Pieter Omzigt neemt Mark Rutte de maat inzake toetsing aan de grondwet

Pieter Omzigt heeft, wederom zou ik zeggen, demissionair premier Rutte in de tang genomen. Ditmaal over het toetsen van zaken aan de grondwet.

Want als het gaat om het inkomen van de Koning, toetst hij het vrijgeven van de gegevens eerst aan de grondwet.

En weigert die vervolgens vrij te geven met een beroep op de grondrechten die de grondwet de Koning toekent. Met name privacy, en een persoonlijke levenssfeer gelden in deze als argument om geen gegevens openbaar te maken.

Pieter Omzigt stelde vandaag dan ook een set interessante vragen over de huidige coronamaatregelen.

Namelijk, naast die over de wetenschappelijke onderbouwing en de handelswijze van landen als Zweden en Denemarken, waar maatregelen allang zijn afgebouwd en men toch veel betere cijfers laat zien als hier, die over een grondwettelijke toetsing nu de demissionair premier heeft aangetoond dat hij weet heeft van de mogelijkheid om maatregelen te toetsen aan de grondwet, en die toetsing wel toepast als het gaat over de persoonlijke levenssfeer van de Koning. In gewone mensentaal: Hij grijpt ‘m bij zijn kloten en draait ze net zolang naar rechts totdat Don teflon Mark Rutte hem uitlegt waarom voor de Koning wel aan de grondwet wordt getoetst, maar voor diens onderdanen die toetsing niet plaatsvindt.

U kunt zich voorstellen dat deze VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, een klein vreugdedansje maakt.

Want nu is toetsing van de coronamaatregelen aan de grondwet nog lang geen feit, maar eindelijk is er een parlementariër die er naar vraagt. Een volksvertegenwoordiger die die vragen stelt die al veel mensen stelde, maar nooit beantwoord werden. Ook de toeslagenaffaire en of je kinderen vanwege financiële problemen van de ouders eigenlijk wel uit huis mag plaatsen komt voor een dergelijke toetsing in aanmerking.

En waar stopt beleid en begint het misbruiken van macht?

Het gemak waarmee de achtereenvolgende kabinetten Rutte beschikken en beslissen over het leven van degene die zij horen te dienen, begint hele enge trekjes te vertonen. Waar eindigt beleid en begint machtsmisbruik? Want of je nou praat over jeugdzorg, de wet Damocles, de toeslagenaffaire of de zorgverlening aan de kwetsbaarste mensen binnen onze samenleving, Rutte heeft inmiddels wel 1 ding bewezen: Hij houdt er zowat een fetish op na waar het het pakken van kwetsbare of kwetsbaar gemaakte mensen betreft. Of je nou gepensioneerd bent, gehandicapt of tachtig euro te weinig hebt overgemaakt aan de kinderopvang. In de Rutte fuik gevangen, kom je er niet snel meer uit. Ja, of veel slechter als je erin ging.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Open brief aan de tweede kamer der Staten-Generaal

Hoogedelgestrenge dames en heren,

Vandaag vergadert uw kamer over nieuwe wetgeving die er, in mijn eigen woorden, voor moet zorgen dat de maatregel avondklok, koste wat het kost, overeind kan blijven.

Juridische basis

Dit was nodig, aldus het kabinet, om de juridische basis onder de oude wetgeving onvoldoende was, en de rechter daarom verordoneerde de maatregel avondklok acuut op te heffen. Ik gaf in mijn vorige blog (zie hieronder) al aan wat ik vind van zoveel voortvarendheid.

Toch zit u nu te debatteren over die nieuwe wetgeving. En ik volg het debat, en merk op dat u er erg kritisch tegenover staat. Dat is opzich fijn om vast te stellen.

Disproportioneel

Aan het einde van dit debat stemmen de coalitiepartijen voor, waarmee de wet er door is, en de eerste kamer morgen het hele hoger beroep totaal onnodig kan maken, als men eerder instemt dan dat de rechter tot een uitspraak heeft kunnen komen.

Maar de rechter in eerste aanleg heeft ook de disproportionaliteit van de maatregel benoemd. Weliswaar in het kader van en in samenhang met de verkeerde wet die men gebruikt heeft als juridische basis, maar toch. De proportionaliteit is wel degelijk een punt dat benoemd is, en waar de minister Grapperhaus niets over wil zeggen in het kader van de scheiding der machten, de trias politica. Zaken die onder de rechter zijn, worden niet becommentarieerd door de politiek. Maar ik en mijn lezers vinden dit punt wel degelijk een belangrijk punt. Want velen van ons vinden het disproportioneel voor met name onze kinderen, dat we zo ontzettend beperkt worden in onze bewegingsvrijheid.

Argumentatie Wilders

Geert Wilders, van de PVV, had gisterenavond mijn argumentatie over de voortvarendheid gelezen, en grotendeels overgenomen. En ik vraag uw kamer nu dan ook wat u daarvan vindt? En waarom dit wel kan, en er voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire niets versneld kan worden geregeld. Ik heb u het wetsvoorstel daarvoor voorgekauwd in mijn vorige blog.

Dit is nauwelijks uit te leggen. Want voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire zijn de gevolgen van de toeslagenaffaire minstens zo ingrijpend als de COVID-19 pandemie voor ons hele land. En zij kregen beide te verstouwen. Kunt u nagaan. Mijn vraag is dan ook simpel: Wat gaat u daar aan doen?

Precedentwerking

Als laatste wil ik de precedentwerking aankaarten. Want wie zegt mij dat het kabinet bij een volgende gelegenheid, niet weer naar dit machtsmiddel grijpt om de rechter buitenspel te zetten? Want snel snel een nieuwe wet door de Staten-generaal jagen, omdat de voorgaande wetgeving door de rechter werd afgeschoten, neigt richting dictatoriaal regeren met een parlement ja-knikkers als legitimatie.

Daarom hoop ik dat u tot zinnen komt, en wacht met instemmen totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Dat is netjes, proportioneel en prudent.

Dan ga ik nu weer over tot de orde van de dag.

Dank voor uw aandacht.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

Open brief aan Lodewijk Asscher

https://m.facebook.com/254918764596191/posts/3561752433912791/?d=n

Via bovenstaande link kom je op de Facebookpagina van Lodewijk Asscher, waar hij zijn reactie gaf op het verschenen rapport over de toeslagenaffaire.

Beste Lodewijk,

Allereerst dank voor je uitgebreide reactie met excuses op je Facebookpagina. Goed te lezen dat je je schaamt voor hetgeen is gebeurd onder jouw regeerperiode.

Dat roept bij mij meteen de vraag op of je dan niet beter af kan treden als leider van de PvdA

Want na zo’n debacle is het een politieke wetmatigheid dat je je functie neerlegt. Nu dat gebleken is dat er zulke enorme fouten zijn gemaakt, niemand heeft gereageerd op de verschillende alarmbellen die maar bleven afgaan, en jij zelfs een brief van een van je buurtgenoten ijskoud hebt afgedaan, lijkt het mij onmogelijk om nog geloofwaardig door te kunnen als leider van de PvdA.

Want je bent aangeschoten wild, een te gemakkelijk doelwit voor ieder van je tegenstanders.

Komende campagne zal iedere politieke tegenstander die niet ook medeverantwoordelijk is voor deze ramp, jouw mooie woorden onderuit halen door dit debacle nogmaals goed bij je in te wrijven. En terecht, want dat zou jij ook gedaan hebben, mocht jou zo’n kans geboden worden. Zo werkt dat toch in de politieke arena?

Ook loop je feitelijk je eigen partij voor de voeten nu. Want die kan op deze manier niet opnieuw beginnen met het winnen van vertrouwen.

Om van kiezers maar te zwijgen. Hoe kun je met goed fatsoen op jouw partij stemmen, wetende dat de leider mede verantwoordelijk is voor het slopen van tienduizenden goed bedoelende en hardwerkende huishoudens? Niet. Dat kun je niet. Kijk bij de Vaak Veroordeelde Democraten zien ze zoiets wel door de vingers. Het ging immers over toeslagen en daar hebben de Vaak Veroordeelde Democraten helemaal niks mee. Maar jouw partij is er juist voor die hardwerkende huishoudens waarover deze affaire gaat.

En dat verdient een leider zonder zo’n enorme smet op zijn blazoen, zo lijkt me.

Want die kan in ieder geval geloofwaardig strijden voor compensatie en eerherstel voor de slachtoffers van deze ramp. Kan zonder enige terughoudendheid opkomen voor belangen, waarvoor jij had moeten opkomen, maar wat je zo ontzettend hebt verzaakt.

Daarom, vertrek. Trek je conclusies en stap op.

Want dan laat je zien dat je woorden van vandaag geen holle frasen zijn, maar echt gemeend en navenant opgevolgd. Want je zal toch zelf ook wel aanvoelen dat dit ‘m niet meer gaat worden, toch? Lijkt me wel.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.

De toeslagenaffaire toont aan dat de opeenvolgende kabinetten Rutte het niet zo nauw nemen met het goed informeren van de tweede kamer.

Pieter Omzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) werkte zich een slag in de rondte om de toeslagenaffaire te onderzoeken en geheel bloot te leggen. Gisteren bereikte ze het voorlopig hoogste punt: Het rapport van de ondervragingscommissie verscheen. En het is een meedogenloos hard rapport, vol met verwijten aan zowat alle betrokkenen, geworden.

Ministeries, bewindslieden, ambtenaren en zelfs de rechterlijke macht moesten het ontgelden.

Als betalend lid steun ik Follow the Money. Doe je ook mee? Ga naar ftm.nl en wordt lid.

Iedereen heeft zo zijn fouten gemaakt. De wetgeving was veel te hard. De menselijke maat ontbrak, er is etnisch geprofileerd, en problemen die opdoken werden genegeerd, net als de signalen vanuit de uitvoerende macht (lees: de belastingdienst). Ook de rechter bood de onterecht van fraude beschuldigde mensen geen enkel soelaas. En zo kon het kapotmaken van complete gezinnen, jarenlang doorgaan. Met vele echtscheidingen, gedwongen verkopen van woningen en zelfs zelfmoord tot gevolg. Volgens de verslaggever van het NOS journaal was het woord buikpijn dan ook het meest gehoorde woord, na presentatie van het rapport.

Wat mij het meeste aangreep, los van het leed dat is veroorzaakt, is de handelswijze van de opeenvolgende kabinetten Rutte.

Want die namen en nemen het niet heel erg nauw met het goed en eerlijk informeren van de tweede kamer. Pieter Omzigt zit nog altijd op cruciale gegevens te wachten, die het kabinet weigert te leveren.

Maar dat is niet het ergste. Volgens Pieter Omzigt zijn er kabinetsberaden geweest die hadden moeten gaan over hoe de slachtoffers van deze ellende geholpen konden worden, maar vooral gingen hoe Pieter Omzigt en Renske Leijten terug in hun hok konden worden gejaagd.

Niet dus, zo is gebleken en da’s maar goed ook. Sterker, Leijten was voornemens na deze periode in de tweede kamer, te vertrekken uit de landelijke politiek. Zij heeft zich inmiddels bedacht en staat in maart weer gewoon verkiesbaar op de lijst van de SP. Want dit moet eerst worden opgelost.

Maar wat niet op te lossen is, is de bedenkelijke moraal van Rutte en consorten. Kijk, van de Vaak Veroordeelde Democraten kun je nog verwachten dat ze er, wettelijk gezien, de kantjes vanaf lopen. Want die lijken er het adagium op na te houden dat als je er niet voor gepakt wordt, het niet strafbaar is.

Maar in die achtereenvolgende kabinetten Rutte zaten altijd ook verschillende coalitiepartners. Waaronder zelfs de ChristenUnie. En van die coalitiepartners, zou je denken, mag je toch wat meer verwachten. Een beter afgesteld moreel kompas bijvoorbeeld. Maar helaas, ook zij keken helaas een andere kant op. Macht corrumpeert, zo blijkt maar weer.

En nu? Aftreden zou je denken.

Maar helaas, dat zal niet gaan gebeuren. Met de coronacrisis als dekmantel zullen ze hoogstwaarschijnlijk de rit uitzitten tot na de volgende formatie. Dit terwijl er eigenlijk geen andere mogelijke consequentie kan zijn als het aftreden van het gehele kabinet. Want wie zo zijn eigen burgers laat creperen verdiend niet beter.

Want de daders achter slot en grendel opbergen kan ook niet. Een expert zei daarover dat een ambtenaar hooguit kan worden ontslagen, met behoud van een financiële compensatie die wij als maatschappij dan weer op mogen brengen. Dat geldt ook voor een eventueel aftredend kabinet hoor. Die krijgen daarna gewoon een riant wachtgeld.

Grote druk erop zetten om de slachtoffers zo snel mogelijk gecompenseerd te krijgen is het enige alternatief.

En ook het enige juiste om te doen. En wellicht wetgeving initiëren om te voorkomen dat dit ooit weer gebeurt. Bijvoorbeeld door een vlaktaks in te voeren. Een belastingtarief inkomstenbelasting, zodat toeslagen niet meer nodig zijn. Want nu hebben maar liefst 7 miljoen mensen recht op een of andere toeslag of andersoortige compensatie vanuit de Staat. Dan haal je teveel geld op, lijkt mij. Dat kun je beter veranderen in een situatie waarbij niemand of slechts enkele specifieke gevallen nog iets terug moeten ontvangen van de Staat.

Gelukkig hebben we nog enkele parlementariërs zoals Omzigt en Leijten

Want zij geven een nieuwe betekenis aan het controlerende werk van de tweede kamer, aldus voorzitter Arib van diezelfde tweede kamer. Maar ik vrees met grote vrezen voor de toekomst, nu blijkt dat onze leiders zich bedienen van zulke praktijken als nu zijn blootgelegd.

Ik wens de slachtoffers een snel herstel van deze dreun en een ruime compensatie die recht doet aan het onnoemelijke leed dat hen is aangedaan. Want dat hebben zij inmiddels dik verdiend.

Althans, dat vind ik.

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving. Hij blogt over alles wat hem opvalt, aandacht verdiend of gewoonweg een misstand is die aangepakt moet worden.
VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, blogger en ontwikkelaar van het eerste VBHC concept voor in de WMO-bg thuisbegeleiding.
%d bloggers liken dit: