Open brief aan de tweede kamer der Staten-Generaal

Hoogedelgestrenge dames en heren,

Vandaag vergadert uw kamer over nieuwe wetgeving die er, in mijn eigen woorden, voor moet zorgen dat de maatregel avondklok, koste wat het kost, overeind kan blijven.

Juridische basis

Dit was nodig, aldus het kabinet, om de juridische basis onder de oude wetgeving onvoldoende was, en de rechter daarom verordoneerde de maatregel avondklok acuut op te heffen. Ik gaf in mijn vorige blog (zie hieronder) al aan wat ik vind van zoveel voortvarendheid.

Toch zit u nu te debatteren over die nieuwe wetgeving. En ik volg het debat, en merk op dat u er erg kritisch tegenover staat. Dat is opzich fijn om vast te stellen.

Disproportioneel

Aan het einde van dit debat stemmen de coalitiepartijen voor, waarmee de wet er door is, en de eerste kamer morgen het hele hoger beroep totaal onnodig kan maken, als men eerder instemt dan dat de rechter tot een uitspraak heeft kunnen komen.

Maar de rechter in eerste aanleg heeft ook de disproportionaliteit van de maatregel benoemd. Weliswaar in het kader van en in samenhang met de verkeerde wet die men gebruikt heeft als juridische basis, maar toch. De proportionaliteit is wel degelijk een punt dat benoemd is, en waar de minister Grapperhaus niets over wil zeggen in het kader van de scheiding der machten, de trias politica. Zaken die onder de rechter zijn, worden niet becommentarieerd door de politiek. Maar ik en mijn lezers vinden dit punt wel degelijk een belangrijk punt. Want velen van ons vinden het disproportioneel voor met name onze kinderen, dat we zo ontzettend beperkt worden in onze bewegingsvrijheid.

Argumentatie Wilders

Geert Wilders, van de PVV, had gisterenavond mijn argumentatie over de voortvarendheid gelezen, en grotendeels overgenomen. En ik vraag uw kamer nu dan ook wat u daarvan vindt? En waarom dit wel kan, en er voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire niets versneld kan worden geregeld. Ik heb u het wetsvoorstel daarvoor voorgekauwd in mijn vorige blog.

Dit is nauwelijks uit te leggen. Want voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire zijn de gevolgen van de toeslagenaffaire minstens zo ingrijpend als de COVID-19 pandemie voor ons hele land. En zij kregen beide te verstouwen. Kunt u nagaan. Mijn vraag is dan ook simpel: Wat gaat u daar aan doen?

Precedentwerking

Als laatste wil ik de precedentwerking aankaarten. Want wie zegt mij dat het kabinet bij een volgende gelegenheid, niet weer naar dit machtsmiddel grijpt om de rechter buitenspel te zetten? Want snel snel een nieuwe wet door de Staten-generaal jagen, omdat de voorgaande wetgeving door de rechter werd afgeschoten, neigt richting dictatoriaal regeren met een parlement ja-knikkers als legitimatie.

Daarom hoop ik dat u tot zinnen komt, en wacht met instemmen totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Dat is netjes, proportioneel en prudent.

Dan ga ik nu weer over tot de orde van de dag.

Dank voor uw aandacht.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Zoals het avondklokje thuis tikt, tikte het bijna nergens meer.

Voor het eerst kreeg de regering een tik op de vingers, waar het de inzet van zware maatregelen betreft, in de bestrijding van de COVID-19 pandemie. En het was meteen ook maar een flinke tik. Want de rechtbank Den Haag achtte de juridische basis onjuist, en verordoneerde dan ook meteen maar complete afschaffing.

No merci. Want geen enkele nuance waar het de noodzaak van de avondklok betrof.

Daar was dan weer een spoedappél voor nodig bij een hogere rechter. Die besloot dinsdagavond om half negen ‘s-avonds, een halfuur voor het uur U, dat de maatregel in stand mocht blijven, tot de uitspraak in hoger beroep, aanstaande vrijdag.

Een middelgrote paniek brak er uit op het Binnenhof.

Dusdanig, dat dinsdagavond laat er nog een bode op het koninklijk paleis Huis ten Bosch verscheen, met een nieuw wetsvoorstel en het verzoek aan zijne majesteit om daar onmiddellijk zijn koninklijke krabbel onder te zetten, zodat de bode er meteen mee naar de Raad van State kon, om het daar op zijn merites te laten beoordelen. Ook daar waren ze blijkbaar nog laat aan het werk, want donderdag wordt het wetsvoorstel al besproken in de tweede kamer.

En dan is de eerste vraag die bij mij opkomt: Had deze voortvarendheid niet ook in de toeslagenaffaire dienst kunnen doen?

Een mooi wetsvoorstel dat in 1 keer de hele affaire per wet zou oplossen.

Artikel 1: Mea Culpa, Mea Culpa, Mea Culpa. Wat betekent door mijn schuld x 3.

Artikel 2: Wij Willem Alexander, besluiten dertig duizend euro uit te keren aan eenieder die getroffen is door deze affaire. Dat doen wij per direct, uit de algemene middelen.

Artikel 3: Eenieder die nog wat te vorderen heeft op burgers die slachtoffer waren van voornoemde affaire, blijft met zijn grijpgrage klauwen af van die dertig duizend euro compensatie, uit artikel 2 af.

Artikel 4: We zullen het nooit meer doen. En indien wij het toch doen, moge God ons een staart, twee horentjes en harige wratten toebedelen voor de rest van ons leven.

Artikel 5: Mocht aannemelijk worden gemaakt dat er burgers zijn die meer schade leden dan dertig duizend euro, dan zullen Wij, Willem Alexander en de rest van de regering die ruimhartig en coulant van gepaste compensatie voorzien.

En klaar is je wetsvoorstel. Nou, dat jaag je dan net zo snel door de Staten-generaal als de avondklokwet, en voila, Bahama’s here we come, voor de slachtoffers tijdens de paasvakantie.

Dan is het alleen nog maar bidden en hopen dat er niet een dansende engel uit de lucht komt vallen.

Die door het voeren van rechtszaak na rechtszaak probeert deze superwet toeslagenaffaire te torpederen. Want stel je voor, dat die dan ook zijn twaalfde rechtszaak wint. Moet die bode weer ‘s-avonds laat de koning uit zijn nest gaan bellen. Hij ziet ‘m aankomen.

Maar, uiteraard zou je haast zeggen, kan dat niet. Want een maatregel genomen op basis van rekenmodellen koste wat het kost in stand houden, moet kunnen.

Maar echt leed oplossen, daar moet zorgvuldigheid voorop staan.

Een Belgische hoogleraar psychologie zegt dat we door de pandemie in een soort collectieve angstaanval terecht zijn gekomen die ons een bewustzijnsvernauwing heeft opgeleverd. En ik denk dat hij gelijk heeft. Want waar zit jouw inschattingsvermogen achter verborgen als jij niet de urgentie voelt keihard in- en door te pakken na het vernietigende rapport toeslagenaffaire?

Als de eerste kamer vrijdag vroeg begint, zit de engel des dood aan de corona maatregelen, mooi voor de kat zijn k*t in hoger beroep te kakelen.

Want dan is het nieuwe wetsvoorstel al van kracht, nog voordat de rechter haar oordeel heeft gegeven over de afgeschoten maatregel. En dan heeft willempje alsnog niks. Niet dat dat heel erg is, want door zijn retoriek heeft hij zichzelf al redelijk buitenspel gezet. Maar hij heeft daardoor ook gezorgd voor het extra versterken van dat vernauwde bewustzijn bij onze machthebbers. Rutte heeft laatst in een interview met billenmaat Jort Kelder, toegegeven dat hij en de rest van de regering te weinig oog hebben gehad voor het serieus commentaar en de kritiek van mensen als Maurice de Hond, diens green team, het red team en wetenschappers met een ander of tegengeluid.

Ik pleit ervoor dat ouders uit de toeslagenaffaire snel mogen rekenen op dezelfde voortvarendheid als in deze casus.

Want het is niet uit te leggen dat het kabinet nu ineens zonodig extra zorgvuldig wil handelen. Als je met grof geschut schade maakt, moet je ook met grof geschut puinruimen.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Je hebt wetenschap en wetenschap. Maar wat is nou waar?

Op FTM.nl, de website van Follow the Money, is een stuk verschenen waarin verschillende wetenschappers hun twijfels uitten over de grotere besmettelijkheid van de zogenaamde Britse variant van het coronavirus.

Het begon ermee dat er in Engeland een nieuwe variant van het virus er de schuld van kreeg dat het aantal besmettingen ter plaatse enorm begon op te lopen.

50-70% besmettelijker waren de eerste schattingen. Het werd pas echt een dingetje toen Boris Johnson op een persconferentie meldde dat deze nieuwe mutatie ook nog eens dodelijker zou zijn als de voorgaande dominante variant. Hij werd daarop teruggefloten door zijn adviseurs van het Engelse RIVM. Want daar was nog helemaal geen wetenschappelijk onderbouwd bewijs voor gevonden.

In de weken daarna werd ook het percentage bijgesteld van 70% naar zo’n 30%, om vervolgens nog wat verder te worden verlaagd. Nu lijkt het erop, want compleet overtuigend wetenschappelijk bewijs is er nog altijd niet, dat het wellicht tussen de 15 en 20% procent besmettelijker is als de voorgaande dominante variant.

Want 1 ding lijkt wel zeker: Er is een nieuwe dominante variant. Een mutatie wordt dominant over een vorige variant van het virus als het dusdanig is veranderd dat het beter is opgewassen tegen ons gedrag. Dus als een mutatie, bijvoorbeeld, langer kan “overleven” buiten het lichaam dan zal die verandering ervoor zorgen dat virusdeeltjes met die specifieke mutatie dominant worden ten koste van de variant die die mutatie niet heeft. Logisch.

Een combinatie van slordig zichzelf kopiëren, en het zich aanpassen aan de huidige omstandigheden, zorgt ervoor dat een virus kan doen waarvoor het gemaakt is, namelijk zichzelf zo goed mogelijk verplaatsen van gastheer (m/v) naar gastheer, om zich daar weer te vermenigvuldigen. Daarom was de “dodelijker dan” opmerking van Boris Johnson meteen al twijfelachtig. Want het klinkt misschien gek, maar het virus is er helemaal niet bij gebaat dat gastheren sterven. Integendeel. Je mag dan ook verwachten dat het virus in de loop van de tijd juist milder wordt, om steeds meer op een gewoon griepvirus te gaan lijken. Hoogst besmettelijk, maar verder niet heel gevaarlijk.

Waar baseert ons RIVM zijn aannames dan op, dat coronageddon nakende is, en we tot Sint Juttemis in lockdown met avondklok moeten blijven?

Nou, heel simpel, op computermodellen. Computermodellen die berekenen wat het virus doet op basis van de gegevens die men er aan het begin instopt. Zo kun je dus berekenen wat een 70% besmettelijkere variant doet, of een die 25% besmettelijker is. En omdat het in Engeland zo vreselijk uit de hand is gelopen, mag u erop rekenen dat ze die rekenmodellen niet gevoed hebben met de meest gunstige cijfers. Maar meer als berekeningen hebben ze niet. Want zoals hiervoor omschreven, solide wetenschappelijk bewijs is er nog niet. Maar deze schattingen van het RIVM bepalen wel of de avondklok al dan niet wordt verlengd.

En dat zit mij nogal dwars. Want ik vind dat het welletjes is geweest met al dat ge-lockdown.

En dat wil niet zeggen dat ik daarom maar vind dat we de boel de boel moeten laten, maar wel dat als de avondklok niet een duidelijke meerwaarde in zich vertegenwoordigd en de besmettelijkheid van de Britse mutatie niet vaststaat, we alvast eens moeten beginnen met het niet verlengen van de avondklok.

Ook kun je jezelf en anderen afdoende beschermen tegen het oplopen van een besmetting. En dus moeten we op die basis langzaamaan en economie breed beginnen met het heropenen van de economie. Alles dus. Wellicht met kleine beetjes in de komende 2 maanden, maar elke 100.000 gezette spuiten een beetje meer. Want dit is gewoonweg niet vol te houden. Tuurlijk, u en ik en miljoenen andere Nederlanders houden dit puur op wilskracht nog heel lang vol. Maar tegen welke prijs?

Een hoogleraar verwoordde het mooi: Als je goed wil zijn voor je oude oma of lieve moeder, zorg je maar dat je zo snel mogelijk corona/covid-19 hebt gehad.

Onze kwetsbaren kunnen we ook veel beter beschermen en meer aandacht geven als we ons weer wat vrijer kunnen bewegen.

Ik zou willen dat de paniek op basis van rekenmodellen eens ging liggen bij het CDA VVD CU OMT RIVM D66 kabinet. Want wie snakt er nou niet naar wat verlichting?

Ruttes opmerking over het schaatsen de komende week, en dat je vooral maar niet moest vallen, omdat het al zo druk is in de ziekenhuizen is zo’n voorbeeld van nodeloze paniek. Want de druk loopt al weken heel langzaam terug in de ziekenhuizen. En zo’n gipsen poot is natuurlijk ook een keer gezet. En dan gaan die patiënten gewoon thuis op de bank liggen. Een gezonde afwisseling op de spoedeisende hulp lijkt me zo.

Maar nu even zonder dollen: Wat wel kan. Dat moet speerpunt worden. Want wat allemaal niet kan weten we zo langzamerhand wel.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Een woord van dank aan de onderzoeksjournalisten van Follow the Money. Zonder hun inspanningen, bleef veel onontdekt, en werden flink wat minder onrechten recht gezet.

Open brief aan de Urker gemeenschap

Toespraak burgemeester Urk over de rellen van zaterdag 23 januari, naar aanleiding van het ingaan van de avondklok.

Hallo,

Waar the fuck zijn jullie nou mee bezig joh?

Hebben jullie recentelijk weer een partij van jullie favoriete poeder binnengesmokkeld, en zijn jullie nu zo doorgesnoven, dat jullie het weer eens niet konden laten?

Of is dit het gevolg van jullie jarenlange ons kent ons cultuurtje, dat tot zoveel inteelt heeft geleid, dat de generatie jongeren van nu, gewoon niet beter weten en feitelijk geestelijk gehandicapt moeten worden verklaard?

Want je zou toch denken dat het niet aan de streng christelijke opvoeding met diezelfde normen en waarden kan liggen die jullie als zwarte kousen gemeente zo hoog in het vaandel hebben staan.

Want jullie zijn toch van die fervente kerkgangers daar? Een belediging voor ieder geloof, zijn jullie. En jullie ouders? Heb je die vastgebonden in de kast opgesloten ofzo? Of staan die dit anarchistisch anti coronamaatregelen optreden van hun kroost oogluikend toe? Hoe het ook zit, weet wel dat jullie met dit soort acties alleen maar bevestigen, wat de rest van Nederland al heel lang denkt over de Urker gemeenschap: Ach, ze weten niet beter. En zo’n colonie wappies, is net zo leuk om naar te kijken als aapjes in een dierentuin. En vandaar dat wij iedere zomer jullie zo massaal komen bezoeken. Da’s geen toerisme. Da’s puur leedvermaak.

Zo’n 40% van jullie stemt FvD en/of PVV.

En toen Baudet na de laatste verkiezingen begon te vertellen over de uil van Minerva, en de zuil die hij op deze rots ging bouwen, zag ik het zo voor me: Hoe jullie doodstil en met open mond naar de tv staarde. Zo’n verdwaasde uitdrukking op je gezicht, die zo typerend is voor dom volk wat totaal niet begrijpt waar het over gaat. En? Wat hebben jullie al gemerkt van zijn macht in de provincie? Hoeveel beloftes is ie al nagekomen?

Gelukkig stopt het testen op Covid-19 bij jullie op Urk.

Nou alleen nog een hoog fijnmazig hek eromheen, en klaar! Je weet wel, met van dat extra sterke gaas, dat ze ook gebruiken op TBS klinieken en de EBI in Vught. Want afzinken in het IJsselmeer kun je het IJsselmeer niet aandoen. Chemisch afval flikker je ook niet in de sloot, niet waar? Alhoewel, daar zullen jullie misschien ook wel heel anders over denken… Kijk, en ik hou van authentiek en rebels. Eigengereid, vind ik geweldig. Zeker als het een heel dorp of andere gemeenschap betreft. Maar jullie zijn meer een woonvorm voor uitbehandelde verslaafde mafkezen. En daar past het best een hoog hek omheen.

Want wat hebben jullie met al dat rellen totnutoe weten te bereiken? Behalve het schade toebrengen aan jullie eigen dorp, de reputatie van jullie gemeente, en de toekomst van jullie zelf?

Want als jij van Urk bij mij als ondernemer in de regio om een stageplek of een baantje kwam vragen, dan bedankte ik toch vriendelijk. En hoe gekker jullie je gedragen, des te erger dat wordt. En dat gebeurd ook niet van de ene op de andere dag, maar iedereen die zich van jullie afkeert, komt ook nooit meer terug. En dus maken jullie meer kapot dan je lief is.

En sinds een aantal jaren is de corrigerende tik verboden geworden. Dat heeft jullie ouders vast al veel frustraties gekost.

Maar dan wijs ik jullie ouders er toch maar eens fijntjes op dat als je ze van achteren in een ferme klap buiten westen slaat met een honkbalknuppel, niet te bewijzen valt dat u überhaupt geslagen hebt. En kwaad kan het ook niet, want in die bovenkamers van jullie jeugd zit volgens mij niks dat je nog kapot kan slaan. Anders deden die kolere koters van jullie wel normaal.

Kortom, gefeliciteerd Urk met weer een sterk staaltje zelfvernietigende dorpspromotie

Wij komen na de crisis gezellig weer aapjes kijken. Maar blijf je dan wel een beetje op afstand? Want ondanks dat wij dan wel allemaal zijn ingeënt, kunnen we beter maar geen enkel risico nemen. Want God weet wat je bij jullie nog meer kan oplopen. Dus hopelijk maken ze snel werk van dat hek. Kunnen jullie meteen entree gaan heffen ook. Net als bij het aapjes kijken in de dierentuin.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

“Het is onzin dat onder de verscherpte maatregelen, opa en oma niet meer op de kinderen kunnen passen.”

Ja, dat leest u goed. Want ook die taak valt onder de noemer mantelzorg. En in het debat zei de demissionair minister de Jonge, dat mantelzorg niet meetelt bij het aantal ontvangen bezoekers. En da’s logisch te noemen. Dus naast uw (mantel)zorgverlener(s) mag u gewoon 1 bezoeker per dag ontvangen.

https://www.dietistenpraktijkinevenwicht.nl/ een voorkeursleverancier van Nieuwe Start Ervaringswerk

Iemand wierp het probleem op dat hij wel zijn bejaarde moeder en haar vriend mocht bezoeken, maar het ouderpaar hen niet, want met z’n tweeën.

Ook gelul natuurlijk. Want het dringende verzoek niet meer als 1 bezoeker te ontvangen, moet wel haalbaar zijn. En heeft een gezinslid klachten die ook bij een Covid-19 besmetting kunnen voorkomen, dan kunnen opa en oma maar beter allebei wegblijven. Maar gingen die bezoeken tot nu toe gewoon en zonder problemen door, dan moet u daar vooral niet mee stoppen. Want daar is het leven ook gewoon tekort voor. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat de regering het zo ook niet bedoeld. Zij willen die contacten die het aantal thuis opgelopen besmettingen kunnen verhogen, zoveel mogelijk beperken. Maar als u en uw ouders elkaar al de hele crisis zonder problemen hebben bezocht, dan heeft u dat dus goed onder controle en is er geen reden dat nu af te kappen.

Als dadelijk de scholen weer opengaan, dan moet u echt goed in de gaten houden of uw kinderen geen klachten ontwikkelen.

Want tussen de 20 en de 30 kinderen in een gemiddeld schoollokaal proppen is vragen om problemen. De kans dat uw kind besmet raakt indien een klasgenoot besmet en wel naar school komt, is best aanzienlijk. Nogmaals, gemiddeld genomen. Want heeft de school CO2 meters geïnstalleerd, en of uitstekende luchtverversing liefst met ionisatie, dan gaat mijn stelling niet op. Maar ik kan er in mijn omgeving niet een aanwijzen. En mijn inziens, en die van de hele wetenschap, behalve Jaap van Dissel, zijn zogenaamde aerosolen de belangrijkste besmettingsbron, en als je die laat zweven in een slecht geventileerde ruimte, besmetten ze iedereen.

https://www.dietistenpraktijkinevenwicht.nl/ een voorkeursleverancier van Nieuwe Start Ervaringswerk

Ook thuis is goed ventileren, door luchtroosters open te zetten en uw mechanische afzuiging op maximaal in te stellen, de manier om besmettingen tot een absoluut minimum te beperken.

“Bij het instellen van de maatregelen in maart hielden wij geen rekening met aerosolen, en die werkten prima toen, dus denken wij niet dat aerosolen de belangrijkste besmettingsbron zijn”. Klopt Jaap, maar voortschrijdend inzicht op basis van gedegen onderzoek door zowat elke serieuze wetenschapper elders op deze planeet, laat toch geen enkele twijfel bestaan. “Aerosolen, aerosolen, aerosolen, the rest is bullshit”, citeer ik vrij naar Rutger Bregman. En die aerosolen houden van stilstaande, wat droge lucht, in liefst gesloten ruimtes. Dus de luchtvochtigheid op peil houden is ook een aanrader. En dat beweer ik niet hoor. Daar is gewoon uitgebreid wetenschappelijk bewijs voor.

Ook (mantel)zorg die normaal gesproken in de uren waarvoor nu de avondklok geldt, moet worden geleverd gaat gewoon door.

Formulier eigen verklaring ophalen op rijksoverheid.nl en invullen. Mantelzorg staat er gewoon op. En volkomen terecht natuurlijk. Los van het feit dat u als mantelzorger al een jaar met dit bijltje van besmettingen voorkomen, hakt is het gewoon marteling om zulke zorg niet door te laten gaan.

Tot slot nog even het grootste voordeel van de avondklok benoemen, en dan wens ik u verder een fijn weekend en veel sterkte.

Het allergrootste voordeel, en ik heb het niet zelf verzonnen maar dat maakt het niet minder waar, van het instellen van een avondklok is dat jezelf kunnen verantwoorden tegenover de politie, waarom je tussen negen en half vijf op een bepaalde plaats rijdt, loopt of bent, nu ook gaat gelden voor witte mensen.

En dat maakt dan eindelijk een einde aan die verfoeide etnische profilering waarover zoveel te doen is geweest. Akwasi en Typhoon zullen blij zijn.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.