WVGGZ, een rampenfilm in slow motion

1 januari gaat de nieuwe WVGGZ in. De Wet Verplichte Geestelijke GezondheidsZorg is het antwoord van deze regering op personen met verward gedrag en om de onderbuik van Nederland te voeden, mede na de moord op Anne Faber.

En daar heb je fout 1 te pakken

Want de melding bij de politie van een persoon met verward of onbegrepen gedrag wordt weggeschreven onder een code, ik dacht de E33 code. De meerderheid van de gevallen onder die code blijken echter helemaal niet van psychiatrisch patiënten te komen. Nee, eerder van mensen onder invloed, demente ouderen en feestende pillenslikkers. En dat zijn dus niet de mensen waar deze wet voor bedoeld is. Wat wel veel gedacht wordt.

Bezuinigen

Deze wet ziet erop toe dat meer en beter ambulant kan worden behandeld met dwang. Dat betekent thuis, of achter de voordeur, zoals men dat ook wel pleegt te noemen. Het betekent kortweg minder klinische opnames en dat is dus om te kunnen bezuinigen op het aantal bedden in de klinieken van de ggz.

Meer invloed

Ook wil de wet meer ruimte bieden aan familie of andere betrokkenen om hun invloed te doen gelden. Nou, daar hebben we de voorbeelden van gezien. Zowel Els Borst als de slachtoffers in Den Haag en Limburg kunnen er niet meer over meepraten, hoe goed er nu al geluisterd wordt als familie aandringt op hulp voor hun familielid. Ook de vader van Michael Panhuis, dader in de zaak Anne Faber had al ruim voor de moord aangegeven dat hij het niet goed vond dat zijn zoon vrij zou komen omdat “ie het weer gaat doen”. Ik zie dan ook niet in hoe de invloed van de betrokkenen zou moeten gaan toenemen.

Eigen plan

Van de patiënt zelf wordt verwacht dat hij of zij zelf op papier zet hoe hij/zij behandeld wil worden wanneer dwang of drang nodig mocht blijken. Aan de mensen die voor het eerst in zo’n situatie terechtgekomen zijn is niks geregeld. Evenals voor de mensen met weinig of geen familie. Die lijken helemaal aan de goden overgeleverd. En met de ervaringen die ik heb opgedaan met zorg met dwang, voorspelt dat weinig goeds. Zelf ben ik nooit met dwang behandeld, maar ik sta wel mensen bij die wel met een machtiging zijn opgenomen, en ik begrijp niet dat dat op die manier kan en mag. Want in alle gevallen voegt de opname niets toe aan het welzijn van cliënt nadat de medicatie eenmaal werkt. En dat is meestal binnen 24 tot 48 uur het geval. Dan mogen ze ook weer van de afdeling af. Een zelfs 12 uur per dag, zonder enig toezicht of controle. En dat mag bij hem dan ook nog eens maanden en maanden duren. Tegen een vergoeding van €180.000,- per jaar. De duurste bed and breakfast ter wereld.

Kortom,

Ik zie geen verbetering, eerder een verdere beperking van mensen- en burgerrechten. En dit allemaal omdat de maatschappij het eist. U hebt het dus gedaan. Maar dat komt omdat u zojuist hierboven pas voor het eerst gehoord hebt wat de E33 melding nu eigenlijk behelst. Ook dat de meeste meldingen onder die code niks met de psychiatrie te maken hebben. Laat ik er, omdat u het bent, er nog een doen: Ook deze nieuwe wet gaat u en uw kinderen niet beschermen tegen types als Michael Panhuis of die gozer die Els Borst vermoordde. Sterker, de kans dat zulke misdrijven onder de nieuwe wet toenemen is er niet een om uit te sluiten. Want het moet allemaal steeds meer ambulant. Dus zelfs als een psychiater eens wat beter wil observeren en onderzoeken zit hij of zij vast aan het nieuwe adagium van zelfredzaamheid en ambulant behandelen.

Zelfregie

En dan nog het punt van de zelfregie. Zelfregie, het dus zelf regie hebben over jouw leven is een van de speerpunten in de nieuwe wet WVGGZ. Maar wat als je als patiënt ellende voelt aankomen en jij als zelfregisseur de beslissing hebt genomen dat opname voor jou nu het beste is? Wordt je dan meteen ook opgenomen? Nee, natuurlijk niet. Dan krijg je in het beste geval extra of aanvullende medicatie en met een beetje geluk een gesprek met een spv-er. En geen kwaad woord over de spv-er. Maar zelfs die zit klem tussen jouw belangen en het streven van de staat geld te besparen op de zorgkosten. En dan is zelfregie een leuke term. Maar meer ook niet.

Zoek het zelf maar uit

Is dus niet hetzelfde als zelfregie. Het zelfredzaamheidsstreven van deze liberale regering lijkt een mooi streven. Want dan hoeft u niet te betalen voor de ellende van een ander. Maar dat stukje solidariteit kunt u maar beter wel blijven opbrengen hoor! Want het betekent ook dat u voor uw oude moeder, of nog erger, uw schoonmoeder moet gaan zorgen als zij dat niet meer zelf kan. En dan kunt u uw carrière verder wel vergeten. Of skiën met de kerst. U heeft zover kunnen komen omdat wij in deze maatschappij altijd een beetje zorg voor elkaar hadden geregeld, mocht die nodig zijn. En dan vooral zorg waar uw familie, bekenden of vrienden verder niks voor hoefde te doen. Nu moet u dadelijk uw vrienden bellen als u hulp nodig heeft. En dan zult u zien: Als er dan 1 vriend of vriendin de bereidheid toont u daadwerkelijk te helpen, dan is het veel. Want Doe maar en later ook Herman Brood riepen het 30 jaar geleden: Als je wint heb je vrienden. En deze nieuwe wet WVGGZ kent mijn inziens geen winnaars. Uitsluitend verliezers.

Althans dat vind ik