Open brief aan de tweede kamer der Staten-Generaal

Hoogedelgestrenge dames en heren,

Vandaag vergadert uw kamer over nieuwe wetgeving die er, in mijn eigen woorden, voor moet zorgen dat de maatregel avondklok, koste wat het kost, overeind kan blijven.

Juridische basis

Dit was nodig, aldus het kabinet, om de juridische basis onder de oude wetgeving onvoldoende was, en de rechter daarom verordoneerde de maatregel avondklok acuut op te heffen. Ik gaf in mijn vorige blog (zie hieronder) al aan wat ik vind van zoveel voortvarendheid.

Toch zit u nu te debatteren over die nieuwe wetgeving. En ik volg het debat, en merk op dat u er erg kritisch tegenover staat. Dat is opzich fijn om vast te stellen.

Disproportioneel

Aan het einde van dit debat stemmen de coalitiepartijen voor, waarmee de wet er door is, en de eerste kamer morgen het hele hoger beroep totaal onnodig kan maken, als men eerder instemt dan dat de rechter tot een uitspraak heeft kunnen komen.

Maar de rechter in eerste aanleg heeft ook de disproportionaliteit van de maatregel benoemd. Weliswaar in het kader van en in samenhang met de verkeerde wet die men gebruikt heeft als juridische basis, maar toch. De proportionaliteit is wel degelijk een punt dat benoemd is, en waar de minister Grapperhaus niets over wil zeggen in het kader van de scheiding der machten, de trias politica. Zaken die onder de rechter zijn, worden niet becommentarieerd door de politiek. Maar ik en mijn lezers vinden dit punt wel degelijk een belangrijk punt. Want velen van ons vinden het disproportioneel voor met name onze kinderen, dat we zo ontzettend beperkt worden in onze bewegingsvrijheid.

Argumentatie Wilders

Geert Wilders, van de PVV, had gisterenavond mijn argumentatie over de voortvarendheid gelezen, en grotendeels overgenomen. En ik vraag uw kamer nu dan ook wat u daarvan vindt? En waarom dit wel kan, en er voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire niets versneld kan worden geregeld. Ik heb u het wetsvoorstel daarvoor voorgekauwd in mijn vorige blog.

Dit is nauwelijks uit te leggen. Want voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire zijn de gevolgen van de toeslagenaffaire minstens zo ingrijpend als de COVID-19 pandemie voor ons hele land. En zij kregen beide te verstouwen. Kunt u nagaan. Mijn vraag is dan ook simpel: Wat gaat u daar aan doen?

Precedentwerking

Als laatste wil ik de precedentwerking aankaarten. Want wie zegt mij dat het kabinet bij een volgende gelegenheid, niet weer naar dit machtsmiddel grijpt om de rechter buitenspel te zetten? Want snel snel een nieuwe wet door de Staten-generaal jagen, omdat de voorgaande wetgeving door de rechter werd afgeschoten, neigt richting dictatoriaal regeren met een parlement ja-knikkers als legitimatie.

Daarom hoop ik dat u tot zinnen komt, en wacht met instemmen totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Dat is netjes, proportioneel en prudent.

Dan ga ik nu weer over tot de orde van de dag.

Dank voor uw aandacht.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.