligt dat niet aan het veel te lage minimumloon, en ook niet aan de veel te lage bijstandsuitkering, maar aan jou. En dus blijft men van rechts maar komen met maatregelen die daar wat aan moeten veranderen. Maatregelen die u feitelijk moeten veranderen.

Want als profiteur van ons sociale vangnet heeft u het namelijk nodig, gemotiveerd en gestimuleerd te worden aan de slag te gaan. De andere Rutte doctrine noem ik dat.

Dat alleen al opstaan u net zoveel energie kost als dat een kerngezond iemand besteed aan een halve dag werken, lost rechts het liefst op door u dan maar 20 uur in plaats van 40 uur te verplichten tot participeren. Dat u dat alsnog niet redt omdat u vanwege uw chronisch lijden, na dat opstaan ook nog eenzelfde bult energie moet inzetten om überhaupt op gang te komen, elke dag maar weer, telt rechts gemakshalve maar gewoon niet mee, omdat we dat immers allemaal elke dag moeten, op gang komen en een nieuwe dag tegemoet treden. U en ik weten wel beter, maar daar waar wij een kennisknobbel hebben zitten over deze materie, daar zit bij Rutte en de andere rechtsen een kuiltje, kan ik u melden.

https://www.dietistenpraktijkinevenwicht.nl/ een voorkeursleverancier van Nieuwe Start Ervaringswerk
Wij prefereren deze praktijk omdat wij uit eerste hand ervaring hebben opgedaan met dit bedrijf en diens dienstverlening van uitstekende kwaliteit vinden.

Gelukkig hadden we daar een goede remedie tegen uitgevonden. Noemt het een vaccin. Dat ons ervoor behoedde dat we teveel rechtse retoriek in ons systeem zouden krijgen.

Maar dat is sinds 17 maart niet meer beschikbaar. Niet omdat er productie- of leveringsproblemen zijn ontstaan. Ook niet omdat er niet voldoende partijen waren die ons dat rechtse retoriek vaccin wilden aanbieden, maar simpelweg omdat u, de kiezer, die partijen die tegenwicht konden en wilden bieden aan zoveel rechtsdraaiend politiek geweld, massaal de rug hebt toegekeerd. U heeft feitelijk de gehele linkerflank van het politiek spectrum gemarginaliseerd met uw stem op Mark, Thierry en de rest. En dat u maar blijft vallen voor de charmes van onze immer goedlachse teflon Don Mark Rutte, kan ik u niet eens echt kwalijk nemen. Want de overgrote meerderheid van u heet gewoon Jansen of de Vries en had dientengevolge gewoon wel zijn kinderopvangtoeslag gekregen. Ook gaat het al dan niet juist en tijdig informeren van het parlement, u net iets boven de pet, en wat al die ordners vol met zwartgelakte documenten, die je het laatste jaar veelvuldig het journaal zag halen, nou eigenlijk precies voorstelde, u heeft geen flauw idee. En dat de uil van Minerva zijn vleugels strekt bij het vallen van de nacht, ziet u als een goede reden die vogel van de lijst met bedreigde diersoorten te halen. Want u weet het niet, het boeide u niet of u verkeerde in de veronderstelling dat uw stem er toch niet toe deed.

En, om het mild uit drukken, u heeft daarmee uzelf geen dienst bewezen.

Want de linksdraaiende politici, die van GroenLinks, de SP en PVDA, bieden juist tegenwicht tegen al wat rechtsdraaiend Nederland meent dat wij gemakkelijk vanuit zelfredzaamheid of met eigen extra inzet kunnen realiseren. Zij zien namelijk wel de (kwetsbare) mens als volwaardig onderdeel van deze maatschappij. Zij vervallen minder vaak in wij/zij denken. En zij hebben door hun andere mensbeeld meer oog voor zaken als milieu, klimaat en leefomgeving in het algemeen. Maar vooral: Zij staan voor uw belangen klaar. Iedere partij met eigen nuances. Maar bent u laagopgeleid, gehandicapt of anderszins niet gemiddeld, dan kunt u niet zonder een sterke linkerflank in het parlement. Want een andere, reeds bewezen, Rutte doctrine is die groepen burgers pakken, korten of op bezuinigingen, waarvan het minste protest te verwachten is.

De verpleegkundigen, de arbeidsgehandicapten, hen die vallen onder de participatie wet, en onze senioren. De mensen die onder de WMO zorg ontvangen, de jeugdzorg, de GGZ, en dan vergeet ik er vast nog een paar te noemen.

Dat zijn de afgelopen tien jaar Rutte de groepen geweest waar Rutte het geld heeft weggehaald, waar ze nu al die coronasteun van betalen. En zelfs ik vindt dat Rutte een belofte van destijds is nagekomen. Namelijk dat er destijds bezuinigd werd om een buffer te krijgen voor slechte tijden. Die tijden hebben we nu, en men naait het er met miljarden tegelijk eruit, en terecht natuurlijk.

Maar het doet niks af aan het feit dat er komende jaren wederom pijnlijke beslissingen moeten worden genomen. En terugkijkend in de geschiedenis hoeft je geen Einstein te zijn om raden waar men het geld in ieder geval gaat zoeken.

Kijk, en dan is een stevig links blok met genoeg zetels om tegenwicht te bieden aan die rechtse hobby’s, eigenlijk onontbeerlijk. Want Rutte, om maar eens een voorbeeld te noemen, was ooit staatssecretaris sociale zaken. Meermaals heeft hij toen verkondigd dat hij niet snapte waarom er een component vakantiegeld zat in een bijstandsuitkering. Onnodig vond ie. Ze hadden dat bedrag ook inderdaad over de 12 maanden kunnen verdelen, maar om je zoveel mogelijk hetzelfde te bieden als mensen zonder uitkering, is ooit bepaald 8% per maand te reserveren en uit te keren in mei. Net als bij de werknemers gebeurd. En dat jij dat als verantwoordelijk staatssecretaris niet snapt, zegt alles. Net als zijn uitleg over het hebben van een visie. Daar wil hij je voor naar de opticien sturen. Nou houdt die zich voornamelijk bezig met visus. En dat is een hele andere stak van sport. Kortom, kortzichtig, wat niet bijziend betekent, en een echte manager. En niet bepaald een people manager.

Dus samen met u bid en hoop ik dat het mee zal vallen, de komende vier jaar.

En mocht dat onverhoopt niet zo zijn, gewoon krom gaan staan, ontspannen en aan leuke dingen denken. Dan doet het het minst zeer. En uit eigen ervaring kan ik u melden dat zelfs zo genaaid worden, gewoon een keer went. En dan stopt u het weg in de donkere spelonken van uw ziel, en bezint u voordat de volgende verkiezing begint. Althans, dat help ik u hopen.

Weet u, ik begrijp uw hang naar vaste waarden in deze tijden van corona. Maar stemt u als hierboven genoemde groep of burger volgende keer nou gewoon eens met uw portemonnee. Want daar mag best wat meer in. Want de rijke bedrijven en vriendjes van rechtsdraaiend Nederland, hebben hun zakken allang zo vol gevuld, daar kan geen rijk meer bij.

Dus onderkant van de samenleving, kom bij zinnen en stem volgende keer gewoon weer links van het midden. Want ik kan me niet voorstellen dat u echt zit te wachten op het kabinet Rutte Baudet I. Uw groot- en/of overgrootvaders, die 75 jaar geleden in het verzet hebben gezeten om onze normen en waarden te verdedigen, draaien zich en masse om in hun graf. Want hij is terug en niet terug gefloten.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.